Rızık Duası

Rızık Duası

Rızık duası; Kişinin dünya üzerinde yaşayabilmesi için ihtiyaç duyduğu maddi ve manevi ihtiyaçların hepsi rızıktır, Rezzak olan Allah tarafından lutfedilir. Kişinin daima dualarında yer alan en elzem konudur.

Rızık hakkında sureler, çok fazla ayet-i kerimeler ve çok fazla hadis-i şerifler mevcuttur. Ayet-i kerimelerde dahi bu denli rızıkla ilgili dua ayetlerinin olması, kişinin en önemli ihtiyacı olduğunun göstergesidir. Rızık konusunda sıkıntı yaşayan kimse, dünya üzerinde çeşitli zorluklara düçar olur. Bu sıkıntı artar ise kişiyi yalancılığa hatta başka kötü eylemlere sürükleyebilir. Bu kötü hallere düşmemek için gerek Allahu Tealanın gerek Allah Rasulunun (s.a.v.) emir buyurdukları dualara devam etmek gerekmektedir.

Din-i islam veren eli her zaman övülmekte, Kur'an'da zekat namaz ile zikredilecek kadar övülmekte, verene karşılığının misli ile muamele edileceği belirtilmektedir. Bedeni ibadetler olduğu kadar maddi ibadetlerin de emredilmesi, islamın bir hırka bir lokma olmadığının ispatı gibidir.

Rızık isteyen kimsenin Allah Rasulunun (s.a.v.) tavsiyelerine mutlaka uymalıdır. Daima dilinde zikir ve selavat olmalıdır. Bol bol istiğfar etmelidir. İbadet ve taatlerine çok dikkat etmeli, her gün mutlaka bir miktar Kur'an okumayı adet haline getirmelidir. Bunların yanı sıra alimlerin tavsiye buyurduğu dua ve zikirleri ihmal etmemelidir. Maddi rızıkların sabah namazı vaktinde, manevi rızıkların ikindi namazı vakti taksim edildiği unutulmamalı, bu değerli vakitler gafletle geçirilmemelidir.

Rızkı verenin Allahu Teala olduğu unutulmamalı, O vermezse kişinin hiç bir şeye güç yetiremeyeceğini her daim hatırlamalıdır. Acziyetini itiraf eden kul, verenin sadece Allahu Teala olduğunu idrak eder ve kibir gibi hased gibi hoş karşılanmayan kötü akıbetten uzaklaşmayı öğrenir. Acziyetini itiraf eden Rabbinin büyüklüğünü tasdikleyen kimse nefsini küçültmeyi öğrenmeye ve kulluk basamağına ulaşmaya başlamış olmanın manevi hazını hissetmeye başlar.

Rızık için okunacak sureler ;

Öncelikle rızık isteyen kimse Allah Rasulu'nun (s.a.v.) emir buyurduğu üzre; Sure-i Vakıa'yı her akşam okumayı adet haline getirmelidir. Gücü yeten sabah namazından sonra da bu değerli sure okunmaya gayret etmekte fayda vardır.

Her gün Sure-i Yasin mutlaka okunmalıdır. Gecenin kalbinde Ku'an'ın kalbi olan Sure-i Yasin ile iltica etmeli, Allahu Tealaya dua ve niyazda bulunmalıdır.

Her gün Sure-i Fetih okunmalıdır.

Rızık duası;

"Allahumme nazzım ehvali ve hassin ef'ali ve hallisni min elemi'l-fakri ve zulli hallisni ani'l-belai ve'l-vebai ve'l-gadai ve an şururi'l-eğdai ve'ş-şeytani'l-mudilline ve nefsil emmarati bi's-sui. Allahumme'c-alni mine's-sulehail abidine ve'l-ağniyaiş şakrine ve yessir lene'l-intizame fi cemi'i umuri'd-dunyeviyyeti ve'l-uhreviyyeti ve hassıl muradena mine'l-hayri ve eb'ıdna mine'ş-şerri ve'l-ısyani ve'z-zunubi's-sağari ve'l-kebairi ve garribni bi'l-ameli's-salihi ve's-sıdkı ve'l-ismeti vec'alni mine's-salihin."

"Allahım benim ahvalimi düzelt, halimi güzel eyle, beni fakirlik ve hakirlik eleminden kurtar. Düşmanların, insanı delalete düşürmek için tuzak kuran şeytanların ve daima fenalık emreden nefsimin şerlerinden koru, muhafaza eyle.
Allahım beni kulluk hukukuyla kaim olan salihlerin, ilahi nimetlerine şükreden zengin ğanilerin arasına kat. Dünya ve ahirete ait bütün sıkıntılarımı gidererek işlerimin yoluna girmesini nasip eyle, arzu ve muradımı nasip eyle, şerden ve isyandan, büyük ve küçük günahların hepsinden uzaklaştır. Salih emellere, doğruluk ve masumluğa yaklaştır. Beni salih kullarından eyle."

Rızık duası;

"Allahumme erine'l-hakka hakkan ve'r-zukna ittiba'ahu ve erine'l- batıla batılen, Ve'r-zukna ictinabehu, Teveffenu muslimine ve el'hıkna bi's-salihine vedfa' anna şerez zalimine ve eşrikna fi duail mu'minine ve gına rabbena şerre ma gadayte."

"Allahım. Sen bize hak olanı hak olarak göster, ona tabi olmakla bizi rızıklandır. Batıl olanı batıl olarak göster ve ondan sakınarak bizi rızıklandır. Ya Rabbi bizi müslüman olduğumuz halde öldür ve salihlerin arasına dahil eyle. Bizim üzerimizden zalimlerin şerrini def eyle, mü'minlerin duasına bizleri de dahil eyle. Rabbimiz bizi hüküm verdiğin kaza ve şerlerden koru, muhafaza eyle."
Son Güncelleme : 04.11.2020 04:20:38
Rızık Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Rızık Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Rızık Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022