Nazar Duası

Nazar Duası

Nazar Duası; Nazar değmesi,göz dokunması şakaya alınamayacak kadar mühim ve ehemmiyetli bir hakikattir. İnsanların nazar değmesinden korunmak için Allah'u Tealaya sığınması da aynı derecede mühim ve ehemmiyetlidir. Zira bir hadis-i şeriflerinde Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ;" isabet-i ayn haktır; deveyi kazana, insanı mezara sokar." buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerif nazarın nelere sebebiyet verebileceğini göz önüne sermektedir.

Nazar Hakkındaki Hurafeler;

Gerek nazar değmesinden dolayı hastalanan canlı yaratıkların, gerekse hasara uğrayan, tahrip olmuş eşya veya metaların tamir ve tedavisi ancak okunacak duaların okunması veya okutulması ile mümkündür. Nazardan korunmak için elbiselere, evlere, her hangi bir eşya üzerine boncuk gibi şeyler takmak cahilce bir harekettir. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu tarz hareketleri kesinlikle yasaklamıştır. bir hadis-i şeriflerinde; "Büyü yapmak,nazar değmemesi için boncuk takmak, muhabbet vesaire maksadıyla büyü yapmak şirktir." buyurmuşlardır.- Ahmed bin Hanbel, İbni Davud,İbni Mesud r.a.'dan rivayet etmişlerdir.-

İki cihan serveri Efendimizin (s.a.v.) uyguladığı ve tavsiye ettiği manevi ilaçların dışında başka yollardan medet ummak, şifa aramak iman etmiş mü'mine yakışmaz. Cahiliye devrinde Araplar boyunlarına, kollarına çeşitli boncuk ve aletler takarlar, bu takıların onları hastalıklardan koruduğuna inanırlardı. Şirk kokan bu davranışları kesin olarak yasaklayan Efendimiz (s.a.v.) ; " Kim bir şey takarsa bütün işleri o taktığı şeye teslim edilir. " buyurmuşlardır, -Tirmizi- bu gibi şeyleri üzerlerinde taşıyan kimselerin bey'atlerini kabul etmemişlerdir. -Nesai, İbni Mace-

Kişi Nazarının Değmesinden Korkarsa Okuyacağı Dua

Allah Rasulu (s.a.v.) şöyle buyuruyor; " Biriniz kendisinde, malında veya kardeşinde hoşlandığı bir şey görürse -Barekallah- desin. Çünkü nazar haktır. (Nesai)

Nazar İçin Manevi Reçeteler;

Nazar değmiş kişiye; Fatiha Suresi, Ayete'l-Kursi,İhlas Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi, Kur'an'da geçen şifa ayetleri, Hz.Peygamber Efendimizin (s.a.v.) okuduğu ve tavsiye ettiği sığınma duaları hastanın üzerine okunduğu gibi suya da okunup içirilir.

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) " Allahın kitabında nazara karşı sekiz ayet vardır. Kim bunları okursa, ne insanın ne de cinnin gözü o kişiye değmez. Yedi ayet olan Fatiha Suresi, tek ayet Ayete'l-Kursidir. Allah o kişiyi kabir azabındanda korur." -Ramuz- buyurmuşlardır.

Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) nazar değmiş kişilere Kalem Suresi 51. 52. ayetlerini okumayı tavsiye ettiği rivayet edilmektedir. Bu ayet-i Kerimenin nüzul sebebi; nazarı çok dokunan, gözü keskin olan Es'ad oğullarının Peygamber Efendimize (s.a.v.) nazar etmeye ve O'nu (s.a.v.) zarara uğratmaya çalışmalarıdır.

Nazar Ayeti;

Ve in yekadul'lezine keferu leyuzleguneke bi ebsarihim lemma semiu'z-zikra ve yegulune innehu le mecnun.
Ve ma huve illa zikrun li'l-alemin (Kalem 51-52)

O inkar edenler zikri-Kur'an'ı işttikleri zaman neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. Hala da -kin ve hasetlerinden- " hiç şüphe yok o bir delidir" derler. Oysa O -Kur'an- alemler için bir nasihatten başka bir şey değildir.

Bu ayet-i kerimeler nazar değen kimseye 7 defa okunur. Eğer hasta kişinin durumu kötü ise 10, 40 veya 100 defa okunur, suya da okunur hasta kişiye içirilir,bedeni bu su ile silinir.

Hz.Peygamber Efendimiz(s.a.v.) torunları Hasen r.a. ve Huseyn r.a. efendilerimize henüz çocuklarken nazara karşı dua okudukları ve " Bu duayı İbrahim a.s. oğulları İsmaile a.s. ve İshaka a.s. nazar değmesin diye okurdu" diye buyurdukları rivayet olunur.

Peygamber Efendimizin Nazar Duası

Uizu kuma bi kelimatillahi't-tammeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min kulli aynin lammetin.
İkinizide şeytanların hepsinden, uğursuz kazaların hepsinden ve kötü gözlerin hepsinden Allahın tamam olan eksiksiz kelimelerine sığındırırım.

Hz.Peygamber Efendimizin(s.a.v.) göz değmesinden korktuğu zamanlarda ;

Allahumme barik fihi ve la tedurruhu
Allahım onu mubarek kıl ve ona zarar verme

şeklinde dua ettiği rivayet edilmektedir.

Başka bir rivayette ise Hz. Peygamber Efendimiz(s.a.v.); " Kim hoşuna giden bir şey görürde,

Maşaallahu la havle ve la guvvete illa billahi

derse o şeye nazar değmez." buyurmuşlardır.

Başka bir hadis-i şerifte Hz.Peygamber Efendimiz(s.a.v.) ; " Gerek kendinize ait olsun gerek müslüman kardeşlerinizden birine ait olsun, hoşunuza giden bir şey görürseniz o şeye bereketle dua ediniz. Çünkü nazar değmesi haktır." buyurmuşlardır.
Bereketle yapılacak dua şudur;

Tebarakellahu ehsanu'l-haligıne Allahumme barik fihi
Allah mubarek ve muazzez kılsın. Ne güzel yaratmış! Allahım buna dair olan şeyleri Sen mubarek eyle.

Bismillah. Allahumme ezhib harraha ve berdeha ve vesabeha gum bi-iznillah
Allahın adı ile. Allahım onun hararetini ve soğukluğunu gider. Haydi, Allahın izni ile kalk.

Allah Rasulu(s.a.v.) Hz. Aliye r.a. şöyle buyurmuşlardır.;

Ey Ali! Nazar değdiren her gözden emin olmak istersen şu duayı oku;

Maşaallahu kane ve ma lem yeşe'lem yekun eşhedu enne'l-lahe ala kulli şey'in gadir. Ve enne'l-lahe gad ehata bi kulli şey'in ılma. Ve ahsa kulle şey'in adeda. Ve la havle ve la guvvete illa billah.
.
Son Güncelleme : 06.03.2021 02:56:30
Nazar Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Nazar Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Nazar Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022