Duha Suresi

Duha Suresi

Duha Suresi; Mekki surelerdendir ve on bir ayettir. Peygamber Efendimize (s.a.v.) bazı kaynaklara göre üç gün vahiy gelmemişti. Bu duruma sevinen müşrikler Muhammedi tanrısı terk ettiler söylentisi yaymaya başladılar ve akabinde bu sure nazil oldu.
Başka bir rivayete göre ; Tebbet Suresi indikten sonra; Mekkeliler Ebu Lehebin karısı Ümmü Cemil'e giderek " Muhammed seni hicv etmiş " dediler. Ümmü Cemil bunu duyunca Peygamber Efendimize(s.a.v.) gelerek " duyduğuma göre beni hicv ediyormuşsun "dedi.Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cevaben "Seni ben değil Allahu Teala hicv etti " buyurdular. Ümmü Cemil "Sen ne zaman beni odun taşırken boynumda iple gördün "diye söylenerek uzaklaşır. Daha sonra Peygamber Efendimize (s.a.v.) vahiy inmediğini öğrenince alay etmek için Peygamber Efendimize (s.a.v.) gelerek " yanında şeytanını göremiyorum anlaşılan seni terk etmiş." der ve gider. Bu sure bu olay üzerine nazil olur.

Surelerin Arkasında Neden Tekbir Getirilir?

Başka bir rivayete göre ise Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yatağının altında bir köpek ölür, o köpeğin ölüsü bulunup dışarı atılana kadar vahiy gelmemiştir. Köpeğin ölüsü dışarı atıldıktan sonra Peygamber Efendimizin (s.a.v.) mubarek sakalları titremeye başlamış ve bu sure nazil olmuştur.
Vahyin arası kesildikten sonra Cibril a.s. Duha Suresini getirince Peygamber Efendimiz (s.a.v.) sevinerek tekbir getirmiştir. Duha Suresinden sonraki her sure arasında tekbir getirmenin kaynağı bu olay olarak gösterilmektedir.

Duha Süresi Tefsiri;

Rahman ve Rahim olan Allahın adı ile

1) Ved'duha; Kuşluk vaktine yemin olsun

Duha vakti diye bilinen kuşluk vaktine ki,güneşin parlayıp yükselmeğe başladığı,gündüzün gençlik vaktidir. Başka bir görüş ise; hakikat güneşinin Muhammed (s.a.v.) ufkundan doğup her tarafa nübüvvetiyle ışıklar saçmaya başladığı zamana işarettir.
Musa a.s.'ın halkın önünde sihirbazlara galip geldiği vakitte kutlu bir kuşluk vaktidir.

2) Vel'leyli iza seca; Ve sakinleştiği zaman geceye

Her şey zıddıyla bilinir. Kuşluk vaktinin zıddı olan gece; duha'nın zıddı olması sebebiyle burada zikredilmiştir.Biri neşe biri keder,ve ya kederin yok oluşunu ifade eder. Abdullah b. Abbas " gece bittiği zaman ",İbn-i Zeyd " sükunete kavuştuğu zaman geceye " şeklinde yorumlamışlardır.

3) Ma veddeake rabbuke ve ma gala; Rabbin seni bırakmadı ve darılmadı

Duha ve leylin karşılıklı söylenmesini rahmet ve gazabı simgeliyor olabileceğinden, Rabbinin gazab ve öfke eseri olarak terk etmediği, aksine Rabbinin merhametinin ve rahmetinin devam ettiğine işarettir.

4)Ve lel'ahiretu hayrun leke mine'l ula; Şüphesiz ki ahiret senin için daha hayırlıdır

Şüphesiz ki Rabbinin Sana çeşitli nimetler hazırlıdığı ahiret hayatı, geçici aldatıcı dünya hayatından daha hayırlıdır. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) günden güne daima hayırdan hayıra yükseleceğine,hicretten sonra ki Medine hayatının, surenin nazil olduğu Mekke şehrinde yaşanılan hayattan daha ferah ve hayırlı olacağına, İslamın daha da yükseleceği ve nurunun her yeri kaplayacağına işarettir.

5) Ve lesevfe yuğtıke rabbuke feterda; Rabbin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın

Abdullah b. Abbas " Rasulullaha (s.a.v.) vefatından sonra ümmetinin fethedeceği yerler gösterildi ve Rasulullah (s.a.v.) bundan dolayı sevindi.Bunun üzerine bu ayet nazil oldu buyurmuştur.
Hz.Ali r.a. kanalıyla nakledilen başka bir rivayette ise; biz ehl-i beyt hep deriz ki " Allahın kitabında en ümit verici ayet bu ayettir,ve bu ayet şefaate işaret etmektedir.
İbni Abbastan gelen rivayete göre; O'nun rızası ümmetinin hepsinin cennete girmesidir. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ümmetinin üzerine titremekte, mü'minlere son derece merhametli şefkatlidir.
Bu güzel müjdeyi dinlerken şunu da unutmamak gerekir ki Peygamberin (s.a.v.) rızası Allahu Tealanın rızasıdır. Allahu Tealanın rızası olmayan şeye Peygamberin (s.a.v) razı olması düşünülemez.Allahu Tealanın izni olmayınca da kimsenin şefaat etmesi mümkün değildir.

6) Elem yecidke yetimen fe ava; O seni yetim bulup barındırmadı mı?

Allahu Teala bu ayet-i kerimede Peygamberinin (s.a.v.) hayatında O'na yaptığı yardımlarını hatırlatmaktadır. Allahu Teala ,Peygamberi (s.a.v.) önce babadan yetim olarak vücuda getirmiş iken güzel bir şekilde barındırmış,sonra anadan sonra dededen yetim etmiş yine barındırmış, sonunu öncesinden daha hayırlı yapmak için terbiye edip seçmiş, hiç bir zaman terk edip bırakmamıştır.

7) Ve vecedeke dallen feheda; Seni yol bilmez bulup doğru yola iletmedik mi? -hidayet etmedik mi?-

Seni sapık bir kavmin içinde bulup Sana doğru yolu göstermedi mi?
Başka bir rivayete göre ise; Peygamberlikten önce Sen akılların yol bulamadığı hakikatlerden gafil ve yol arayan yitik bir halde iken Rabbin Seni bulup seçerek hidayete erdirmedi mi? Vahiylerle indirdiği kitap ile bilmediklerini bildirerek doğru yolu göstermedi mi?

8) Ve vecedeke ailen fe eğna; Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi?

Rasulullahın (s.a.v.) babasından bir dişi deve ile bir cariyeden başka miras kalmamıştır.Sonra Allahu Teala O'nu önce Şam'a yaptığı ticaret seferinden elde edilen bereketli kar ile, daha sonra Hz. Hatice ile evlendikten sonra bütün servetini Peygambere (s.a.v.) hibe etmesi sonucu zengin etmiştir.

9) Fe emmel yetime fe la tekher; Öyleyse sakın yetimi ezme

Hz. Ömer r.a. tan rivayet edilen bir hadiste Peygamberin (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir; " Yetim ağladığı zaman onun ağlamasından Rahmanın Arşı titrer. Allahu Teala meleklerine şöyle seslenir; "Ey meleklerim! şu babası toprakta kaybedilmiş olan yetimi ağlatan kimdir?" Melekler ;" Sen en iyi bilensin ey Rabbimiz" derler. Allahu Teala buyurur ki ; "Şahit olunuz! Her kim onu susturur da gönlünü hoşnut ederse Ben de onu kıyamet günü hoşnut etmeye garanti ediyorum."

10) Ve emmes'saile fela tenher; Dilenciyide azarlama

Bu ayette zikredilen dilenci -isteyen-yüzsüzlük edecek derece dilenen ya da bir şey isteyenleri kapsamamaktadır. Makul bir ihtiyacı olan ya da bir şey sorana yardımcı olmalıdır. Mal dilenmek genelde yerilmiştir. Burada zikredilen istemekten kasıt ilim dilenmek -istemek- olarakta yorumlanabilir.

11) Ve emma bi niğmeti rabbike fe haddis; Rabbinin nimetlerini anlat

Sadece lafını etmek için gururlanmak için değil, şükrünü eda etmek için, başkalarını da istifade ettirecek şekilde sözlü veya fiili olarak anlat.

Bu surenin verdiği müjdeler sonucu dünyada hiç bir zorluk ve zahmet kalmadı zannı ile tembelliğe düşmemeli, her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğunu bilerek sahip olduğu nimetleri anlatmak için daha çok çalışmak gerekmektedir.
Son Güncelleme : 22.03.2021 18:14:24
Duha Suresi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Duha Suresi Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Duha Suresi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022