Cevşen Duası

Cevşen Duası

Cevşen Duası; Değeri ve tesiri çok büyük olan Cevşen-i Kebir Duası Ebu Umameden rivayet olunmuştur. O, Cafer'i Sadık'tan, O babasından, O dedesi Hz.Huseynden, O babası Hz. Ali ra. vasıtası ile rivayet edilmiştir.

Hz. Ali ra. oğlu Hz. Huseyn Efendimize ra. ; "Evladım sana şanı çok büyük olan Allahu Tealanın sırlarından bir sır öğreteceğim ki; bana Rasulullah Efendimiz (s.a.v.) öğretmiştir." Hz Huseyn Efendimiz ra. cevaben; "Her şeyim sana feda olsun anlatın babacığım." demişlerdir. Hz. Ali Efendimiz ra. anlatır; " Çok sıcak bir günde Rasulullah (s.a.v.) ile Uhuda doğru asker sevk etmekteydik. Bir ara mubarek başını kaldırıp gökyüzüne baktılar. Allahu Tealaya dua ve niyazda bulunurken sema kapılarından Cibrili as. gördü. Cibril as. Rasulullaha (s.a.v.); " Allahu Tealanın Sana selamı var. Zırhını çıkarıp bu duayı okumanı emir buyuruyor. Bu duayı okuyup taşıman Senin için daha koruyucudur." dediler.Efendimiz (s.a.v.) sordular; " Ey kardeşim Cibril as. bu dua sadece bana mı mahsus yoksa tüm ümmetime mi?" buyurdular. Cibril as.; " Ya Rasulullah (s.a.v.) bu dua Size ve ve ümmetinize Allahu Tealanın bir hediyesidir. Bu duanın sevabını Allahu Tealadan başka kimse bilemez. Kim evinden çıkarken bu duayı okur ve ya taşırsa Allahu Teala o kişiye güzel ameller yapmasını nasip eder.

Cevşen Duasının Faziletleri

Cevşen-i Kebir Duasını okuyan kişi; Kur'an-ı, İncil'i, Zebur'u, Tevrat'ı okumuş gibi ecir kazanır. Her harfine iki cennet hurisi verilir. Cennette kendisi için bir ev inşa edilir. Kur'an'ın, İncil'in, Tevrat'ın, Zebur'un harfleri sayısınca, İbrahim'e as. ve Musa'ya as. indirilen sahifeler sayısınca, Musa Kelimetullah, İbrahim Halilullah, İsa Ruhullah ve Muhammed Habibullah' ın sevabı kadar sevap ihsan edilir.
Allahu Teala batıda beyaz bir yer yaratmıştır. Orada melekler Allahu Tealaya daim ibadet ederler. Allahu Teala onların nail olduğu sevap kadar sevab ihsan eder.

Yedinci kat semada bulunan Beyt-i Mamur denilen yeri her gün yetmiş bin melek ziyaret eder. Bir defa ziyaret eden meleğe kıyamete kadar tekrar sıra gelmez. Allahu Teala Beyt-i Mamuru ziyaret eden melekler sayısınca sevap ihsan eder.

Cevşen Duasının Faydaları

Cevşen-i Kebir duasını okuyanın evine hırsız girmez, yangın çıkmaz. Hasta kişiye; bu sırlı duayı safran ve yağmur suyu ile yazılır ve aç olarak içirilirse Allahu Tealanın izni ile şifa bulur.
Kim halis bir niyet ile cevşen-i kebir duasını okursa; sedef, cüzzam ve delilikten emin olur. Kafur ve misk ile bir cam tabağa yazıldıktan sonra su ile siler ve bu suyu ölünün kefenine serpilirse kabrine nur iner, Münker ve Nekir korkusundan ve kabir azabından emin olur. Cevşen-i Kebir Duası üç defa okuyanın vücuduna cehennem ateşi değmez. Bu duayı okuyanı Allahu Teala dünya ve ahiretin her türlü afatından emin kılar.

Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdular ki; " Ey Ali ra. bu duanın fazletini Cibril as. bildirdi. Allahu Teala semada şerefi yüce bir deniz yaratmıştır. Onun üzerinde hava, onun üzerinde melekler yarattı. Cevşen-i Kebir duasını okuyan kişi eğer yardıma muhtaç, müşkül durumda ise bu melekler bulundukları yerden aşağıya inip başlarındaki keramet tacını çıkarır, Allahu Tealaya secde eder, bütün işlerinde şefaatçısı olurlar, rızkının genişlemesi ve afiyette yaşaması için yardım ederler ve şöyle yalvarırlar; " Ey rızık kapıları açan Rabbimiz, bu kuluna rızık ve fazilet kapılarını aç, onu bütün hastalık ve marazlardan koru, dünya ve ahirette karşılaşacağı musibetlerden koru. Ey Erhame'r-Rahimin bu duayı taşıyanı her türlü afetten koru, ona gizli lütfunla muamele eyle, onu af örtünle setrele, çünkü Sen çok affeden kerem sahibisin.

Cevşen-i Kebir Duasını okuyan kişinin hacetinin verilmesi için keramet tacını çıkarıp secdeye varan melekler şöyle niyaz ederler;

Subhanekellahumme ve bi hamdike lekel hamdu la ilahe illa entel hannanu'l-mennan. Bedıu's-semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya zel marufi vahfaz abdeke vahrushu min kulli hemmin ve ğammin ve şiddetin ve's-turhu bi setrikel cemili bi rahmetike ya erhame'r-rahimin. Bi mennike ve keramike ya ekrame'l-ekramin.

Allahım, Zatını tesbih ederim. Hamd ancak Sana aittir.Ey Hannan, Mennan Rabbim. Senden başka ilah yoktur. Semaları ve yerleri yoktan var eden ancak Sensin. Ey Celal ve İkram sahibi Allahım. Ey Rabbim. Bu duayı okuyan kulunu her türlü gam, keder, sıkıntılardan koru. Güzellik hicabınla, rahmetinle, lütfunla, kereminle onu ört ey ikram edenlerin ve merhametlilerin en merhametlisi Allahım.
Mecmetu'l-Ahzab, Gümüşhanevi'den tercüme edilmiştir.
Son Güncelleme : 24.02.2021 22:34:27
Cevşen Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Cevşen Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Cevşen Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022