Bereket Duası

Bereket Duası

Bereket duası; Bereketin kelime anlamı bolluktur. İnançlı müslüman Allahu Tealadan rızık isterken hayırlı olması kadar bereketli olmasını da ister. İçinde bereketi olmayan rızık ve mal, rüzgarın önünde savrulan çöp ve saman gibi bir anda biter gider. İçinde bereketi olmayan mal,sağ elden sol ele geçene kadar rüzgarla savrulan toz gibidir. İçinde bereketi olan rızık ve mal ise, mayalandıkça artan hamur gibi çoğalır. Bereketli mal bir iken bin olur. Hayrı bol, sıkıntısı az olur.

Malının rızkının bereketli olmasını isteyen kimsenin zekatını ve sadakasını vermesi şarttır. Zekat ve sadaka malı temizler ve bereketlenmesini, çoğalmasını sağlar. Budanan ağacın bir sonraki sene daha fazla meyve vermesi gibi, zekatı verilen malda çoğalır ve bereketlenir.

Malının ve rızkının bereketlenmesini isteyen kimse dilinden dua ve zikri eksik etmemelidir. İbadetlerine devam etmeli, her gün bir miktar Kur'an okumaya devam etmeli, Alahu Tealanın emir ve yasaklarına riayet etmeli, fakir fukarayı gözetmeli ve yaptığı hayır ve hasenatı anlatıp dillendirerek sevabından ve bereketinden mahrum kalmamalı, yaptığı her işi Allah rızası için yapmalıdır.Malayani işlerle uğraşmak, gıybetten uzak durmak, haset ve kıskançlık etmemekte bereketi etkileyen faktörlerdir.

Malın ve rızkın artıp bereketlenmesi kadar, insanın ömrünün ve gününün de bereketli olması çok önemlidir. Kişiler daima vakit darlığından, günlük işlerine yetişememekten şikayet eder dururlar. Kişi başladığı her işe " Euzu besmele" ile başlamalıdır. Vakit namazlarını vaktinde kılmak kişinin hem gününü hem işini hem rızkını bereketlendirir. Farzlardan mahrum kalan kimse ilahi bereketten de mahrum kalır.

Vel hasılı kelam ; ömrünün, rızkının, çoluk çocuğunun bereketini görmek isteyen kimse, eline, diline, gözüne, gönlüne sahip olmalı, Allahu Telanın koymuş olduğu hudutları aşmamaya özen göstermelidir. Hiç kimsenin ahını almamaya çabalamalıdır. Kötülük insanın ömrünün, malının kısırlaşmasına vesiledir. Unutulmaması gereken, dünyaya ,haramlara ve malayaniye düşkünlük ele geçen çok malı dahi bereketsiz hale getirir.

Bereket duası ;

Her kim sabah erken evinden çıkarken ;

"Maşaallah, ve la havle ve la guvvete ve la gudrete ve la heybete ve la azamete illa billahi-aliyyi'l-azim."

derse, Allahu Teala o gün hayırlı rızıklar, karında bereketler, işlerinde kolaylıklar nasip eder.

Bereket duası ;

Her kim bu duayı her gün vird edinirse, hiç bir sıkıntı çekmez, rızkının bereketini görür biiznillah.

"Allahumme'r-zukni dayyiben vesta' milni salihan." - Hakim, Hanzala'dan ra. rivayet edilmiştir.-

"Allahım beni helal ve temiz rızıkla rızıklandır ve beni salih ve iyi amel yapan kul olarak çalıştır ve yaşat ."

Bereket duası ;

Halk arasında "Karınca duası" diye bilinen bereket duası insanlar arasında çok yaygın olan maşhur bir duadır. Bereket duası hakkında ayet ve hadis yoktur. Eskiden beri insanların sevdiği ve inandığı bir duadır. Her kim bu duayı ticarethanesine asar ya da ticarethanesinde her gün okursa, o ticarethanenin bereketinin, müşterisinin, karının artacağına inanılır.

"Allahumme ya Rabbi Cebraile ve Mikaile ve İsrafile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve munzilel berakati ve't-tevrati ve'z-zeburi ve'l-incil ve'l-furkan. Ve la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim. La ilahe illallahul melikul hakkul mubin. Muhammedun Rasulullah sadikul va'dil emin. Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Zel Celali vel İkram. Es'eluke ya Rabbel arşıl azim en yerzukani rizkan halalen tayyiben bi rahmetike ya erhame'r-rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefetatayyuş, Kıtmir.

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun Rabbi olan Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'ı indiren Rabbim. Güç ve kudret sadece tek ve yegane olan ulu Allaha aittir. Muhakkak ki Hak ve tek olan, her şeyin Meliki olan Allahtan başka ibadete layık ilah yoktur. Sözüne şüphesiz sadık, güvenilir ve emin olan Hz. Muhammed (s.a.v.) Allahu Tealanın elçisidir. Ey Rabbim Ey Rabbim Ey diriliği için kimseye muhtaç olmayan ve yegane kaim olan, Ey Celal ve İkramın tek sahibi, Ey azim olan arşın sahibi, Senden beni helal ve temiz bir rızıkla rızıklandırmanı diliyorum, Ey merhamet edenlerin en merhametlisi...Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir - Ashab-ı Kehfin isimleri
Son Güncelleme : 19.11.2020 06:01:52
Bereket Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Bereket Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Bereket Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022