Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Yasin Duası

Yasin Duası

Yasin Duası; Yasin-i Şerif Suresi fazileti öyle yüce bir suredir ki; sevinçlerde, ölümlerde, doğumlarda, her türlü hacetlerimizde, şifa istediğimizde, bereket istediğimizde, rızık istediğimizde, sabahları, akşamları, cuma geceleri velhasılı kelam hayatımızın her anında en çok okuduğumuz ve herkesin en iyi bildiği suredir.

Allahu Teâlâ Ta-Ha Suresi ve Yasin Suresini semavatı ve yerleri yaratmadan bin sene evvel okudu. Bu aziz sureleri işten melekler; bu sureler hangi ümmetin üzerine nazil olacaksa, o ümmete müjdeler olsun. Bu sureleri okuyan dillere müjdeler olsun demişlerdir.

Yasin Duası Hakkında Allah Rasulunun Hadis'i Şerifleri

  • Her gece Yasin-i Şerif Suresini okuyan kişi şüphesiz şehit olarak ölür
  • Cuma geceleri Yasin-i Şerif Suresini okuyan kişi affa ve mağfirete ulaşmış olduğu halde sabahlar
  • Cuma geceleri; ilk rekâtında Fatiha Suresinden sonra Yasin Suresini, ikinci rekâtında Mülk Suresini okuyarak iki rekât namaz kılan kişiye, okuduğu her harf için bir nur verilir. O nur hesap gününde o kişinin önünden gider. Amel defterini önünden alır. Cehennemden beri olduğuna dair bir berat verilir. Aile efradından yetmiş kişiye şefaatçi olur.
  • Muhakkak ki Kur'an'ı Kerim'de bir sure vardır ki kendisini okuyana şefaat eder, dinleyen ise affa ve mağfirete kavuşur. O sure; Yasin-i Şeriftir. Bu surenin Tevrattaki ismi; Muimme'dir. Ashab Muimmenin ne olduğunu Allah Rasulune (S. A. V.) sorduğunda, Allah Rasulu (S. A. V.) şöyle buyurdular; Sahibini dünya ve ahiret saadetine ulaştırır, ahiret korkularını giderir. Her kim onu okursa 20 nafile hac sevabına erişir. Kim onu dinlerse Allah yolunda 1000 dinar sadaka vermiş gibi ecre ulaşır. Kim onu yazar da suyunu içerse içinden her hastalık çıkar. İçine bin tane nur, bin tane yakin, bin tane rahmet, bin tane hidayet girer. Ondan tüm hastalık ve sıkıntıları çıkarılır.
  • Kabristana giren kişi Yasin-i Şerif okur da sevabını o kabir ehline hediye ederse, Allahu Teâlâ okunan Yasin-i Şerif hürmetine onların azabını hafifletir. Okuyan kişiye ise okuduğu her harfe mukabil bir ecir verir. "
  • Ölmek üzere olan bir hastanın yanında Yasin-i Şerif suresi okunursa, okunan her harfe mukabil bir melek nazil olur. Yasin-i Şerif üç bin harftir. Nazil olan melekler hasta kişinin önünde saf olur, onun için af dilerler. Sekarattaki bir kimsenin yanında Yasin-i Şerif Suresi okunursa Cennet-i Rıdvanda cennet içeceklerinden içirmedikçe Ölüm Meleği as. O kimsenin ruhunu kabz etmez. "

Yasin Duası


Allahumme inni es'eluke sabran cemilen ve galben selimen ve lisanen zakiran ve duaen mustecaben ve kitaben yeminen ve rızgan halalen ve naimen ve cenneten hariran ve nadraten ve surura. Ya kadiye'l-hacat ya mucibe'd-daavat ya kaşife'd-durri ve'l-beliyyat ya alime's-sırrı ve'l-hafiyyat. Igdi haceti bi hazeti's-sa'ati'l-mubaraketi bi hurmeti Yasin ve'l-kur'ani'l-hakim. İnnema emruhu iza erade şey'en en yegule lehu kun fe yekun. Fe subhanellezi bi yedihi melekutu kulli şey'in ve ileyhi turceun

Not: Arapça yazım Türkçe yazım ile aynı olmayacağından asl olan Arap harfleri ile yazılan metinden okumaktır.

Yasin Duasının Manası


Allah'ım muhakkak ki ben senden güzel bir sabır, selim bir kalp, zikreden bir dil, kabul olunmuş dua, kitabımın sağdan verilmesini, helal rızık ve nimetler, cennetler, sevinç ve mutluluklar isterim. Ey hacetleri gideren, dualara icabet eden, bela ve musibetleri gideren, gizli şeyleri ve sırların hepsine vakıf olan Allah'ım. Bu mubarek saatin, Yasin-i Şerifin, Kur'an'ı Kerimin hürmetine hacetimi gider. Allahu Teâlâ bir şeyin olmasını murad edince o şeye ol der o şeyde oluverir. Her şeyin kudret elinde olduğu, her türlü eksiklikten münezzeh olan Allah'ı tüm noksanlıklardan tenzih ederek tesbih ederim ve her şey tekrar ona döndürülecektir.
Son Güncelleme : 21.01.2024 08:52:53
Yasin Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Yasin Duası Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Yasin Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah'ın cevap vermesi ayrı, kabul et...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teâlâ mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. Malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (S. A. V.) dahi kabul olunmayaca...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kur'an'ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk iste...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece birçok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her şey d...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar ya da böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayac...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder.Kişi eğer A...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye birtakım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herke...
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların giderilmesi için Allah'a edilen dualardandır. Bolluk bereket duaları insanların yapmış olduğu işlerin...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Uzaklaştırma Duası
Popüler İçerik
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024