Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Güzel Dualar

Güzel Dualar

Güzel Dualar; Dua kulun Allah'u Teâlâ'ya en yakın olduğu an olması dışında, kulun Rabbine olan inancının, teslimiyetinin bir göstergesidir. Dua etmek kulun Rabbine; " Beni duyduğunu biliyorum ve beni yalnız bırakmayacağını da biliyorum. Acizim, acizliğimi itiraf ediyorum, Senin kapında tüm sıkıntılarımın ilacının olduğunu biliyorum. Derdi veren de Sensin çareyi verende. Dünya ve ahirette ki tüm ihtiyaçlarımı verecek olan Sensin. " demenin hal diliyle itirafıdır. Rabbine tam bir güvenle tam bir inançla yönelmenin diğer adıdır. Yalnız olmadığının gönlünden geçen fısıltıyı dahi bir duyan olduğunu bilmenin huzurudur ve o kapıdan asla eli boş dönmeyeceğini bilmek, insana sahipsiz olmadığı gibi özel olduğunu da hissettirir. Allahu Teâlâ kuluna o denli değer vermiştir ki; Kur'an'ı Kerim' inde nasıl dua edeceğini kuluna öğretmiş, kabul olunmuş dilekçeler niteliği taşıyan Peygamberlerin en güzel dualarını da kuluna adeta hediye etmiştir. Kur'anı-ı Kerim'de geçen dua ayetlerinden sonra, en kapsamlı en güzel dualar Rasulu Ekrem Efendimizin (S. A. V.) yapmış olduğu dualardır.

Peygamber Efendimizin Sahabiye (R. A.) Öğrettiği Güzel DualaR


Sahabeden bir zatın Hz. Peygambere (S. A. V.); " ya Rasulullah (S. A. V.) siz çok dua ediyorsunuz. Ben hepsini hatırımda tutamıyorum. " demiştir. Hz. Peygamber (S. A. V.) cevaben aşağıdaki güzel duayı o zata öğretmiş; " bütün duaları içine alan bir duadır. " buyurmuşlardır.

Allahumme inni es'eluke mucibati rahmetike ve azaime mağfiratike ves'selamete min kulli ismin vel'ğanimete min kulli birrin vel'fevze bil'cenneti ven'necate minen'nar

Allah'ım Senden; rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri isterim. Her sıkıntının selametini, her iyilik ve ibadetin çoğunu, cennete nail olmayı, cehennemden kurtuluşu dilerim. -Hakim, İbni Mesud'dan rivayet edilmiştir.-

Hz. Peygamberimizin (S. A. V.) tavsiye ettiği bu güzel dua ile iki cihan saadeti elde edebilmek mümkündür.

Allahumme inni es'eluke minel'hayri kullihi acilihi alimtu minhu ve ma lem eğlem ve euzu bike mineş'şerri kullihi acilihi ve acilihi ma alimtu minhu ma lem eğlem. Allahumme inni es'eluke min hayri ma seeleke abduke ve nebiyyuke ve euzu bike min şerri ma eaze bihi abduke ve nebiyyuke. Allahumme inni es'elukel'cennete ve ma garrabe ileyha min gavlin ev amelin ve es'eluke en tec'ale kulle gada'in gadaytehu li hayran

Allah'ım ! Bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsini, acele gelecek olan hayırların hepsini, ileride gelecek olan hayırların da hepsini senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim ne kadar şer varsa hepsinden, acele gelecek olan şerlerin hepsinden, ileride gelecek olan şerlerin hepsinden de sana sığınırım. Allah'ım ! Senin kulun ve peygamberin hayır olarak Senden ne dilediyse, bende o hayırları Senden dilerim. Kulun ve peygamberinin Sana sığındığı şerli şeylerden bende Sana sığınırım. İlahi, ben Senden cenneti ve cennete yaklaştıran söz, taat, amel ve davranışları dilerim. Cehennemden ve cehenneme yaklaştıran söz, taat, amel ve davranışlardan Sana sığınırım. Senin hüküm verdiğin her kazayı ve kaderi benim hakkımda hayırlı kılmanı dilerim. -İbni Mace, Hz. Aişeden r. A. Rivayet edilmiştir.-

Hz. Peygamberimizin (S. A. V.) bu önemli duası ümmetine örnek teşkil eder. Bu duaya devam eden kul hem dünya saadetini hem ahiret saadetini içine alan çok kıymetli bir dua ile Rabbine sığınmış olur.

Peygamber Efendimizin Hz. Ebubekir'e (R. A.) Öğrettiği Güzel Dua


Allah'ım! Peygamberin Muhammed, dostun İbrahim, sırdaşın Musa, kelime ve ruhundan olan İsa hürmetine.

Musa'ya inen Tevrat, İsa'ya inen İncil, Davud'a inen Zebur, Muhammed'e (S. A. V.) inen Kur'an hürmetine.

Bütün peygamberlerin indirdiği vahyin hürmetine.

Mahlukatın üzerindeki kaza ve takdirin, Senden isteyenlere verdiklerin; fakir ettiğin zenginler, zengin ettiğin fakirler, hidayete ulaştırdığın kimseler hürmetine.

Kur'an'ı Kerim'de olan Samed, Ehad ve Tahir isimlerinin hürmetine.

Gündüzleri aydınlatıp geceleri karartan ismin hürmetine.

Azamet ve Kibriyan ve Zatın nuru hürmetine.

Senin güç ve kudretinle Kur'an'ı Kerimi hakkıyla okuyup anlamamı ve bütün davranışlarımı O'nun ışığında düzeltmemi Senden niyaz ederim. Güç, kuvvet ve kudret ancak Sendendir, Ey Merhametlilerin en Merhametlisi! - İhya1, İbni Hibbandan -
Son Güncelleme : 21.01.2024 22:47:08
Güzel Dualar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Güzel Dualar Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Güzel Dualar"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah'ın cevap vermesi ayrı, kabul et...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teâlâ mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. Malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (S. A. V.) dahi kabul olunmayaca...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kur'an'ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk iste...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece birçok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her şey d...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar ya da böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayac...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder.Kişi eğer A...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye birtakım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herke...
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların giderilmesi için Allah'a edilen dualardandır. Bolluk bereket duaları insanların yapmış olduğu işlerin...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Uzaklaştırma Duası
Popüler İçerik
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
İkna Etme Duası
İkna Etme Duası
İkna etme duası; Kişi bazı durumlarda karşısındaki muhatabını ikna etmekte zorluk ve sıkıntı çeker. Bu anlarda yaşadığı manevi sıkıntı anlatılamayacak...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024