Hacet Duası

Hacet Duası

Hacet Duası; Hacet ; bir kimsenin arzu ve istekleri, kendi için lüzumlu ve gerekli olan ihtiyacıdır. Kişi önemli ihtiyacını Allahu Tealadan istemelidir.
Hadis-i Şerifte Hz.Peygamberimiz (s.a.v.) ; " Dünya ve ahiret ile ilgili her hangi bir haceti olan kimse, namaz abdesti alıp iki rekat namaz kılsın." buyuruyorlar. Ayet-i Kerimede " Sabır ve namazla Allahtan yardım isteyin "buyrulmaktadır. Yani Allahu Teala, kullarının isteklerini namaz kılarak ve işlerinde sabır göstererek istedikleri takdirde vereceğini vaad ediyor.
Namaz; Allahu Tealanın en sevdiği kulluk tavrı ve hareketidir. Allah'u Teala sevdiği bir amelle yapılan dua ve niyaza icabet edip, kulun hacetini gideriyor. Burada namaz ve dua; Allahu Tealaya ulaşmak için vesile ediliyor demektir.
Dünya ve ahiret ile ilgili haceti olan kişi yatsı namazını eda ettikten sonra hacet namazına niyet eder ,iki veya dört rekat namaz kılar. Namaz bitince Allahu Tealaya hamdu sena ve Peygamberine salat ve selam eder, sonra hacet duasını okur. Muradının gerçekleşmesi için Allahu Tealadan yardım niyaz eder.

Hacet Duası ve Kelime Manası

Allahumme inni es'eluke tevfiga ehlil'huda; Allahım senden hidayete edirdiğin kimselerin başarı ve mavaffakıyetini,
Ve ağmale ehlil'yegıni; Yakin ehlinin amellerini,
Ve muna sahate ehlit'tevbeti; Tevbe ehlinin samimiyetle öğüt almışlığını,
Ve azme ehlis'sabrı; Sabır ehlinin azim ve kararlılığını,
Ve cidde ehlil'haşyeti; Korku ehlinin ciddiyetini,
Ve talebe ehlir'rağbeti; Senin rızana istekli olanların taleplerini,
Ve teabbude ehlil verai; Ehli takvanın ibadetlerini,
Ve ırfane ehlil'ılme hatta ehafeke; Ehli ilmin anlayışını senden isterim ki senin yüce azametine layık bir korku ile korkayım.

Hacet Duası,

Allahumme inni es'eluke mehafeten tehcüzüni an meğsiyetike hatta ağmele bita atike amelen estehıgu bihi ridake ve hatta unasihake bit'tevbeti havfen minke ve hatta uhlise leken'nesıhate hubben leke ve hatta etevekkele aleyke fil'umuri ve husne zannin bike subhane haligın'nur.

Hacet Duası Manası,

Allahım senden öyle bir korku istiyorum ki,o korku beni sana karşı isyan etmekten alıkoysun ve sana taat ile öyle amel edeyim ki, o amel ile senin rızana ereyim. Ve senden layıkıyla korkarak ihlas ile sana döneyim, sırf senin sevgi ve muhabbetini kazanmak için halisane bir dönüşle sana döneyim. Ey nurun Halik-i Zülcelali! Sen bütün noksanlıklardan, her türlü eksiklik ve kusurlardan münezzehsin...

Hadis-i Şerifte geçen başka bir hacet duası :

La ilahe illallahu l'halimul'kerim. Subhanallahi rabbil'arşil'azim. Elhamdulillahi rabil'alemin.

Es' eluke mucibati rahmetike ve azaime meğfiratike vel'ğanimete min kulli birrin ves'selamete min kulli ismin la tedağli zenben illa ğafertehu ve la hemmen illa ferractehu ve la haceten hiye leke ridan illa gadayteha ya erhamer'rahimin.

Halim, Kerim sahibi Allahtan başka ilah yoktur.Büyük Arşın sahibi Allahı tesbih ederim. Bütün alemlerin rabbi Allaha hamd ederim.

Allahım senden rahmetinin gereklerini, bağışlaman için gerekli amelleri yapmamı nasip etmeni, her iyiliğe erişmeyi, her günahtan kurtulmayı isterim. Allahım bizim için bağışlamadığın bir günah ve sevince çevirmediğin bir sıkıntı -tasa, keder, üzüntü- bırakma.Senin razı olacağın her ihtiyacımızı her muradımızı lutf eyle. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi.

Hacet Namazı ve Duasının Fazileti

Osman b. Huneyf ' in anlattığına göre; iki gözü ama olan bir kişi Rasulu Ekreme (s.a.v.) gelerek: " Ya Rasulullah (s.a.v.) benim için Allaha dua et de gözlerim açılsın, gözümün körlüğü bana sıkıntı veriyor." dedi.
Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gözlerinin durumuna sabretmesini söyledi. Fakat ama olan kişi: "Ya Rasulullah (s.a.v.) yardım edecek hiç kimsem yok. Gözlerimde böyle olunca işlerimi göremiyorum." dedi.
Rasulu Ekrem Efendimiz (s.a.v.) su getirilmesini istedi. Ama kişiye abdest almasını sonra iki rekat namaz kılmasını ve namaz bitince- La ilahe illallahul'Halimul'Kerim - hacet duasını okumasını emir buyurdular.
Vallahi biz oturduğumuz yerden daha ayrılmamıştık ki,aynı adam sapa sağlam yanımıza geldi.

Uyarı; Arapça yazım ile Türkçe yazım eşleşmeyeceğinden lütfen Arapça yazımdan okuyunuz.
Son Güncelleme : 19.03.2021 04:13:32
Hacet Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hacet Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Hacet Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022