Hacet Duası Okunuşu ve Anlamı
22 Haziran 2024

Hacet Duası Okunuşu ve Anlamı

Hacet; bir kimsenin arzu ve istekleri, kendi için lüzumlu ve gerekli olan ihtiyacıdır. Kişi, önemli ihtiyacını Allahu Teâlâ'dan istemelidir.

Hadis-i Şerifte Hz. Peygamberimiz (S.A.V.) şöyle buyurmaktadır: "Dünya ve ahiret ile ilgili herhangi bir haceti olan kimse, abdest alıp iki rekât namaz kılsın." Ayet-i Kerime'de ise "Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin" buyrulmaktadır. Yani Allahu Teâlâ, kullarının isteklerini namaz kılarak ve işlerinde sabır göstererek istedikleri takdirde vereceğini vaat ediyor.

Namaz; Allahu Teâlâ'nın en sevdiği kulluk tavrı ve hareketidir. Allahu Teâlâ, sevdiği bir amelle yapılan dua ve niyaza icabet edip, kulun hacetini giderir. Burada namaz ve dua, Allahu Teâlâ'ya ulaşmak için vesile edilmektedir.

Dünya ve ahiret ile ilgili haceti olan kişi, yatsı namazını eda ettikten sonra hacet namazına niyet eder, iki veya dört rekât namaz kılar. Namaz bitince Allahu Teâlâ'ya hamdu sena ve Peygamberine salat ve selam eder, sonra hacet duasını okur. Muradının gerçekleşmesi için Allahu Teâlâ'dan yardım niyaz eder.

Hacet Duası ve Kelime Manası

Allahumme inni es'eluke tevfiga ehlil'huda; Allah'ım, senden hidayete erdirdiğin kimselerin başarı ve muvaffakiyetini dilerim.

Ve a'male ehlil'yegini; Yakin ehlinin amellerini dilerim.

Ve muna sahate ehlit'tevbeti; Tövbe ehlinin samimiyetle öğüt almışlığını dilerim.

Ve azme ehlis'sabri; Sabır ehlinin azim ve kararlılığını dilerim.

Ve cidde ehlil'haşyeti; Korku ehlinin ciddiyetini dilerim.

Ve talebe ehlir'rağbeti; Senin rızana istekli olanların taleplerini dilerim.

Ve teabbude ehlil verai; Ehli takvanın ibadetlerini dilerim.

Ve ırfane ehlil'ilme hatta ehafeke; Ehli ilmin anlayışını senden isterim ki, senin yüce azametine layık bir korku ile korkayım.

Allahumme inni es'eluke mehafeten tehcüzüni an me'siyetike hatta a'mele bita' atike amelen estehıgu bihi ridake ve hatta unasihake bit'tevbeti havfen minke ve hatta uhlise leken'nesihate hubben leke ve hatta tevekkelle aleyke fil'umuri ve husne zannin bike subhane haligin'nur

Hacet Duası Manası

Allah'ım, senden öyle bir korku istiyorum ki, o korku beni sana karşı isyan etmekten alıkoysun ve sana taat ile öyle amel edeyim ki, o amel ile senin rızana ereyim ve senden layıkıyla korkarak ihlas ile sana döneyim, sırf senin sevgi ve muhabbetini kazanmak için halisane bir dönüşle sana döneyim. Ey nurun Halik-i Zülcelali! Sen bütün noksanlıklardan, her türlü eksiklik ve kusurlardan münezzehsin.

Hadis-i Şerifte Geçen Başka Bir Hacet Duası

La ilahe illallahu l'halimul'kerim. Subhanallahi rabbil'arşil'azim. Elhamdulillahi rabbil'alemin.

Es' eluke mucibati rahmetike ve azaime meğfiratike vel'ğanimete min kulli birrin ves'selamete min kulli ismin la tedağli zenben illa ğafartehu ve la hemmen illa ferractehu ve la haceten hiye leke ridan illa gadayteha ya erhamer'rahimin.

Halim, Kerim sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük Arşın sahibi Allah'ı tesbih ederim. Bütün âlemlerin rabbi Allah'a hamd ederim.

Allah'ım, senden rahmetinin gereklerini, bağışlaman için gerekli amelleri yapmamı nasip etmeni, her iyiliğe erişmeyi, her günahtan kurtulmayı dilerim. Allah'ım, bizim için bağışlamadığın bir günah ve sevince çevirmediğin bir sıkıntı -tasa, keder, üzüntü- bırakma. Senin razı olacağın her ihtiyacımızı, her muradımızı lütfeyle. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi.

Hacet Namazı ve Duasının Fazileti

Osman b. Huneyf'in anlattığına göre; iki gözü âmâ olan bir kişi Rasûlullah (S.A.V.)'e gelerek: "Ya Rasulullah, benim için Allah'a dua et de gözlerim açılsın, gözümün körlüğü bana sıkıntı veriyor." dedi.

Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) gözlerinin durumuna sabretmesini söyledi. Fakat âmâ olan kişi: "Ya Rasulullah, yardım edecek hiç kimsem yok. Gözlerim böyle olunca işlerimi göremiyorum." dedi.

Rasûlullah Efendimiz (S.A.V.) su getirilmesini istedi. Âmâ kişiye abdest almasını, sonra iki rekât namaz kılmasını ve namaz bitince "La ilahe illallahul'Halimul'Kerim" hacet duasını okumasını emir buyurdular.

Vallahi biz oturduğumuz yerden daha ayrılmamıştık ki, aynı adam sapasağlam yanımıza geldi.

Uyarı

Arapça yazım ile Türkçe yazım eşleşmeyeceğinden lütfen Arapça yazımdan okuyunuz.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Cuma Duası Okunuşu ve Anlamı

Cuma Duası Okunuşu ve Anlamı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

Nasr Duası Okunuşu ve Anlamı

Nasr Duası Okunuşu ve Anlamı

Dua Çeşitleri Nelerdir?

Dua Çeşitleri Nelerdir?

Temre Duası Okunuşu ve Anlamı

Temre Duası Okunuşu ve Anlamı

İstiğfar Duası Okunuşu ve Anlamı

İstiğfar Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Hacet Namazı Duası Okunuşu ve Anlamı

Hacet Namazı Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Kendini Sevdirme Duası Okunuşu ve Anlamı

Kendini Sevdirme Duası Okunuşu ve Anlamı

Sınavda Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Sınavda Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Fetih Duası Okunuşu ve Anlamı

Fetih Duası Okunuşu ve Anlamı

Korku Duası Okunuşu ve Anlamı

Korku Duası Okunuşu ve Anlamı

Rızık Duası Okunuşu ve Anlamı

Rızık Duası Okunuşu ve Anlamı

Vaaza Başlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Vaaza Başlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayır Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayır Duası Okunuşu ve Anlamı

Arpacık Duası Okunuşu ve Anlamı

Arpacık Duası Okunuşu ve Anlamı

Başarı Duası Okunuşu ve Anlamı

Başarı Duası Okunuşu ve Anlamı

Evin Satılması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Evin Satılması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Yasinden Sonra Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Yasinden Sonra Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Karınca Duası Okunuşu ve Anlamı

Karınca Duası Okunuşu ve Anlamı

Ağrı Duası Okunuşu ve Anlamı

Ağrı Duası Okunuşu ve Anlamı

İşyeri Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

İşyeri Bereket Duası Okunuşu ve Anlamı

Hizbul Bahr Duası Okunuşu ve Anlamı

Hizbul Bahr Duası Okunuşu ve Anlamı

Cüzdan Duası Okunuşu ve Anlamı

Cüzdan Duası Okunuşu ve Anlamı

Bebekler İçin Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Bebekler İçin Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Teheccüd Duası Okunuşu ve Anlamı

Teheccüd Duası Okunuşu ve Anlamı

Fil Duası Okunuşu ve Anlamı

Fil Duası Okunuşu ve Anlamı

Kenzül Arş Duası Okunuşu ve Anlamı

Kenzül Arş Duası Okunuşu ve Anlamı

Dil Bağlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Dil Bağlama Duası Okunuşu ve Anlamı

Ezan Duası Okunuşu ve Anlamı

Ezan Duası Okunuşu ve Anlamı

4444 Salatı Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

4444 Salatı Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

Yemek Duası Okunuşu ve Anlamı

Ev Almak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Ev Almak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Anne Duası Okunuşu ve Anlamı

Anne Duası Okunuşu ve Anlamı

Para Duası Okunuşu ve Anlamı

Para Duası Okunuşu ve Anlamı

Yağmur Duası Okunuşu ve Anlamı

Yağmur Duası Okunuşu ve Anlamı