Korku Duası

Korku Duası

Korku duası; İnsanoğlu her daim korunma ve sığınma arzusu taşır. Çevresindeki kötülerden ya da kötülüklerden, nedenini bilmediği korkularından, sıkıntılardan, musibetlerden her daim her şekilde korunma arzusu taşır. Bilir ki kendinden güçlü bir Zat vardır ve O Zat her şeye kadirdir. Allahu Tealanın himayesinde olduğunu bilmek kişiye güven ve huzur verir. Gördüğü ve görmediği korkularına, düşmanlarına galebe çalmak için gerekli manevi güç verir. Kısaca Allahu Tealaya güvenen ve her daim O'na sığınan kul, her daim hıfz-ı emanda olduğunu bilmesinden dolayı korkularıyla ve korktuğu şeylerle daha kolay baş eder.

Kişi korkularına karşı öncelikle Rabbine her daim sığınmalıdır. Her işine başlarken Euzu besmele ile başlamalı, mutlaka her gün Ayete'l-kursi ve Muavvizeteynleri okumalıdır. Dilinden duayı kalbinden zikrullahı eksik etmemelidir. Her anını Rabbiyle geçiren kişi için korku diye bir şey söz konusu değildir.

Korku anında yapılacak dua ;

Fallahu hayru'n-hafizan ve huve erhamu'r-rahimin. -Yusuf Suresi 64-"
"Allahu Teala en hayırlı koruyandır ve O merhamet edenlerin en merhametlisidir."

Korunma duası ;

"Euzu bi vechillahi'l kerim ve kelimatillahi't-tammatilleti la yucaviz hunne berrun ve la facirun min şerri yanzilu mine's-semai ve ma ya'rucu fiha ve min şerri ma zaree fil erdi ve ma yahrucu minha ve min fiteni'l-leyli ve'n-nehari illa tarikan yatruku bi hayrin ya rahman."

"İyi ve kötü kimselerin kötülüklerinden Kerim olan Allahın tam kelimelerinin tamamına sığınırım. Semadan inenin ve semaya çıkanın şerrinden, arza çoğalan ve arzda çıkanın şerrinden, gecenin ve gündüzün fitnesinden, hayırla olan dışında gece kapıyı çalanın şerrinden Rahman olan Allahu Tealaya sığınırım."

Korunma ayetleri - Ayat-ı Hamse

Bismillahirrahmanirrahim

"Elem tera ile'l-melei min beni israile min beğdi musa iz galu li nebiyyin lehu mub'as lena meliken nugatil fi sebilillahi gale hel aseytum in kutibe aleykumul gıtalu ella tukatilu galu ve ma lena ella nugatile fi sebilillahi ve gad uhricna min diyarina ve ebnaina felemma kutibe aleyhimu'l-gıtalu tevellev illa galilen min hum vallahu alimun bi'z-zalimin. -Bakara Suresi 246 -

Musa as.'dan sonra israiloğullarının ne yaptığını görmedin mi ? Hani peygamberlerinden birine; " Bize bir komutan gönder de Allah yolunda savaşalım." demişlerdi. O peygamber cevaben ;" Üzerinize savaş farz olunca ya savaşmazsanız ?" demişti. Onlar;" Yurdumuzdan çıkarıldık çocuklarımızdan uzaklaştırıldık. O halde Allah yolunda neden savaşmayalım?" demişlerdi.Ama onların üzerine savaş farz kılınınca içlerinden pek azı hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri bilendir."

"Le gad semi allahu gavle'l-lezine galu innellahe fakirun ve nehnu ağniya. Senektubu ma galu ve gatlehumul enbiyae bi gayri hakkın ve negulu zagu azabe'l-harik. -Ali İmran Suresi 181 -

Allahu Teala ;" Muhakkak ki Allah fakirdir zengin olan biziz." diyenlerin sözünü kesinlikle duydu. Onların dediklerinide ve haksız yere peygamberleri katletmelerini yazacağız ve ;" Tadın yakıcı azabı." diyeceğiz."

"Elem tera ilellezine gıyle lehum kuffu eydiyekum ve egıysmu's-salate ve atu'z-zekate felemma kutibe aleyhimu'l-gıtalu iza ferigun minhum yahşevne'n-nase ke haşyetillahi ev eşedde haşyeten ve galu rabbena lima ketebte aleyne'l-gıtale lev la ahhartena ila ecelin garibin gul metau'd-dünya galilun ve'l-ahiratu hayrun li meni't-teka ve la tuzlemune fetila. -Nisa Suresi 77 -

Daha önce kendilerine ," Savaştan elinizi çekin, namazlarını hakkıyla kılın ve zekatı verin." denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş farz kılınınca içlerinden bir kısmı, düşmanlarından Allahtan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve ;"Rabbimiz niçin bize savaş yazdın? yakın bir zaman kadar erteleseydin olmaz mıydı?" dediler. De ki; " Dünya menfaati azdır ahiret ise takva ehli için daha hayırlıdır ve size kıl kadar dahi haksızlık edilmez."

"Ve'tlu aleyhim nebe' ebney ademe bi'l-hakkı iz garraba gurbanen fe tukubbile min ehadihima ve lem yutegabbel mine'l-ahari gale le agtulenneke gale innema yetegabbe'lullahu mine'l-muttagin. Maide Suresi 27-

Ya Muhammed onlara Ademin iki oğlunun haberini hakkıyla oku. Hani ikisi birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul olunmuş, diğerinin kabul ?olunmamıştı. Kurbanı kabul olunmayan ; "Yemin olsun ki mutlaka seni öldüreceğim." demişti. Diğeri;" Allah sadece kendisine karşı gelmekten sakınan takva ehlinden kabul eder." demişti."

"Gul men Rabbu's-semavati ve'l-erdı gulillah. Gul efettehaztum min dunihi evliyae la yemlikune li enfusehum nef'an ve la daran gul hel yestevi'l a'ma ve'l-besıru em hel testevi'z-zulumatu ve'n-nuru em cealu lillahi şurakae halegu ke halgıhi fe teşabehe'l-halku aleyhim. Gulillahu haliku kulli şey'in ve huve'l-vahidu'l-gahhar. - Rad Suresi 16-

De ki; "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" derler ki;" Allahtır." O halde de ki;" O'nu bırakıp kendilerine bile faydası olmayan dostlar- mabutlar-mı edindiniz?" De ki;" Görenle görmeyen bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? " Yoksa O'nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da ikisinin yaratmasını birbirine benzer mi gördüler? De ki;" Her şeyin yaratıcısı Allahtır. O birdir, mutlak hakimiyet sahibidir.
Son Güncelleme : 26.11.2020 18:25:17
Korku Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Korku Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Korku Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022