Tevbe İstiğfar Duası Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Tevbe İstiğfar Duası Okunuşu ve Anlamı

Tevbe İstiğfar Duası; Kul her daim hata yapabilecek şekilde yaratılmıştır. Yaptığı hatayı idrak edip hemen tövbe - istiğfar ettiği zaman, hatalarından temizlenir, Halıkının büyüklüğünü tasdikler, acziyetini itiraf eder ve kulluğunun gereğini yerine getirmiş olur. Tövbe - istiğfar muhakkak ki hatalardan, günahlardan temizlenmek için ve Halık olan Allahu Teâlâ'nın merhametini celb etmek için okunur. Tövbe - istiğfar; kişinin içinden gelen bir pişmanlıkla işlediği günahları, bilmeden yaptığı isyan, hata, hasılı her türlü isyan ve itaatsizliği giderip tertemiz olma duygusuyla Cenab-ı Allaha yalvarmak suretiyle, günahlarını temizletmek niyetiyle yaptığı bir ibadet, bir duadır.

Kendinde böyle bir pişmanlık duygusu hisseden kişi, içten, ihlasla, samimiyetle tevbe- istiğfar etmelidir. Yani kul kendini tanımalı, insan olduğunu, hataya yatkın olduğunu, her daim sığınacağı bir güce yani yaratıcısına her daim muhtaç olduğunu bilmelidir. Bir kul için en önemli amel, tevbeli bir hayat yaşamaktır. Amel defterinde tövbe - istiğfarı bol olan kulların kazancı çok fazladır.

Allah Rasulunün (S. A. V.) dahi bizlere örnek olmak için günde en az 70 defa tevbe- istiğfar ettiğini düşünülürse, bizlerin tevbe-istiğfara ne denli ihtiyacımız olduğu daha net olarak görülür. Allahu Teâlâ Kur'an'ı Kerim'de birçok ayette tevbe- istiğfar eden kullarını affedeceğini buyurmuşlardır.

Namaz gibi ehemmiyetli bir ibadete başlamadan önce yapılacak tevbe- istiğfar, namazı huşu içinde kılmaya vesiledir. Namazdan sonra yapılacak tevbe- istiğfar, namazda yapılan hataların bertaraf edilmesine vesiledir. Kur'an'ı Kerim okumadan yapılacak tevbe- istiğfar, Kur'an'ı ihlasla okumaya vesile olur. Başında tevbe- istiğfar çekilerek yapılaca dua kabule şayandır biiznillah. Vel hasılı her ibadetin, her halin, davranışın, yaşantının ihlasını huşusunu sağlamak için her daim kulun dilinde tevbe- istiğfar var olmalıdır. Sürekli dilini tevbe- istiğfara alıştıran kul ise aniden gelen ecel şerbetini içerken de sıkıntı çekmeden emanetini teslim eder biiznillah.

Tevbe- istiğfar Duası;

Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azim el-kerim ellezi la ilahe illa huvel hayyu'l-kayyum ve etubu ileyhi tevbeten abden zalimin li-nefsihi la yemliku li-nefsihi mevten ve la hayaten ve la nüşura ve es'eluhu't-tevbete ve'l-mağfirate ve'l-hidayete lena innehu huve't-tevvabu'r-rahim

Tevbe ya Rabbi Tövbe ya Rabbi Tövbe ya Rabbi. Eğer benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan, gönlümden ve diğer azalarımdan Senin emrine muhalif olduysam, hata, isyan, şirk, kelime-i küfür her ne sadır olduysa ben onların cümlesine tövbe ettim, rücu ettim, pişman oldum. Bir daha işlememeye azm-u cezm-u kast eyledim. Peygamberlerin evveli Hz. Adem as. Ahiri bizim paygamberimiz Hz. Muhammed Mustafadır (S. A. V.). Bu iki peygamber arasında her ne kadar peygamber geldi geçti ise biz onların cümlesine inandık, iman ettik, dilimiz ile ikrar kalbimiz ile tasdik ettik. Tasdikimiz budur haktır ve gerçektir.

Amentu billahi ve bima cae min ındillahi, Amentu birasulullahi ve bima cae min ındi rasulullahi

Amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rasulihi ve'l-yevmi'l-ahiri ve bi'l-kaderi hayrihi ve şerrihi minellahi Teâlâ ve'l-bağsu beğde'l-mevti hakkun eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu

Tevbe- İstiğfar Duasının Manası

Allah'ım beni bağışla, Allah'ım beni bağışla, Allah'ım beni bağışla. İşlediklerimden pişman olmuş olarak O'na yöneliyorum. O Allah ki; azamet sahibi, keremi ikramı çoktur. O'ndan başka ibadete layık ilah yoktur. Hayat sahibidir, diridir ve her şeyi ayakta tutandır. Kendi nefsine zulmetmiş bir kulun dönüşü ile yöneliyorum. Hayat, ölüm, tekrar diriliş için güç ve kuvvete sahip olan Allahtan bizim tevbemizi kabul etmesini, bizi bağışlamasını, bizi hidayet üzere daim kılmasını diliyorum. Çünkü O merhameti geniş olan ve rahmetiyle tevbeleri çokça kabul edendir.

Tevbe İstiğfar Duası Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Barik Duası Okunuşu ve Anlamı

Barik Duası Okunuşu ve Anlamı

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Kar Duası Okunuşu ve Anlamı

Kar Duası Okunuşu ve Anlamı

Unutkanlık Duası Okunuşu ve Anlamı

Unutkanlık Duası Okunuşu ve Anlamı

Sevdiğini Geri Getirme Duası Okunuşu ve Anlamı

Sevdiğini Geri Getirme Duası Okunuşu ve Anlamı

Bir Şeyin Olması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Bir Şeyin Olması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Ders Duası Okunuşu ve Anlamı

Ders Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Güzellik Duası Okunuşu ve Anlamı

Güzellik Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Ettehiyyatü Duası Okunuşu ve Anlamı

Ettehiyyatü Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Yeni Doğan Bebek Duası Okunuşu ve Anlamı

Yeni Doğan Bebek Duası Okunuşu ve Anlamı

Kavuşma Duası Okunuşu ve Anlamı

Kavuşma Duası Okunuşu ve Anlamı

Hz Musa Nın Duası Okunuşu ve Anlamı

Hz Musa Nın Duası Okunuşu ve Anlamı

Beladan Korunma Duası Okunuşu ve Anlamı

Beladan Korunma Duası Okunuşu ve Anlamı

Ağrı Duası Okunuşu ve Anlamı

Ağrı Duası Okunuşu ve Anlamı

Zikir Duaları Okunuşu ve Anlamı

Zikir Duaları Okunuşu ve Anlamı

Şans Açma Duası Okunuşu ve Anlamı

Şans Açma Duası Okunuşu ve Anlamı

Evlenmek İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Evlenmek İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Hızır Aleyhisselam Duası Okunuşu ve Anlamı

Hızır Aleyhisselam Duası Okunuşu ve Anlamı

Nazar Duası Oku Okunuşu ve Anlamı

Nazar Duası Oku Okunuşu ve Anlamı

Salaten Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Salaten Tefriciye Duası Okunuşu ve Anlamı

Bebeklere Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Bebeklere Uyku Duası Okunuşu ve Anlamı

Pişmanlık Duası Okunuşu ve Anlamı

Pişmanlık Duası Okunuşu ve Anlamı

Nasip Açma Duası Okunuşu ve Anlamı

Nasip Açma Duası Okunuşu ve Anlamı

Hamile Kalmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Hamile Kalmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Banyo Duası Okunuşu ve Anlamı

Banyo Duası Okunuşu ve Anlamı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6