Tevbe İstiğfar Duası

Tevbe İstiğfar Duası

Tevbe İstiğfar Duası; Kul her daim hata yapabilecek şekilde yaratılmıştır. Yaptığı hatayı idrak edip hemen tevbe - istiğfar ettiği zaman, hatalarından temizlenir, Halıkının büyüklüğünü tasdikler, acziyetini itiraf eder ve kulluğunun gereğini yerine getirmiş olur. Tevbe - istiğfar muhakkak ki hatalardan, günahlardan temizlenmek için ve Halık olan Allahu Tealanın merhametini celb etmek için okunur. Tevbe - istiğfar ; kişinin içinden gelen bir pişmanlıkla işlediği günahları, bilmeden yaptığı isyan, hata, hasılı her türlü isyan ve itaatsizliği giderip tertemiz olma duygusuyla Cenab-ı Allaha yalvarmak suretiyle,günahlarını temizletmek niyetiyle yaptığı bir ibadet, bir duadır.

Kendinde böyle bir pişmanlık duygusu hisseden kişi, içten, ihlasla, samimiyetle tevbe- istiğfar etmelidir. Yani kul kendini tanımalı, insan olduğunu,hataya yatkın olduğunu, her daim sığınacağı bir güce yani yaratıcısına her daim muhtaç olduğunu bilmelidir.Bir kul için en önemli amel, tevbeli bir hayat yaşamaktır. Amel defterinde tevbe - istiğfarı bol olan kulların kazancı çok fazladır.

Allah Rasulunün (s.a.v.) dahi bizlere örnek olmak için günde en az 70 defa tevbe- istiğfar ettiğini düşünülürse, bizlerin tevbe-istiğfara ne denli ihtiyacımız olduğu daha net olarak görülür. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bir çok ayette tevbe- istiğfar eden kullarını affedeceğini buyurmuşlardır.

Namaz gibi ehemmiyetli bir ibadete başlamadan önce yapılacak tevbe- istiğfar, namazı huşu içinde kılmaya vesiledir. Namazdan sonra yapılacak tevbe- istiğfar, namazda yapılan hataların bertaraf edilmesine vesiledir. Kur'an-ı Kerim okumadan yapılacak tevbe- istiğfar, Kur'an'ı ihlasla okumaya vesile olur. Başında tevbe- istiğfar çekilerek yapılaca dua kabule şayandır biiznillah. Vel hasılı her ibadetin, her halin, davranışın, yaşantının ihlasını huşusunu sağlamak için her daim kulun dilinde tevbe- istiğfar var olmalıdır. Sürekli dilini tevbe- istiğfara alıştıran kul ise aniden gelen ecel şerbetini içerken de sıkıntı çekmeden emanetini teslim eder biiznillah.

Tevbe- istiğfar Duası ;

Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azim el-kerim ellezi la ilahe illa huvel hayyu'l-kayyum ve etubu ileyhi tevbeten abden zalimin li-nefsihi la yemliku li-nefsihi mevten ve la hayaten ve la nüşura. Ve es'eluhu't-tevbete ve'l-mağfirate ve'l-hidayete lena innehu huve't-tevvabu'r-rahim

Tevbe Ya Rabbi Tevbe Ya Rabbi Tevbe Ya Rabbi. Eğer benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan, gönlümden ve diğer azalarımdan Senin emrine muhalif olduysam, hata, isyan, şirk, kelime-i küfür her ne sadır olduysa ben onların cümlesine tevbe ettim, rücu ettim,pişman oldum. Bir daha işlememeye azm-u cezm-u kast eyledim. Peygamberlerin evveli Hz. Adem as. ahiri bizim paygamberimiz Hz. Muhammed Mustafadır (s.a.v.). Bu iki peygamber arasında her ne kadar peygamber geldi geçti ise biz onların cümlesine inandık, iman ettik, dilimiz ile ikrar kalbimiz ile tasdik ettik. Tasdikimiz budur haktır ve gerçektir.

Amentu billahi ve bima cae min ındillahi, Amentu birasulullahi ve bima cae min ındi rasulullahi.

Amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rasulihi ve'l-yevmi'l-ahiri ve bi'l-kaderi hayrihi ve şerrihi minellahi teala ve'l-bağsu beğde'l-mevti hakkun eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu

Tevbe- İstiğfar Duasının Manası;

Allahım beni bağışla, Allahım beni bağışla, Allahım beni bağışla. işlediklerimden pişman olmuş olarak O'na yöneliyorum. O Allah ki; azamet sahibi, keremi ikramı çoktur. O'ndan başka ibadete layık ilah yoktur. Hayat sahibidir, diridir ve her şeyi ayakta tutandır. Kendi nefsine zulmetmiş bir kulun dönüşü ile yöneliyorum. Hayat, ölüm, tekrar diriliş için güç ve kuvvete sahip olan Allahtan bizim tevbemizi kabul etmesini, bizi bağışlamasını, bizi hidayet üzere daim kılmasını diliyorum. Çünkü O merhameti geniş olan ve rahmetiyle tevbeleri çokça kabul edendir.

Son Güncelleme : 26.02.2021 02:27:15
Tevbe İstiğfar Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Tevbe İstiğfar Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Tevbe İstiğfar Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022