İş Bulma Duası

İş Bulma Duası

İş Bulma Duası; Dünya işleri her daim yolunda gitmez. Arada inişler, çıkışlar, duraklamalar mutlaka olur. Her işin yolunda gitmesi kişide rehavete sebebiyet verebilir. Kişinin kulluğunu acziyetini unutmaması için imtihanlara ihtiyacı vardır. Akan suyun taşlarla tıkandığını var sayarsak, bu taşları kaldıracak kudret sahibine bolca dua ile iltica etmek, engellerin kalkması için gerekli birinci koşuldur.

İşlerimizin Düzelmesi İçin Yapılması Gereken Zikirler;
  • İşleri yolunda gitmeyen kişi sabah namazından sonra; 72 defa Ya Basıtu - genişleten,bereketlendiren - ism-i Şerifini zikreder.
  • İş bulmak için dua eden kişi sabah namazından sonra; 186 defa Ya Vehhab - karşılıksız ve sebepsiz olarak bolca ihsan eden - ism-i şerifi zikredilir. Daha sonra ;
  • "Ya Allahu, Ya Rahmanu, Ya Rahim. Bi hurmeti Da-Ha ve Ya-Sin ve bi hurmeti men erseltehu Rahmeten li'l-alemin. Allahumme Salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim." denilir.Bu şekilde yapılan dua iş bulmayı kolaylaştırır biiznillah.
  • Aslında kişinin bazı konularda sıkıntıya düşmesi, işlerinde gerileme, iş bulamama gibi durumlar kişiyi gaflette düşmekten kurtarır. Yapılan dualar ve ilticalar kişiyi Allahu Tealaya yakınlaştırır.
  • İş bulma duası olarak en etkili yöntemlerden biri de her gün ve ya her gece Vakıa Suresini okumaya devam etmektir.
Hadis'i Şerifler İle İş Bulma Duası

Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde iş bulmak için şu şekilde dua edilmesini tavsiye buyuruyorlar ;

Allahumme hırli vehterli

"Allahım -bu başlayacağım işte- bana hayırlısını ver. Benim için hayırlı olanı seç, en hayırlısını nasip et." anlamına gelmektedir.
Böyle bir dua ile kişi Allahu Tealadan iş bulmak için yardım istemekte, yeni başlayacağı işin hayırlı ve verimli olmasını istemektedir.

Ayeti Kerime İle İŞ Bulma Duası

İş bulma duası olarak Kehf Suresinin 10.ayet-i kerimesini vird edinmekte etkilidir.

Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lena min emrina raşeda (kehf/10)

" Rabbimiz bize katından bir rahmet ver, işimizde başarılar hazırla."

İş bulmak isteyen kişi bu ayet-i kerimeyi düzenli olarak her gün 70 defa okuyarak Allahu Tealadan yardım istemelidir.

İş bulmak isteyen kişinin 41 gün 41 defa, Al'i-İmran suresi 26 ve 27 ayetlerini okuması da çok etkilidir.

Gulillahu malike'l-mulki tu'til mulke men teşau ve tenziu'l-mulke mimmen teşau,ve tuizzu men teşau ve tuzillu men teşa,bi yedike'l-hayru,inneke ala kulli şey'in gadir.(Al'i-İmran/26)

Tulicul leyle fi'n-nehari ve tulicun nehara fi'l-leyl, ve tuhricu'l-hayya min'el meyyiti ve tuhricul meyyite min'el hayy,ve terzuku men teşau bi ğayri hisab."(Al'i-İmran/27)

"De ki: Mülkün Maliki olan Allahım,mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden alırsın,ve dilediğini aziz kılarsın, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir şüphesiz ki Senin her şeye gücün yeter.

Geceyi gündüze girdirirsin,gündüzü geceye girdirirsin, canlıyı ölüden çıkartırsın ve ölüyü canlıdan çıkartırsın. ve dilediğin kişiyi hesapsız rızıklandırırsın."

Uyarı: Ayeti Kerimeleri mutlaka bir hafızdan dimleyiniz okuyuş hatalarınızı düzeltmeniz için
Son Güncelleme : 11.03.2021 07:01:45
İş Bulma Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

İş Bulma Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "İş Bulma Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022