Büyü Bozma Duası

Büyü Bozma Duası

Büyü Bozma Duası; Büyü ve sihir haktır, varlığına inanmayan günaha girer. Sihir ile ilgili ayetler Kur'an-ı Kerim'de bazı surelerde geçmektedir. En dikkat çekici olan ayet Bakara Suresindeki, Süleyman as. zamanında yaşanılan Harut ve Marut kıssasıdır. Bu kıssada Harut ve Marut denilen iki meleğin karı koca arasını açacak şeyleri öğrettikleri, öğrenmeyi talep edenlere;" biz sadece imtihan olarak gönderildik, Allah dilemedikçe kimseye zarar verilmez, eğer bizim öğrettiklerimizi öğrenip uygularsanız kafir olursunuz demeden kimseye bir şey öğretmedikleri anlatılıyor. Bu kıssadan anlaşılacağı üzere büyü- sihir yaptırmak şirktir, yapan yaptıran kafir olur, en büyük büyü karı koca arasını açmaktır, Allahu Teala dilemeden kimseye zarar verilemez.

Allah Rasulune Büyü Yapılması

Allah Rasulune (s.a.v.) sihir yapılması; Allah Rasulunün( s.a.v.) günahsız oluşu, mubarek bedenlerinin beşeri hastalıklardan korunmuş olduğu anlamına gelmez. Bizlere örnek olması hasebiyle Efendimizde(s.a.v.) rahatsızlıklar yaşamış bizlere nasıl tedavi olacağımız konusunu bizzat yaşayarak öğretmiştir. Allah Rasulunun(s.a.v.) maruz kaldığı sihir sadece cismine, azalarına etkili olmuş, aklına itikadına etkili olmamıştır. Allah Rasulune(s.a.v.) yapılan büyü neticesi Muavvizeteyn nazil olmuş, Efendimiz(s.a.v.) bu surelerle kendi bedenlerine rukye yapmışlardır.

Sahih Buhari ve Sahih Muslimde rivayet edilen bu hadis ışığında; büyü yapılma durumunda Muavvizeteyn Sureleri defahatla okunmalıdır. Günlük vird edinerek, her gün ve her gece Ayete'l-Kursi yi Muavvizeteyn Surelerini kişinin kendi bedenine ve aile efradının üzerlerine okuması, bu tür sıkıntılara düşmeyi engeller biiznillah. Ev ve beden temizliğine dikkat etmeli, ev temizliğinde mutlaka sirke kullanmalıdır. Evde bulaşık ve çöp bırakılmamalı, her gün düzenli Kur'an okumalı, namazları eda etmeli, sabah ve akşam Efendimizin(s.a.v.) tavsiye ettiği sığınma dualarını okumaya devam etmelidir. Hacamat yaptırmakta korunma yollarından biridir.

Kendisine büyü yapıldığından şüphe eden kişi, Bakara Suresi, Ayete'l-Kursi, Felak ve Nas Surelerini okumaya devam etmeli ya da başka biri tarafından üzerine okunmalıdır. Ka'bul Ahbardan ra.rivayet olunan bir tavsiyesinde ;" - Ayat-ı Seb-a - yedi ayetleri okumaya devam eden kişi, yer ve gök afetlerinden, belalardan, düşmanın şerrinden, sihirden Allahın izni ile emin olur." demiştir.

Büyü Bozma Duası; Ayat-ı Seb-a ;

Bismillahirrahmanirrahim

Gul len yusıbena illa ma ketebellahu lena huve mevlana ve alallahi fe'l-yetevekkeli'l-mu'minun- Tevbe Suresi 51-
De ki;bizim başımıza ancak Allahın yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse mü'minler yalnız Allaha güvensinler.

Ve in yemseskellahu bidurrin fe la kaşife lehu illa huve vein yuridke bi hayrin fe la radde lifedlihi yusibu bihi ıbadihi ve huve'l-gafuru'r-rahim -Yunus Suresi 107-
Eğer Allah sana her hangi bir zarar diledi ise, bil ki onu O'ndan başka giderecek yoktur. Eğer senin için bir hayır diledi ise O'nu engelleyecek yoktur. O rahmetiyle çok bağışlayandır.

Ve ma min dabbetinfi'l-ardı illa alellahi rizguha ve yeğlemu mustegarraha ve mustevdeaha kullun fi kitabin mubin.- Hud Suresi 6-
Yeryüzünde hiç bir canlı yoktur ki rızkı Allaha ait olmasın. Her canlının dünyada duracağı yeri de, öldükten sonra duracağı yeri de O bilir. Bunların hepsi apaçık bir kitap olan levh-i mahfuzda yazılıdır.

İnni tevekkeltu alellahi rabbi ve rabbikum ma min dabbetin illa huve ahızun bi-nasiyetiha inne rabbi ala sıratın mustakım. Hud Suresi 56
Muhakkak ki ben hem benim hemde sizin rabbiniz olan Allaha sığındım. Allahın perçeminden tutmadığı hiç bir canlı yoktur. Şüphesiz Rabbim dosdoğru yol üzeredir.

Ve keeyyin min dabbetin la tehmilu rizgahallahu yerzuguha ve iyyakum ve huve's-semiu'l-alim. -Ankebut Suresi 60-
Hiç bir canlı rızkını yanında taşımaz, onlarada sizede rızık veren O'dur. Her şeyi bien işiten O'dur.

Ma yeftehıllahu linnasi min rahmetin fe la mumsike leha ve ma yumsik fe la mursile lehu mursile lehu min beğdihi ve huve'l-azizu'l-hakim. Fatır Suresi 2

Eğer Allah insanlar için bir hayır murad ederse onu engelleyecek kimse yoktur. Neyi de engellerse onu gönderecek kimse yoktur. O mutlak güç sahibidir, hikmet ve hüküm sahibidir.

Ve le'in seeltehum min halegas-semavati ve'l-arda leyegulunnellahu gul efera eytum ma ted'une min dunillahi in eradeniyellahu bi durrin hel hunne kaşifatu durrihi ev eradeni bi rahmetin hel hunne mumsikatu rahmetihi gul hasbiyallahu aleyhi yetevekkelu aleyhi yetevekkelu'l-mutevekkilun. -Zümer Suresi 38

Not; Türkçede bazı Arap harflerini karşılayacak ses bulunmadığı için; anlam değişikliğine sebebiyet vermemek için Sure ve ayetleri orjinal metinlerden okuyunuz.
Son Güncelleme : 23.02.2021 22:12:54
Büyü Bozma Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Büyü Bozma Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Büyü Bozma Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022