Sıkıntı İçin Okunacak Dua

Sıkıntı İçin Okunacak Dua

Sıkıntı İçin Okunacak Dua; Allah'u Tealâ, dünyaya bir imtihan üzere gönderdiği insanlara yer yer sıkıntılar ve güçlükler verir. Bu sıkıntı ve güçlüklerde de, Kendisine sığınılmasını ve O (C.C.)'ndan yardım istememizi bekler. Başına bir musibet gelen, bir sıkıntıya düşen ve yahut bir derdi olan kişi Allah Zülcelâl Hazretlerine sığınır ve sabrederse kazanan kişilerden olur. Sıkıntı anında Allah'u Teâlâ'ya sığınıp yardım istenmesi ve yardıma mazhar olunması ile ilgili sayısız örnekler bulunmaktadır. Sıkıntı için okunacak duaya en güzel örnekler, en güzel insan olan ve ömründe en çok sıkıntıya düşmüş insan olan Efendimiz Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den verilebilir.

Sıkıntı Anında Ayetel Kursi ve Amenerrasulunun Okunması

Sıkıntılı anlarda okunacak en etkili dualar birisi Ayetel Kürsî ve Amenerrasûlü'dür. Ebu Katâte (R.A.) Rasulullah (S.A.V.)'in şu hadisini rivayet etmiştir: "Sıkıntısı olan ve musibete uğrayan, Ayetel Kürsi ve Amenerrasûlü okursa, Cenab-ı Allah, o kimseyi bu sıkıntı ve musibetten kurtarır."

Rasulullah'ın (s.a.v.) Sıkıntı Anında Okuduğu Dualar

Sıkıntı için okunacak dua; Hz. Abdullah bin Abbasdan (R.A.) rivayet edildiğine göre, sevgili Rasûlullah Aleyhisselatu vesselam, kendisine sıkıntı veren bir durumla karşılaştığında yada üzüntülü zamanlarında şöyle dua buyururlardı: "Lâ İlâhe illallâhûl'Aziymül'Haliym. Lâ İlâhe illallâhü Rabbül'Arşil'Aziym. Lâ İlâhe illallâhü Rabbüs'semâvâti ve Rabbül'ardı ve Rabbül'Arşil'Keriym" Manası: "Halîm ve Azim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin ve yerin sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. O, arş-ı Kerem'in Rabbidir."

Sıkıntı için okunacak dua konusunda Tirmizi'nin anlattığı ve Hazreti Ebu Hureyre (R.A.)'ın rivayet ettiğine göre, Efendimiz Hz Muhammed (S.A.V.) sıkıntılı bir mesele ile karşılaştığında ya da bir hadise kendilerini üzdüğü vakit, mübarek başını semaya doğru kaldırır ve şöyle dua ederlerdi, 'Subhânallâhil'Aziym' Manası: "Büyük ve yüce Allah'ı tesbih ederim" sonrasında dua etmeye gönülden istekli ve hararetli olarak devam edecekleri zaman da şu şekilde ilave ederlerdi: 'Yâ Hayyü Yâ Kayyum!'.

Sevgili Peygamberimizin (A.S.), sıkıntılı anlarında çok okuduğu diğer bir duası da şöyledir: Hz. Enes Bin Mâlik'ten (R.A.) Rivayet edildiğine göre Rasûlullah (S.A.V.) üzüntü ve sıkıntı veren bir durum olduğu zaman "Yâ Hayyû Yâ Kayyum! Bi rahmetike esteğıs" Manası: "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım! Rahmetinle yardımını istiyorum." şeklinde dua eder ve Cenab-ı Hak'tan yardım talep ederdi.

Sıkıntı için okunacak dua ya güzel bir örnekte, Hz. Yunus Aleyhisselam'ın balinanın karnına düştüğü zaman yaptığı duadır. "Lâ İlâhe illâ ente sübhaneke innî küntü minez'zalimin" Manası: "Allah'ım! Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Gerçekten ben, kendisine zulmedenlerden oldum." Bu dua ile Hz Yunus Peygamber, balığın karnında Allah'u Teâlâ'ya yalvarmış ve sıkıntısından kurtulmuştur.

Sıkıntı anında okunacak bir başka dua; Hz. Ebu Bekre (R.A.)'dan rivayet edildiğine göre, Efendimiz Aleyhisselatu vesselam, "Sıkıntı ve üzüntüye uğrayan kimse şöyle dua etsin" buyurmuştur. "Allahümme rahmeteke ercû felâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin ve aslihlî şe'nî küllehû lâ illâ ente." Manası: "Allah'ım! Rahmetini umarım. Beni bir göz kırpması kadar bile nefsime bırakma. Bütün işlerimi ıslah et. Senden başka ilah yoktur."

Sıkıntı için okunacak daha bir çok dua bulunmaktadır. İnsanın sıkıntılı anlarında başvurulması gereken tek mercii, insana yardım edebilecek tek güç Yüce Yaratanımız Allah Azze ve Celle'dir. Müslüman kişi başına ne gelirse gelsin Allah'a dua etmekten vazgeçmemelidir.
Son Güncelleme : 27.02.2021 21:09:37
Sıkıntı İçin Okunacak Dua ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Sıkıntı İçin Okunacak Dua Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Sıkıntı İçin Okunacak Dua"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022