Hz Musa Nın Duası

Hz Musa Nın Duası

Hz Musa Nın Duası; Musa as. Kur'an-ı Kerim'de en fazla anılan peygamberdir. Firavunun sarayında büyümüş ve peygamberliği tebliğ edilince zorluklarla mücadele etmiştir. Allahu Teala ile aracısız konuştuğu için " Kelimullah " diye anılmıştır. Mısırda doğmuş ve yaşamıştır. Soyu Yakup as.'a uzanmaktadır.

Doğduğu sene Firavun bütün erkek çocuklarını öldürttüğü için annesi Musa as.'ı bir sepete koyarak Nil Nehrine bırakmış, sepet sarayın yakınlarına gelmiş, Asiye hanım sepeti bulunca yavruyu saraya getirmiş ve evlatlık edinmişti. Allahu Teala rasulunu düşmanının evinde güven içinde saklamış, orada yetişmesini sağlamıştır.

Gençlik yıllarında kavga eden iki kişiden birine vurunca ölümüne sebep olmuş, Mısırdan kaçıp Medyene yerleşmiş, Medyen'de Şuayb peygamberin kızı ile evlenmiştir. Mısıra geri dönmek için yola çıktıklarında, yolda bir ateş görmüş, ateşe yaklaşınca Rabbi ile konuşmuş ve peygamber olduğu müjdelenmiştir. Firavunu uyarmak için yola çıkmış, asıl zorluk dönemi bundan sonra başlamıştır. Kendisine tabi olan Ben-i İsrail her fırsatta taşkınlık yapmış, yoldan çıkmak üzereyken tekrar imana gelmiş, sonra gene ilk fırsatta taşkınlıklarına devam etmiştir. Musa as. Ben-i İsraili yola getirmek için çok çaba göstermesine rağmen, azgın bir topluluk olan Ben-i İsrail bir türlü yola gelmemiştir.

Firavun baş edemediği Musa as. ve Ben-i İsraili mısırdan kovmuş, Firavundan kaçarken Allahu Teala Musa as.'a asasını Kızıl Denize vurmasını emir buyuruyor. Kızıl Deniz ikiye ayrılıyor Ben-i İsrail kurtuluyor ama Firavun karşıya geçemeden boğuluyor. İbreti alem için Allahu Teala tarafından Firavunun bedeni günümüze kadar muhafaza edilmiştir ve halen müzede sergilenmektedir.

Bu denli zorluklarla uğraşmış olan Musa as.'ın Allahu Tealaya niyazda bulunduğu duaları da oldukça fazladır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bu mubarek duaları,ahirete kadar gelecek mü'minlerin de faydalanabilmesi için zikretmiştir.

Hz. Musa (as.) Duaları;

Hz. Musa (as.) Kendi Ve Kardeşi Harun (as.) İçin Ettiği Dua;

"Rabbenağfirli ve li ehi ve edhılna fi rahmetike ve ente erhamu'r-rahimin" -A'raf Suresi 151- "Ya Rabbi beni ve kardeşimi yarlığa ve bizi rahmetine dahil et Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin."

"Rabbena efriğ aleyna sabran ve teveffena muslimin." - A'raf Suresi 126- "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve bizleri müslümanlar olarak öldür."

Hz. Musa (as.) Firavunun Yanına Gitmeden Ettiği Dua;

"Rabbişrahli sadri, ve yessirli emri, vehlul ugdeten min lisani, yefgahu gavli." -Ta-Ha Suresi 25,26,27,28- "Rabbim göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz ki sözlerim anlaşılsın."

Hz. Musa (as.) Mısırdan Çıkıp Medyene Gittiği Zaman Okuduğu Dua;

"Rabbi inni lima enzelte min hayrin fakir." -Kasas Suresi 44- "Ya Rabbi şüphe yok ki bana indirdiğin her hayra muhtacım."

Hz. Musa (as.) Bir Gencin Ölümüne Sebep Olduğu Zaman Okuduğu Dua;

"Rabbi inni zalemtu nefsi fağfirli feğa fera lehu innehu huve'l-ğafuru'r-rahim" -Kasas Suresi 16-

"Ya Rabbi şüphe yok ki ben nefsime zulmettim. Bana mağfiret buyur, şüphe yok ki Sen merhametinle günahları affeden gafursun."
Son Güncelleme : 19.10.2020 10:06:59
Hz Musa Nın Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hz Musa Nın Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Hz Musa Nın Duası"
Ya rabbi şüphe yok ki ben indirdiğin her hayre muhtacm
Kül Kedisi . 23.10.2019 20:44:16
CEVAP YAZ
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022