Kadeh Duası

Kadeh Duası

Kadeh Duası; Kur'an-ı Kerim'de geçen bir sure değildir, sahih hadislerde geçen Allah Rasulunun (s.a.v.) okuduğu ya da tavsiye ettiği dualardan da değildir. Sahih kaynaklarda geçmeyen bu dua daha sonradan bazı tevhid, esmalar ve dua ayetlerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulumuştur.
Her zaman hayırlı bir niyet için dua etmeden önce abdestli olmak, hacet namazı kılmak duanın edeblerindendir. Yapılan duanın halis bir niyetle yapılması gereklidir. Haram olan işler için dua edilmez; böyle bir davranış edebe aykırı olduğu gibi insanı küfre de götüren bir davranıştır. Kişi ne isterse istesin hayırlısını istemelidir. Rabbinin huzurunda olduğunu unutmamalıdır.

Kadeh duası diye adlandırılan bu duayı okumadan önce de abdestli olmak, hacet namazı kılmak gerekir. Daha sonra şöyle dua edilir; " Rabbim okuyacağım duada geçen Esmaların hürmetine, gelmiş geçmiş tüm Nebi ve Rasullerin hürmetine, gönderdiğin Kitaplar hürmetine, nurdan yarattığın meelekler hürmetine, kendilerini Senin yoluna adamış erenlerin hürmetine benim duamı kabul eyle sıkıntılarımdan kurtar. " Duadan sonra üç defa besmele çekilir ve kadeh duası okunur.

Kadeh Duası Şudur ;

Bismillahirrahmanirrahim
 • La ilahe illallahu'l-meliku'l-hakku'l-mubin
 • La ilahe illallahu'l-hakemu'l-adlu'l-metin
 • Rabbuna ve rabbu abaine'l-evvelin
 • La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine'z-zalimin
 • La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu yuhyi ve yemuti ve huvve hayyul la yemutu ebeden bi yedihil hayru ve ileyhil masiru ve huve ala kulli şey'in gadir
 • La ilahe illallahu şukran li ni'metih
 • La ilahe illallahu ikaran bi rububiyetih
 • Ve subhanellezi tenzihen li azametih
 • Eseluke allahumme bi hakki's-mikel mektubi ala cenahi Cibrile aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikel maktubi ala cenahi Mikaile aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikel mektubi ala cebheti İsrafile aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikel mektubi ala keffi Azraile aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi semmeyte bihi Munkeran ve Nekiran aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mike ve esrari ibadike aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi temme bihi'l-islamu aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi telekkahu Ademu lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte duaehu aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi nadake bihi Şitu aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi kavvayte bihi hamaletel arşi ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikel mektubi fi't-tevrati ve'l-incili ve'z-zeburi ve'l-furkani aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mike ila munteha rahmetike ala ibadike aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki temami kelamike aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi nadake bihi İbrahimu fecealtan-nara aleyhi berden ve selamen aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi nadake bihi İsmailu fe necceytehu minezzebhi aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi nadake bihi Hudu aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi deake bihi Yakubu fera dedtealeyhi basarahu Yusufe aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi nadake bihi Davudu fe cealtehu halifeten fil erdı ve elente lehul hadide fi yedihi aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi deake bihi Suleymanu fe ataytehu'l mulke fil erdı aleyke ya Rab
 • V bi hakki's-mikellezi nadake bihi Eyyubu fe necceytehu mine'l-gammillezi kane fihi aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi nadake bihi İsebnu Meryeme feahyeyte lehul mevta aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi nadake bihi Musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya Rab
 • Ve bi haki's-mikellezi nadetke bihi Asiyetum-raetu Firavne fe raaktehel cennete aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi nadake bihi benu İsrafile lemma cavezu'l-bahra aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi nadake bihi'l-Hıdiru lemma mesa alel mai aleyke ya Rab
 • Ve bi hakki's-mikellezi nadake bihi Muhammedun Sallallahu Aleyhi ve Selleme yevmal gari fe necceytu aleyke ya Rab
 • İnneke entel Kerimu'l-kebiru
 • Hasbunallahu ve nimel vekil
 • Ve la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim
 • Ve Sallallahu ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem
Kadeh Duasını Okuma Usulü

Kadeh duası toplam üç defa okunur. Her birine başlarken üçer defa besmele çekilir. Kadeh duasını üç defa okuduktan sonra şöyle dua edilir;

Yüceler yücesi Rabbim, kalemi ve satırları yaratan Sensin, nuru ve nurlandırdıklarını yaratan Sensin, rüzgarı ve fırtınayı ve bunların dağıtıp savurduklarını yaratan Sensin, Arşı ve Kursiyi yaratan ve buraları dolduran Sensin, Sen Evvel ve Ahir olansın, hem Batın hem Zahir olansın, hem Kuddus hem Tahir olansın.Bunca kulun muradını verensin. Benimde muradımı ver Allahım. Amin.

Bu duayı da üç defa tekrarladıktan sonra üç Fatiha Suresi, üç İhlas Suresi, üç Felak Suresi, üç Nas Suresi okunur.
Son Güncelleme : 03.03.2021 03:43:11
Kadeh Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kadeh Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Kadeh Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022