Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Vaaz Duası

Vaaz Duası

Vaaz Duası, İslam dininin önemli vazifelerinden biri olan vaaz, vaizler tarafından cami ve mescit gibi yerlerde yaptığı öğüt ve nasihat niteliği taşıyan insanların kalbinin güzelliğini ortaya çıkararak ve insanları iyiliğe, güzelliğe yönlendirecek olan konuşmalardır. Vaaza başlanırken vaaz konusu ile ilgili bir Vaaz Duası ve hadisi okunur. Daha sonra vaaz konusu ile ilgili konuştuktan sonra Vaaz duası ile bitirilir.

Vaaz Duası ve Anlamı


Elhamdülillahı Rabbil Ğalemin. (Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.) Ve's Selatü ve's Selamü ğala Rasulina Muammedin ve alihi ve Sahbihi ecmeğin. (Salat ve selam peygambrlerimizin Hz. Muhammed'in ailesinin ve bütün ashabının üzerlerine olsun.) Sallu ğala Rasulina Muhammed. Sallu ğala Tabibi Gulubina Muhammed. Sallu ğaa şefiği zünubina Muhammed. (Peygamberlerimizin Hz. Muhammet' salavat getirin ve kalplerin tabibi olan Hz. Muhammede salavat getirin.) Rabbi'şrah li sadri ve yessir li emri vehlul ğugdeten min lisani yefgahu gavli. (Günahlarımızın şefaatçisi olan Hz. Muhammet'e salavat getirin, Ey Rabbim göğsümü ferah et ve işim kolaylaştır.) Süphaneke la ğılme lena illa ma ğallemtena inneke ente's Semiğu'l ğalim. (Dilimin bağını çöz de sözlerimi anlasınlar.) ve tüb ğaleyna ya Mevlana innek e ente't Tevvabü'r Rahim. (Ben işimi Allah'a bırakıyorum.) Vehina ve veffigna ilel hakkı ve ila tarigımmüsteğim. (Şüphesiz Allah kullarını görmektedir. Ya rabbim seni eksik sıfatlardan tenzih ederim. Senin bize öğrettiğinin dışında bir ilimimiz yoktur.) Vi beraketül Kur'ani'l Ğazim ve bi hürmeti men erseltuhu rahmeten lil Ğalemin. (Şüphesiz ki sen her şeyi iyi bilip her şeye sahip olansın. Senin bize gerçeği anlattığının dışında bizim anlama imkânımız olmamaktadır.) ve Galellahu fi kitabıhı'l Kerim. (Şüphesiz ki sen en cömert olansın ve ikramın sahibisin.) Eğuzu billahi mine'ş Şeytani-r Racim. (Kovulmuş Şeytan'dan Allah'ım sana sığınırım. Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile.) Bismillahirahmanirrahim. Sadegallahulğazim.

Vaazdan sonra okunacak dua


Ey Yüce Allah'ım! Şu an yüce huzurunda bulunmaktayız. Sana tüm kalplerimizi açıp yalvarmaktayız. Bu makamdan yapılan vaaz ve nasihatleri ve bunun arasında okunan ayet'i kerime ve getirilen salavat'ı şerifleri dergahı uluhyyetin de kabullerin en güzeli ile makbul ve değerli eyle.

Bundan elde edilecek sevabı insanların ve cinlerin peygamberi, yaratılanların en şereflisi ve insanlığın kurtarıcısı olan Hazret-i Muhammed'in yer yüzündeki onun bayrağını ve Allah'ın emanetini bin bir türlü eziyetlere rağmen yılmadan şerefli ve ululuk işe omuzlarında taşınılan diğer peygamberlerin; küfrün keskin ve insafsız kılıçlarına karşın göğsünü siper eden ve gerekince bu yolda canını feda edebilecek sahabelerin ve bütün mümin ve Müslümanların ruhlarına ihda eyleyip vasıl eyle ya Rabbim. Buraya yakından ve uzaktan gelen ve burada bulunan kullarını sen meşkur et, amellerine makbul, günahlarını affet, din ve dünyalarını mahrur, düşmanlarından makhur eyle ya Rabbim. Sağımız da Kur'an Göğsümüz de olan iman Dilimizde Eşhedü an le ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulüh Allah diyerek son nefesimizi vermeyi nasip eyle Allah'ım.
Son Güncelleme : 19.01.2024 06:01:38
Vaaz Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Vaaz Duası Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Vaaz Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah'ın cevap vermesi ayrı, kabul et...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teâlâ mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. Malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (S. A. V.) dahi kabul olunmayaca...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kur'an'ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk iste...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece birçok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her şey d...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar ya da böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayac...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder.Kişi eğer A...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye birtakım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herke...
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların giderilmesi için Allah'a edilen dualardandır. Bolluk bereket duaları insanların yapmış olduğu işlerin...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Uzaklaştırma Duası
Popüler İçerik
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024