Mucize Dualar

Mucize Dualar

Mucize dualar; Allah Rasulü (s.a.v.) " ayakkabı bağınızı dahi Allahtan isteyin" buyurarak, ihtiyaç duyulan maddi ve manevi her şey için, her hal için, her an dua etmemizi emir buyuruyorlar. Kişi duaları ölçüsünde Allahu Teala ile olan bağını kuvvetlendirir. Her daim dua eden Rabbine iltica eden kişi, her an Rabbinin onu işittiğinden emin olarak hayatını sürdürür. Dualarının duyulduğundan, icabet edildiğinden emin olan kişi güven ve huzur içinde yaşar. Bilir ki Rabbi her daim yanında, onu duyuyor, işitiyor ve her an koruyup, gözetiyor, ihtiyaçlarını karşılıyor, affediyor, ikram ediyor... Bu düşünceyele hayatını geçiren kişi, iki cihanda da güvende olacağını bilmenin süruru içinde hayatını geçirir.

Mucize dualar;

Kalbe nur inmesi, marifet sahibi olmak için; Sabah namazının sünneti ile farzı arasında aşağıdaki dua üç defa okunur :

"Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Zel Celali Ve'l-İkram. Es'eluke en tuhyiye galbi bi nuri mağfiratike ebeden Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Bedia's-semavati ve'l-ard."

"Ey diriliği için kimseye muhtaç olmayan Hayy olan Allahım, Ey kainattaki her şeyin ayakta durmak için muhtaç olduğu Kayyum olan Allahım, Ey celal ve ikram sahibi olan Allahım, Ey gökleri ve yeri eşi ve benzeri olmayan mükemmel şekilde yaratan Allahım ! Ey Allahım ! Ey Allahım ! Ey Allahım ! Senden kalbimi marifet nurunla ebediyen ihya etmeni istiyorum."

Mucize dualar;

İlim isteyen, anlayışının kuvvetelenmesini isteyen, ihlasla ibadet etmek isteyenler için muhteşem bir dua ;

"Rabbi zidni ılmen ve fehmen ve ihlasen ve amelen daima."

"Rabbim ilmimi, anlayışımı, ihlasımı ve amelimi daima ziyade eyle, arttır."

Mucize dualar;

Hastalığa düşmüş olanlara tavsiye edilecek olan bu duayı Eyyub as. hastalığı zamanında etmiş ve şifa bulmuştur. Her an okunabileceği gibi akşam namazından sonra 33 defa da okunur.

"Rabbi inni messen'niyed'durru ve ente er'hamur-rahimin."

"Rabbim kesinlikle beni zarar- bedenime ait zayıflık, hastalık- kapladı - bedenimin her yerini sardı-. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin, beni de ilahi merhametinden mahrum eyleme, müptela olduğum dert ve sıkıntıdan beni kurtar."

Mucize dualar ;

"Rabbena etmim lena nurana veğfirlena, inneke ala kulli şey'in gadir."

"Rabbimiz nurumuzu tamamla,bizi küfür ve günahları sebebiyle nurları sönmüş kimselerden eyleme, bizi ihsan etmiş olduğun nurdan asla mahrum eyleme, bizi mağfiret eyle, Şüphesiz ki Sen her şey üzerine hakkıyla kadirsin, gücün her şeye yeter."

Mucize dualar;

Allah Rasulunün (s.a.v.) sık sık ettiği bu mubarek dua ümmetine örnektir. Dünya ve ahiret saadetini içine almış olan çok kıymetli, çok önemli,bu mucize dua ile niyazlarda bulunmalıdır.

"Allahumme inni es'eluke min'el -hayri kullihi acilihi alimtu minhu ve ma lem yağlem. Allahumme inni es'eluke min hayri ma seeleke abduke ve nibiyyyuke ve euzu bike min şerri ma eaze bihi abduke ve nebiyyuk. Allahumme inni es'eluke cennete ve ma garrabe ileyha min gavlin ev amelin ve es'eluke en tec'ale kulle gadain gadaytehu ila hayran."

"Allahım hayırdan gerek bildiklerimin, gerek bilmediklerimin hepsini,acele olanı, ileride olacak olanı da Senden isterim. Şerden gerek bildiğimi gerk bilmediğim ne varsa hepsinden, çabuk olanından, ileride olacak olanından Sana sığınırım. Allahım Rasulün (s.a.v.) Senden hayır namına her ne istedi ise ben de onu isterim. Kulun ve peygamberin (s.a.v.) şer namına nelerden Sana sığındı ise bende sığınırım. İlahi; ben Senden cenneti ve ona yaklaştıran söz ve amelleri isterim. Cehennemden ve ona yaklaştıran söz ve amellerden Sana sığınırım. Senin hükmettiğin kaza ve kaderi benim için hayırlı kılmanı isterim."

Mucize dualar;

"Allahumme'ş-fini bi şifaike ve davini bi devaike veğsımni mine'l-vehli ve'l-emradı ve'l-evcai."

"Allahım beni kendi şifan ile şifalandır, kendi devan ile devalandır, beni korkudan, hastalıktan ve ağrılardan koru."
Son Güncelleme : 08.12.2020 03:17:58
Mucize Dualar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Mucize Dualar Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Mucize Dualar"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022