Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Sıkıntı Duası

Sıkıntı Duası

Sıkıntı Duası; Kulun en çok duaya sarıldığı anlardan biri de sıkıntı anıdır. Sıkıntıdan kurtaracak olan, selamete erdirecek olan, ferah kapıları açacak olan tek güç sahibi Zata dua dilekçesi sunma zamanı gelmiş demektir. Sıkıntı zamanı en çok okunan dualardan biri; Yunus a. S.'ın yapmış olduğu duadır. Hz. Peygamberimiz (S. A. V.); " Herhangi birinizin başına dünya musibetlerinden bir musibet, bir sıkıntı geldiği zaman sizi o musibetten, o sıkıntıdan kurtaracak ve hemen feraha kavuştaracak bir dua haber vereyim mi?

Yunus Aleyhisselamın Sıkıntı Duası


La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez'zalimin


Ya Rabbi Senden başka ilah yoktur, Seni her türlü eksikliklerden ve noksanlıklardan tenzih ederim şüphesiz ben kendime zulmettim.

Ebu Musa el' Eşari r. A. Den rivayet olunduğuna göre Hz. Peygamberimiz (S. A. V.) şöyle buyurmuştur; " Her kime bir keder, bir sıkıntı bir hüzün isabet ederse bu kelimelerle dua ederse, muhakkak Allahu Teâlâ onun derdini ve sıkıntısını giderir yerine genişlik verir."

Sıkıntı Duası


La ilahe illallahul kerimul' azimu subhanehu ve tebarakellahu rabbul' arşıl' azim. Elhamdulilllahi rabbil' alemine tevekkeltu alel hayyil'lezi la yemutu elhamdulillahillezi lem yettehız veleden ve lem yekun lehu şerikun fil'mulki ve lem yekun lehu veliyyun minez'zulli ve kebbirhu tekbiran. Allahumme rahmetike ercu fela tekilni ila nefsi tarfete aynin ve aslihli şani kullehu la ilahe illa ente. Ya Hayyu Ya Kayyum bi rahmetike esteğiysu la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez'zalimin. Allahumme inni abduke ibnu abdike ibnu ummetike nasiyeti bi yedike madin fiyye hukmuke adlun fiyye gadauke es'eluke bi kulli ismin huve leke semmeyte bihi nefseke ve enzeltehu fi kitabike ev allemtehu ehaden min halkıke ev este'serte bihi fi ılmin ğaybi ındeke en tec'alel kur'ane rabia kalbi ve nura basari ve celae huzni ve zehabe hemmi, la havle ve la guvvete illa billah

Büyük olan Allahtan başka Allah yoktur. Büyük Arşın sahibi olan Allah ne yücedir. Hamd alemlerin Rabbi olan Allaha mahsustur. Hiç ölmeyen, daima diri olana tevekkül ettim. Hamd; çocuğu olmayan, mülkünde ortağı olmayan, acizlikten dolayı herhangi bir yardımcıya muhtaç olmayan Allaha mahsustur. Onu büyük bir büyüklükle an!

Allah'ım Senin rahmetini umuyorum. Bir göz açıp yumuncaya kadar dahi olsa nefsime bırakma beni. Bütün işlerimi düzene sok. Senden başka ilah yoktur. Ya Hayyu Ya Kayyum! Rahmetin sayesinde kurtulmak istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Seni tesbih ve tenzih ederim şüphesiz ki ben kendisine zulmedenlerden oldum.

Allahım! Senin kulunum, kulunun oğluyum. Kadı olan kulunun oğluyum. Boynum elindedir. Hükmün de kesindir. Benim hakkımda ne hükmettin ise ancak adaletinin eseridir. Kendi nefsinde bildiğin veya kitabında indirdiğin veya yaratmış olduğun mahlukatından herhangi bir kimseye öğrettiğin veya ilm-i ğaybinde yanında sakladığın her isminle Senden; Kur'an'ı kalbimin baharı, gözümün nuru, hüzün ve kederimin gitmesinde vesile kılmanı niyaz ederim. Güç ve kuvvet sadece Allaha aittir.

Sıkıntısı Artanın Okuyacağı Dua

Başka bir rivayette İbni Mesud r. A. Bu dua hakkında şöyle demiştir; Kimin sıkıntısı artarsa şu duayı okusun.

Allahım, ben Senin kulunum, kulunun oğluyum, senin avucunun içindeyim, alnım senin elinde. Hakkımdaki hükmün caridir. Kazan ne olursa hakkımda adalettir. Kendini tesmiye ettiğin veya kitabında indirdiğin veya nezdinde mevcut gayb hazinesinden seçtiğin, sana ait her bir isim adına senden Kur'an'ı kalbimin baharı, sıkıntı ve gamlarımın atılma vesilesi kılmanı dilerim.

Bu duayı okuyan her kulun gam ve sıkıntısını Allah gidermiş, yerine ferahlık vermiştir. -Hakim-
Son Güncelleme : 03.11.2023 21:06:55
Sıkıntı Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Sıkıntı Duası Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Sıkıntı Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah'ın cevap vermesi ayrı, kabul et...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teâlâ mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. Malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (S. A. V.) dahi kabul olunmayaca...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk iste...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece birçok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her şey d...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar ya da böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayac...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder.Kişi eğer A...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye birtakım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herke...
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası,  aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların giderilmesi için Allah'a edilen dualardandır. Bolluk bereket duaları insanların yapmış olduğu i...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Uzaklaştırma Duası
Popüler İçerik
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Kasım - 2023