Borçtan Kurtulma Duası

Borçtan Kurtulma Duası

Borçtan kurtulma duası; Rızık, kişinin dünya da ihtiyacı olan her şeye olan gereksinimidir ve de kişinin rızık temini için çalışması farzdır. Lakin rızık ile ilgili yaşadığı ferahlık ya da sıkıntı da kişinin dünya imtihanları arasında en önemlilerinden biridir.

Kişi bazen bolluk bazen darlık ile sınanır. İmtihan için dünyaya gönderilen insan oğlunun her an Rabbine yönelmesi istenmekte, Rabbini birlemesi, Rabbini yüceltmesi, Rabbinin kudretini idrak etmesi istenmektedir. İmtihan her ne olursa olsun, çaresi her daim Allahu Tealanın lütuf ve kerem hazinesinde saklıdır. İmtihanları aşmak için kişi daima istikamet üzere olmalı, ayet-i kerimeler ve Allah Rasulunun (s.a.v.) tavsiye buyurduğu, sahih kitaplarla bizlere kadar ulaşan dualara devam etmelidir.

Kişi borç altına girmiş ise, o borcu ödeyene kadar maddi ve manevi bir çok sıkıntı içine düşer. Hem kendisi hem ailesi bu sıkıntı altında ezilir, bunalır. Bu duruma düşen kişi öncelikle hacet namazları ile yardım dilenmelidir. Asla isyan etmemeli, ibadetlerine zikirlerine ağırlık vermeli, hayır kapılarını açacak olanın sadece Fettah olan Allahu Teala olduğuna, rızık verenin Rezzak olan Allahu Teala olduğuna, selamete erdirecek olanın Selam olan Allahu Teala olduğuna kalben inanmalı asla şek ve şüpheye düşmemeli daima bir olan Allahu Tealaya dua ve niyazda bulunmalıdır.

Dua kulun içinde olduğu hali Rabbine beyanıdır. Borçtan kurtulmak için yapılacak duanın vakti saati ise, kulun borçlandığı vakittir. Kişi Rabbine yönelince, Allahu Teala borçlu kuluna yardımda bulunur, sebepler halk eder ve kulunun sıkıntı ve darlıktan kurtulmasını nasip eder.

Borçtan kurtulma duası;

"Allahumme inni euzu bike minel hemmi ve'l-hazeni ve euzu bike mine'l-aczi ve'l-keseli ve euzu bike mine'l-cubni ve'l-buhli ve euzu bike min galebeti'd-deyni ve kahrir ricali."

"Allahım, elem ve kederden, şaşkınlıktan sadece Sana sığınırım. Acizlikten, tembellikten, bıkkınlıktan sadece Sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten da sadece Sana sığınırım. Allahım borç altında ezilmekten, adamların kahrından - insanların nefsimi kullanmasından ve onlara mağlup olmaktan - sadece Sana sığınırım" - Ebu Davud -

Ebu Davudun rivayetine göre bu dua sahabeden Ebu Umame ra.'ya öğretilmiştir.

Allah Rasulu (s.a.v.) Ebu Umame ra.'ı namaz vakti dışında camide dalgın dalgın otururken görüp halini sorar. Ebu Umame ra. ; " Borçlar yakama yapıştı Ya Rasulullah (s.a.v.)" diye cevap verdi. Allah Rasulu (s.a.v.) Ebu Umame ra.'a bu duayı öğretmiş, Allahu Tealanın gamını, kederini gidereceğini ve borcunu ödeteceğini buyurarak, bu duayı sabah akşam okumasını tavsiye buyurmuşlardır. Ebu Umame ra. bu dua vesilesi ile borçlarından, sıkıntı ve bunalımından kurtulduğunu bildirmiştir.

Borçtan kurtulma duası;

"Allahumme rabbe's-semavati ve rabbe'l-ardi ve rabbe'l-arşı'l-azim. Rabbena ve rabbe kulli şey'in falika'l-habbi ve'n-neva munzile't-tevrati ve'l-incili ve'l-kur'an. Euzu bike min şerri kulli zi şerrin ente ahizun bi nasiyetihi, ente'l-evvelu feleyse gableke şey'un, ve ente'l-ahiru feleyse bağdeke şey'un ve ente'z-zahiru feleyse fevkake şey'un, ve ente'l-batınu feleyse duneke şey'un, ıkdi anni'd-deyne ve ağnini mine'l-fakri."

"Ey göklerin Rabbi ve dünyanın Rabbi ve Arş-ı Azimin Rabbi olan Allahım. Ey Rabbimiz ve her varlığın Rabbi, ey taneleri ve tohumu ve çekirdekleri yararak çatlatan, Tev rat, İncil ve Kur'an-ı Azimi indiren Allahım. Her şerlinin şerrinden Sana sığınırım. Evvel olan Sensin, Senden evvel hiç bir varlık yoktur. Zahir olan Sensin, varlığı Senin varlığından daha açık olan hiç bir şey yoktur. Batın olan Sensin ve Senden ileri hiç bir şey, hiç bir varlık yoktur. Benim borçlarımı ödememi nasip et ve beni fakirlikten kurtar." - Ebu Davud, Tirmizi-
Son Güncelleme : 24.10.2020 21:29:16
Borçtan Kurtulma Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Borçtan Kurtulma Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Borçtan Kurtulma Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022