Mezarda Okunacak Dua

Mezarda Okunacak Dua

Mezarda Okunacak Dua; Ölüm bitiş değil başlangıçtır. Kabir alemi haktır, sorgu sual haktır, Münker ve Nekir haktır, kabir azabı haktır. Allah Rasulu (s.a.v.) sığınma dualarında kabir azabından Allahu Tealaya sığınmış, ümmetine her gece Mülk Suresini okumayı tavsiye buyurmuşlar, bu mubarek surenin kabir azabını engellediğini müjdelemişlerdir.

Sevdiklerini kabir alemine gönderen kimse, sevdikleri için hediyeler gönderme arzusu ile yanmakta, vefat etmiş sevdikleri için hayır ve hasenatta bulunup, günahlarının affı ve derecelerinin artması için ve varsa azaplarının kaldırılması için dua ve niyazda bulunup, hasıl olan sevaptan ölmüşlerinin ruhuna da hediye etmektedirler.

Allah Rasulu (s.a.v.) bir gün mezarlık yanından geçerken, iki mezarda bulunan mevtaların bazı küçük hatalardan dolayı azap çekmekte olduklarını görür. Mevtalardan biri hayatta iken insanlar arasında laf taşımış, diğeri ise idrardan sakınmamıştır. Bu ikisinin hali ayan edilince Allah Rasulu (s.a.v.) yeşil bir dal almış, ortadan ikiye bölmüş ve her bir dal parçasını iki kabre de birer birer dikmiştir. Buna şahit olan sahabe, Allah Rasulune (s.a.v.) niye böyle yaptığını sorduklarında ; “Bu iki dal kurumadığı sürece, bu iki mevtanın çekmekte olduğu azabın hafifletilmesini umarım.” buyurmuşlardır.

Mezar Ziyareti ;

İslâm dini, insanoğluna hayatında olduğu gibi ölümünde de değer vermiş ve gerekli saygıyı göstermiş, ölüm andan itibaren yapılması gereken muameleyi de belirlemiştir. Bu sebeple İslam dini, mezarların düzenli yapılmasını, temiz tutulmasını ve yeşillendirilmesini, ölülere karşı bir vefa borcu olarak görür. Ancak unutulmamalıdır ki, dinimiz öncelikle ölünün cesedine değil hatırasına değer verir.

Bu konuda Allah Rasulu (s.a.v.) ;

“Ölülerinizi hayırla yad ediniz” buyurmuşlardır. (Tirmizi, Cenâiz, 34)

Mezar Ziyaretinde okunacak sureler ;

Mezar ziyaretinde Bakara Suresinin başı ve sonu yani -elif-lam-mim- diye bilinen ilk beş ayet ile, Amene'r-rasulu diye bilinen son iki ayet ,Yasin-i Şerif Suresi, Mülk Suresi, Tekasur Suresi, İhlas-ı Şerif ve Fatiha Sureleri ve zamanın müsait olduğu sürede bilinen sureler okunur, hasıl olan sevap mevtaların ruhlarına hediye edilir.

Mezar Ziyaretinde Okunacak Dua ;

“Es-selamu aleykum ya ehle'l-kubur.
Yağfirullahu lena ve lekum.
Entum selefuna ve nahnu bi'l-eseri.
Ve inna inşaallahü bikum lahıkun.

Es-selamu aleykum dare kavmin mu’minin
Ve etakum ma tu'adune ğaden mueccelun.
Ve inna inşaallahu biküm lahikun.
Allahummağfir li-ehli bai’ıl-ğarkad.

Esselamu aleyküm ehle'd-diyari mine'l-mu'minine ve'l-muslimine ve inna inşaallahu bikum lahikun.
Es'elullahu lena ve lekumu'l-âfiyeh."

“Ey kabir ehli! Allahu Tealanın selamı selameti üzerinize olsun. Allahu Teala sizi ve bizi bağışlasın. Siz bizim öncülerimizsiniz. Biz de Allahu Tealanın izni ile size katılacağız.” (Tirmizî, Cenaiz, 59; İbn Mâce, Cenâiz, 36)

“Ey müminler yurdu, Allahu Tealanın selamı ve selameti sizin üzerinize olsun. Size vadedilen ölüm geldi, bize de yakında gelecektir. Allahu Tealanın izni ile biz de peşinizden geleceğiz. Allahım! Burada yatmakta olanları bağışla” (Müslim, Cenaiz, 35/103)

“Ey müminlerin yurdu, size selam ve selamet olsun. İnşaallah biz de size kavuşacağız. Allahu Tealadan bizler ve sizler için afiyet dilerim” (Müslim Cenaiz, 35/104)
Son Güncelleme : 21.10.2020 03:05:41
Mezarda Okunacak Dua ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Mezarda Okunacak Dua Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Mezarda Okunacak Dua"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022