Felak Duası

Felak Duası

Felak Duası; Muavvizeteyn Surelerinden bir tanesidir. Sure adını sabahın ilk aydınlığı manasına gelen felak kelimesinden almıştır. Surede Allahu Tealaya sığınılması gereken hususlar belirtilmektedir.

Felak kelimesi sabah anlamına geldiği gibi, yarmak manasına gelir. Felk mastarı; yarma ve çatlatma neticesinde meydana gelen şey manasına gelmektedir. Allahu Tealanın gece karanlığını yararak sabahı meydana getirmesi anlamına geldiği gibi, kainatın yokluktan bir patlama ile meydana gelişi ve yaratılışını da ifade etmektedir. Yer yüzünde kaynayan pınarlar, bulutlardan boşalan yağmurlar, tohumlardan filiz veren bitkiler, rahimlerden çıkan yavrular gibi Allahu Tealanın kudretiyle bir asıldan çıkan bütün mahlukat felak kelimesinin kapsamına girer.

Bütün mahlukatının şerrinden Allahu Tealaya sığınmak gerektiği vurgulanmıştır. Bu ifade maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi, dış alemde, kişinin nefsinde var olan her türlü şerri kapsamaktadır. İmtihan ortamında kişiye irade verilerek, kötüyü isteme ya da istememe yetisi kişiye verilmiştir. Kötülüğü tercih edenlerin kötülüklerinin şerrinden her daim Allahu Tealaya sığınmak gerekmektedir.

Çöken karanlıkta olabilecek her şerden sığınmak gerekmektedir. Çöken karanlık aynı zamanda zulüm ve cehalet karanlığı, ruh dünyasını karartan kin, öfke, kıskançlık, şehvet, kötü huylar, ümitsizlik, karamsarlık manalarını da kapsamaktadır.

Zemahşeri Allahu Tealaya asıl sığınılması gereken konuların; sihirle uğraşanların yaptıklarından ve bunun günahlarından, sihirle insanları fitneye düşürmelerinden, batıl şeylerle insanların aldatılmasından, sihirbazların üfürdüklerinin etkisiyle oluşabilecek musibetlerden dolayı ortaya çıkacak şerler olduğu belirtilmiştir.

Bir kimseye verilen nimetin zayi olmasını isteyen hased kimselerin şerrinden Allahu Tealaya sığınılmalıdır. Haset islam ahlakına uymayan, kötülük kaynakları arasında gösterilmiş bir tür ruh hastalığıdır.

Felak Suresi;

Beş vakit namazların ardından Felak Suresini 3 defa okumaya devam eden kimse, dünyevi kazalardan ve semavi belalardan muhafaza olunur.
Felak Suresini okumayı vird edinen kimse hasetçilerin hasedinden muhafaza olunur.
Sekerat anında son nefesini vermek üzere olan kimseye bu sure okunursa, ruh bedenden sıkıntısız olarak ayrılır, ölüm zorluğu kolaylaşır biiznillah.
Yatağa yatınca Felak Suresini okuyan kimse cin ve şeytan şerrinden emin olur, korkusuz huzurlu bir uyku uyur.
Sihir ve büyüyü etkisiz hale getirmek için ve şeytanın şerrinden korunmak için her gün 41 Felak Suresi Nas Suresi ile birlikte okumaya devam edilmelidir.

Felak Suresi;

"Bismillahirrahmanirrahim

Gul euzu bi rabbi'l-felak
Min şerri ma halak
Ve min şerri gasigın iza hased
Ve min şerri'n-neffasati fi'l-ugad
Ve min şerri hasidin iza hased"

Felak Süresi Duası;

"Rahman ve Rahim olan Allahın adı ile

De ki; Sabahın Rabbi olan Allahu Tealaya sığınırım
Yarattığı şeylerden gelebilecek her türlü kötülüklerden - sığınırım-
Karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden - sığınırım-
Düğümlere üfürenlerin şerrinden -büyüden,sihirden ve bunları yapanların şerrinden sığınırım-
Bir de kıskandığı vakit kıskanç kimsenin hasedinin şerrinden -sığınırım.-"
Son Güncelleme : 30.10.2020 07:16:14
Felak Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Felak Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Felak Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022