Yatmadan Önce Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı
20 Haziran 2024

Yatmadan Önce Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Rasulullah (S.A.V.), gece yatmadan önce mutlaka dua eder ve gecenin şerrinden Allahu Teâlâ'ya sığınırdı. Yaptığı her hal ile ümmetine örnek olan Peygamber Efendimiz (S.A.V.), uyku adabını da bizzat uygulayarak ümmetine öğretmiştir.

Geceyi huzurla geçirmek her kişi için önemlidir. Zira gece rahat uyuyamamak, hem bedeni hem de sinirleri bozabilir ve kişinin gününün kötü geçmesine sebep olur. Zinde olarak çalışabilmek ve zinde olarak ibadet edebilmek için yeterli ve huzurlu bir uyku şarttır.

Uyku bir nevi ölüm olması sebebiyle sabah uyanamama gibi bir durum da söz konusudur. Bu sebeple gece yatarken her şerden Allahu Teâlâ'ya sığınmak, son nefesin uykuda verilme ihtimaline karşı hazırlıklı olmak, imanlı olan her Müslümana yakışan akıllıca hareketlerden biridir. Hiçbir zaman gaflete dalmaması gereken Müslüman'ın, gece yatağa girerken dahi gaflette olmaması gerekmektedir. Bir anlık gaflet kişiyi felakete sürükleyebilir. Bu bilinçle yaşayan Müslüman, her daim tetikte ve uyanık olmak zorundadır. Zira ölümün nerede, ne zaman, ne şekilde geleceği bilinmemektedir.

Yatmadan Önce Okunacak Dualar

Rasulullah (S.A.V.), gece yatağa yatmadan önce elbiselerinin bir tarafıyla yatacağı yeri üç defa süpürür ve şöyle dua ederdi:

"Bismike Rabbi vadâ'tu cenbi ve bike erfeuhu in emsekte nefsi fağfir leha ve in erselteha fahfazha bimâ tehfazu bihi ıbâdeke's-sâlihîn." - Ebu Hureyre'den (ra) rivayet edilmiştir.

"Rabbim, Senin isminle yanımı yatağa koydum ve Senin yardımınla bedenimi kaldırdım. Ruhumu kabzedersen Sen onu mağfiret et, kabzetmeyip onu tekrar salıverirsen salih kullarını koruduğun şeyle onu koru."

Rasulullah (S.A.V.), mübarek ellerini birleştirir, üçer defa İhlas Suresi ve Muavvizeteynleri (Felak ve Nas sureleri) okur, mübarek ellerinin yetiştiği her yere, öncelikle başının üzerine, yüzüne ve bedeninin ön kısımlarına sürerdi. - Buhari, Müslim

Rasulullah (S.A.V.), "Yatağına uzanınca Ayetel Kürsi okuyan kişinin üzerinde sabaha kadar koruyucu bir melek bulunur ve şeytan ona yaklaşamaz." buyurmuştur.

Rasulullah (S.A.V.), "Gece yatağa her kim yatınca Bakara Suresinin son iki ayetini (Amene'r-rasûlû) okursa, gece boyunca bu iki ayet ona kâfi gelir." buyurmuştur.

Yatağa Girince Okunacak Dua

"Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve alâ kulli şey'in kadîr. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azîm. Subhânellâhi ve'l-hamdulillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber."

"Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O, her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük olan Allah'a aittir. Allah'ı tüm noksanlıklardan tenzih ederim. Allah'a hamd olsun, Allah'tan başka ibadete layık mabud yoktur, Allah en büyük olandır."

Derse, günahları denizlerin köpüğü kadar çok da olsa affedilir.

Gece Mülk Suresini okumaya devam eden kimse, kabir azabından korunur biiznillah.

Hadis-i Şerifler ile Yatmadan Önce Okunacak Dualar

"Allâhumme cinâ azâbeke yevme teb'asu ıbâdeke." - 3 defa - Ebu Davud, Tirmizi

"Allah'ım, kullarını yeniden dirilttiğin gün beni azabından koru."

"Allâhumme âlimi'l-gaybi ve'ş-şehâdeti fâtira's-semâvâti ve'l-ardi, rabbe kulli şey'in ve melikehu eşhedu en lâ ilâhe illâ ente, eûzu bike min şerri nefsî ve min şerri'ş-şeytâni ve şirkihi ve en egtarife alâ nefsî sûen, ev ecurruhu ilâ muslim." - Ebu Davud

"Gizliyi ve aşikârı bilen, göklerin ve yerin yaratıcısı, her şeyin Rabbi ve Meliki olan Allah'ım, Senden başka ibadete layık olan ilah olmadığına şehadet ederim. Nefsimin emrettiği şerlerden, şeytanın vesvese verdiği şerlerden ve onun şirkinden, nefsime kötülük etmekten veya o kötülüğü bir Müslümana götürmekten Sana sığınırım."

"Eûzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmâti min gadabihi ve ikâbihi ve şerri ibâdihi ve min hemezâti'ş-şeyâtîni ve en yahdurûn." - Tirmizi, Nesai

"Allah'ın tastamam kelimeleriyle, gadabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların şerrinden, şeytanların yanıma gelmelerinden sığınırım. Şüphesiz ki onlar zarar veremeyecektir."

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Kar Duası Okunuşu ve Anlamı

Kar Duası Okunuşu ve Anlamı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

İstek Duası Okunuşu ve Anlamı

İstek Duası Okunuşu ve Anlamı

Cenaze Duası Okunuşu ve Anlamı

Cenaze Duası Okunuşu ve Anlamı

Şans Duası Okunuşu ve Anlamı

Şans Duası Okunuşu ve Anlamı

Ramazan Duası Okunuşu ve Anlamı

Ramazan Duası Okunuşu ve Anlamı

Tuvalet Duası Okunuşu ve Anlamı

Tuvalet Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Sakinleşmek İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Sakinleşmek İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Anne Duası Okunuşu ve Anlamı

Anne Duası Okunuşu ve Anlamı

Nas Duası Okunuşu ve Anlamı

Nas Duası Okunuşu ve Anlamı

Nişan Duası Okunuşu ve Anlamı

Nişan Duası Okunuşu ve Anlamı

Temre Duası Okunuşu ve Anlamı

Temre Duası Okunuşu ve Anlamı

Cuma Gecesi Duası Okunuşu ve Anlamı

Cuma Gecesi Duası Okunuşu ve Anlamı

Birlik Duası Okunuşu ve Anlamı

Birlik Duası Okunuşu ve Anlamı

Büyü Bozan Dualar Okunuşu ve Anlamı

Büyü Bozan Dualar Okunuşu ve Anlamı

Ferec Duası Okunuşu ve Anlamı

Ferec Duası Okunuşu ve Anlamı

Tövbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Tövbe Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayır Duası Okunuşu ve Anlamı

Hayır Duası Okunuşu ve Anlamı

Felak Duası Okunuşu ve Anlamı

Felak Duası Okunuşu ve Anlamı

Dua Ezberleme Yöntemleri

Dua Ezberleme Yöntemleri

Akşam Duası Okunuşu ve Anlamı

Akşam Duası Okunuşu ve Anlamı

Vakıa Suresi Duası Okunuşu ve Anlamı

Vakıa Suresi Duası Okunuşu ve Anlamı

İhlas Duası Okunuşu ve Anlamı

İhlas Duası Okunuşu ve Anlamı

Mutluluk Duası Okunuşu ve Anlamı

Mutluluk Duası Okunuşu ve Anlamı

Namaz Dua ve Sureleri Okunuşu ve Anlamı

Namaz Dua ve Sureleri Okunuşu ve Anlamı

Huzur Duası Okunuşu ve Anlamı

Huzur Duası Okunuşu ve Anlamı

Seyyidül İstiğfar Duası Okunuşu ve Anlamı

Seyyidül İstiğfar Duası Okunuşu ve Anlamı