Yatmadan Önce Okunacak Dua

Yatmadan Önce Okunacak Dua

Yatmadan Önce Okunacak Dua; Rasulu Ekrem Efendimiz (s.a.v.) gece yatmadan evvel mutlaka dua eder, gecenin şerrinden Allahu Tealaya sığınırdı. Yaptığı her hal ile ümmetine örnek olan Efendimizin (s.a.v.) uyku adabını da bizzat uygulayarak ümmetine öğretmiştir.

Geceyi huzurla geçirmek her kişi için önemlidir. Zira gece rahat uyuyamamak hem bedeni, hem sinirleri bozar ve kişinin gününün de kötü geçmesine sebep olur. Zinde olarak çalışabilmek ve zinde olarak ibadet edebilmek için yeterli ve huzurlu bir uyku şarttır.

Uyku bir nevi ölüm olması sebebi ile sabah uyanamama gibi bir durum da söz konusudur. Bu sebeple gece yatarken her şerden Allahu Tealaya sığınmak, son nefesin uykuda verilme ihtimaline karşı hazırlıklı olmak, imanlı olan her müslümana yakışan akıllıca hareketlerden biridir. Hiç bir zaman gaflete dalmaması gereken müslümanın, gece yatağa girerken dahi gaflette olmaması gerekmektedir. Bir anlık gaflet kişiyi felakete sürükleyebilir. Bu bilinçle yaşayan müslüman, her daim tetikte ve uyanık olmak zorundadır. Zira ölümün nerede, ne zaman, ne şekilde geleceği bilinmemektedir.

Yatmadan Önce Okunacak Dualar;

Rasulu Ekrem Efendimiz (s.a.v.) gece yatağa yatmadan evvel elbisesinin bir tarafıyla yatacağı yeri üç defa süpürsün ve şöyle desin buyurmuşlardır ;

"Bismike Rabbi vadağtu cenbi ve bike erfeuhu in emsekte nefsi fağfir leha ve in erselteha fahfazha bima tehfazu bihi ıbadeke salihin." - Ebu Hureyreden ra. rivayet edilmiştir.-

"Rabbim Senin isminle yanımı yatağa koydum. Ve Senin yardımınla bedenimi kaldırdım. Ruhumu kabzedersen Sen onu mağfiret et, kabzetmeyip onu tekrar salıverirsen salih kullarını koruduğun şeyle onu koru."

Rasulu Ekrem Efendimiz (s.a.v.) mubarek ellerini birleştirir, üçer defa İhlas Suresi ve Muavvizeteynleri okur, mubarek ellerinin yetiştiği her yere, öncelikle başının üzerine, yüzüne, bedeninin ön kısımlarından başlayarak sıvazlardı. - Buhari, Muslim -

Rasulu Ekrem Efendimiz (s.a.v.); "Yatağına uzanınca Ayete'l-Kursi okuyanın üzerinde sabaha kadar koruyucu bir melek bulunur ve şeytanı o kişiye yaklaştırmaz." buyurmuşlardır.

Rasulu Ekrem Efendimiz (s.a.v.); "Gece yatağa her kim yatağına yatınca Bakara Suresinin son iki ayetini - Amene'r-rasulu - okursa, gece boyunca bu iki ayet o kişi için kafi gelir. " buyurmuşlardır.

Yatağa Girince Okunacak Dua;

"La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu lehu'l-mulku ve lehu'l-hamdu ve huve ala kulli şey'in gadirun. La havle ve la guvvete illa billahi'l- aliyyi'l-azim. Subhanellahi ve'l-hamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber."

"Allahtan başka ilah yoktur. O birdir, ortağı şeriki yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O, her şeye gücü yetendir. güç ve kuvvet ancak yüce ve büyük olan Allaha aittir. Allahı tüm noksanlıkklardan tenzih eder tesbih ederim. Allaha hamd olsun, Allahtan başka ibadete layık mabud yoktur, Allah en büyük olandır."

derse, günahları denizlerin köpüğü kadar çok da olsa affedilir."

Gece Mülk Suresini okumaya devam eden kimse kabir azabından korunur biiznillah.

Hadis'i Şerifler İle Yatmadan Önce Okunacak Dualar;

"Allahumme gına azabeke yevme teb'asu ıbadeke." - 3 defa- - Ebu Davud, Tirmizi-

"Allahım, kullarını yeniden dirilttiğin gün beni azabından koru."

"Allahumme alimi'l-gaybi ve'ş-şehadeti fatira's-semavati ve'l-erdi, Rabbe kulli şey'inve melikehu eşhedu en la ilahe illa ente, euzu bike min şerri nefsi, ve min şerri'ş-şeytani ve şirkihi, ve en egtarife ala nefsi su'en, ev ecurrahu ila muslim." - Ebu Davud-

"Gizliyi ve aşikarı bilen, göklerin ve yerin yaratıcısı, her şeyin Rabbi ve meliki olan Allahım, Senden başka ibadete layık olan ilah olmadığına şehadet ederim, Kendi nefsimin emrettiği şerlerden, şeytanın vesvese verdiği şerlerden ve şeytanın şirkinden, nefsime kötülük etmekten ve ya o kötülüğü bie müslümana götürmekten Sana sığınırım."

"Euzu bi kelimatilla'tillahi't-tammati min gadabihi ve ıkabihi ve şerri ıbadihi ve min hemezati'ş-şeyatıni ve en yahdurun." -Tirmizi, Nesai-

"Allahın tastamam kelimeleriyle, gadabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların şerrinden, şeytanların yanıma gelmelerinden sığınırım. Şüphesiz ki onlar zarar veremeyecektir."
Son Güncelleme : 20.10.2020 00:59:32
Yatmadan Önce Okunacak Dua ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Yatmadan Önce Okunacak Dua Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Yatmadan Önce Okunacak Dua"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022