Yasin Suresi Duası

Yasin Suresi Duası

Yasin süresi duası; Sure-i Yasin, Kur'an-ı Kerim'in kalbidir. Fazileti, bereketi,maddi ve manevi faydaları çok yüce olan bu sure-i celileyi her gün okumaya gayret etmelidir. Bu surenin değerini iyi bilen insanımız her fırsat bulduklarında, toplantılarında, şifa niyetiyle, hacetleri olsun olmasın her daim bu mubarek sure-i şerifeyi okur ve bereketi ile bereketlenmeyi umarlar. Bu mubarek sureyi hesap günü kendisini okuyana şefaatine, dinleyenin af ve mağfiretine vesile olur. Özellikle sekerat anında olan kişilerin yanında okunursa, ruhlarını kolaylıkla teslim etmelerine yardımcı olur. Faydaları, faziletleri saymakla bitmeyen Sure-i Yasin her derde deva olan, Allah Rasulu'nun (s.a.v.) hadislerinde sıkça bahsettikleri surelerdendir.

Allah Rasulu (s.a.v.) Yasin Suresi hakkında şöyle buyurmuşlardır;

"Kalbinde kasvet veya fenalık bulunan kimse Sure-i Yasin'i misk ve safran ile yazdıktan sonra yazıyı su ile imha edip içsin." -Nesai-

"Mubarek Yasin Suresi yazılır da mecnun, meczub gibi kimselere üç günden on güne kadar içirilirse, Allahu Teala Yasin Suresi hürmetine o kimselere şifa ihsan eder. "

Her kim hastalıkları, illetleri, ağrıları için Sure-i Yasin ile birlikte Fatiha Suresi, Ayete'l-Kursi ve Sure-i Muavvizeteyn'leri misk ve safran ile yazar, sonra yağmur suyu ile yazıyı silip " şifa niyeti ile içiyorum." diyerek bu suyu içerse, hiç şüphe yok ki Şafi olan Allahu Teala o kişiye şifa ihsan eder.

Yasin Suresi Duası;

Her kim Sure-i Yasin'i okumaya niyet ederse, okumaya başlamadan önce ve sonra bu duayı okumalıdır.

"Allahumme inni es'eluke sabran cemilen ve galben selimen ve lisanen zakiran ve duaen mustecaben ve kitaben yeminen ve rızgan helalen ve ne'ımen ve cenneten hariran ve nadraten ve sururan ya gadiyan hacati ya mucibe'd-davat. Ya kaşife'd-durri ve beliyyatı ya alime's-sırrı ve'l-hafiyyati, ıgzi haceti fi hazihi's-saatil mubaraketi bi hurmeti yasin ve'l-kur'anil hakim. Feiza gada emran fe innema yegulu lehu kun fe yekun fe subhanellezi bi yedihi melekutu kulli şey'in ve ileyhi turceun."


Yasin Suresi duası;

"Elahmdulillahi Rabbil Alemin, vel akıbetu li'l-muttakin, ve's-selatu ve's-selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Ey göklerin ve yerin yegane yaratıcısı olan Allahım ! Kalplere nur ruhlara kuvvet veren Yasin Suresini dergah-ı izzetinde kabul buyur bizleri sırrına mazhar eyle. Hasıl olan sevabı Efendimiz hz. Muhammed Mustafanın (s.a.v.) ruhu şeriflerine hediye eyledik vasıl eyle. Adem as. ile Efendimiz arasında gelmiş geçmiş cümle peygamberlerin ruhuna da hediye eyledik vasıl eyle. Şehitlerin şühedaların, evliyaların ermişlerin, dünya kurulduğu günden bugüne kadar İslamı aziz eylemek için; gerek kılcı, gerek kalemi, gerek bedeni, gerek dili ile cihad etmiş olan tüm razı olduğun kullarının ruhuna da hediye eyledik vasıl eyle, ölmüşlerimizin, bize de bir Fatiha yok mu diye bekleşen cümle mevtalarımızın ruhlarına da hediye eyledik vasıl eyle.

Efendimizi (s.a.v.) meclisimizden haberdar eyle, cümlemizden hoşnut ve razı eyle. Bizleri her daim böyle cem eyle. Ahirette de Efendimizin (s.a.v.) sancağı olan Liva'ul-Hamd altında da toplanıp cem olmayı nasip eyle.

Cümlemizin günahlarını affeyle, ayıplarımızı setreyle, kalplerimizi mesrur eyle, din ve dünyamızı mamur eyle, rızkımızı bol eyle, sağımızdan, solumuzdan,üstümüzden, altımızdan, önümüzden, ardımızdan gelecek şer ve kötülüklere karşı muhafaza eyle.

Ordumuzu, askerimizi, polisimizi muzaffer eyle. Toprağımıza göz dikenlere fırsat verme. Zelil ve rezil düşmanlarımıza karşı onları heybetli ve kudretli eyleyerek her daim muhafaza eyle.

Allahım ! Dünya ve ahiret işlerimizde kolaylık, fakir ve zayıflarımıza genişlik, günaha batmış olanlara mağfiret ver, hallerimizi ıslah, tevbelerimizi kabul eyle,dillerimizi ve diğer azalarımızı günahlardan temizle. Bizleri göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsimize uydurma, Senden başkasına muhtaç eyleme.
Lütf-u Kereminle okunan Yasin Suresi hürmetine bizleri Kur'an ziynetiyle ziynetlendir, kerametiyle bize ikram eyle, şerefiyle bizi şereflendir, şefaatiyle bizi cennetine koyup Cemalullah ile bizi müşerref eyle.

Son nefesimizde iman nasip eyle, iman selameti ile ruh teslim etmeyi nesip eyle. Kabir azabından, hesap gününün sıkıntılarından, sırat tehlikesinden, cehennem azabından bizleri ve evlatlarımızı muhafaza eyle. Soyumuzdan alimler, salihler, hafızlar çıkar. Onları bizlere dünyada ve ahirette göz aydınlığı eyle. Her kimin ne dileği var ise Sen hayırlara tebdil ederek kabul eyle.

Efendimiz( s.a.v.) Senden her ne diledi ise bize de nasip et, nelerden Sana sığındı ise bizleri de muhafaza et. Son nefesimizi en güzel anımız et. Bizden razı olduğun anda şehit olarak ölmeyi hepimize nasip et.

Dualarımızın kabulü, ölmüşlerimizin ruhu, ümmet-i Muhammedin sıhhat ve selameti, alem-i cihana islamın hakim olması için, illaki Allah rızası için El-Fatiha...
Son Güncelleme : 01.12.2020 11:19:49
Yasin Suresi Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Yasin Suresi Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Yasin Suresi Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022