Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Sabah Namazı Duaları

Sabah Namazı Duaları

Sabah Namazı Duaları; Adem a. S. Yaratıldığı zaman secde emrine asi olarak huzurdan kovulan ve lanetlenen şeytan ve taifesi insanoğluna düşman kesilmiş, kıyamete kadar Allah'u Teâlâ'dan mühlet istemiştir. İnsanoğlunun damarlarında dahi gezinmekte, insanın gaflette olduğu her an vesvese ile tuzağına düşürüp sırat-ı müstakimden uzaklaştırmak için türlü tuzaklar kurmaktadır. Şeytan ve cin taifesinden hariç şeytanın askeri olmuş cinni insanların şerrini ve insandaki nefside eklediğimiz zaman, insanoğlunun savaşması gereken cepheler artmaktadır. Gerek insi ve cinni şeytanlar gerekse kötülük emreden nefsimizin saldırılarına karşı; Allah'u Teâlâ'nın hoşnutluğunu kazanmaya vesile olacak sebeplere sarılmak, Resulullahın (S. A. V.) hayatında inşa ettiği ve ehli sünnet hadis alimlerince bizlere kadar ulaşan sabah zikir ve dualarını ihmal etmemek gerekmektedir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile


"içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle, sabah akşam Rabbini an. Sakın gafillerden olma. (A'raf Suresi,205) " emri de sabah ve akşam zikirlerinin önemini ortaya koymaktadır.

Enes'in (R. A), Rasulullaha (S. A. V.) isnaden şöyle dediği rivayet edilmiştir; "Sabah namazından güneş doğana kadar Allah'ı zikreden bir toplulukla oturmam, İsmail soyundan dört kişiyi azad etmemden daha sevimlidir. İkindi namazından güneş batana kadar Allah'ı zikreden bir grupla oturmam, dört kişiyi azad etmemden bana daha sevimlidir. "

Sabah namazından sonra yapılan zikirlerden bazıları


Ayetel Kursi'yi, İhlas Suresi ve Muavvizeteyn surelerini üçer defa okumak.

Allahumme bike esbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileyken'nuşur


Allah'ım senin yardımınla sabahlar ve yine senin yardımınla akşamlarız, senin yardımınla yaşar ve yine senin yardımınla ölürüz ve dönüş sanadır. (Tırmizi)

Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul'arşil'azim -7 defa-

Allah bana yeter O'ndan başka hak ilah yoktur. O'na tevekkül ettim. O, yüce arşın Rabbidir. (Ebu Davud)

Bismillahillezi la yedurru mea ismihi şey'un fil erdi ve la fis'semai ve huves'semiul'alim -3 defa-

İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla. O, hakkıyla işiten ve her şeyi bilendir. (Ebu Davud, Ahmed)

Raditu billahi Rabben ve bi'l islami dinen ve bi Muhammed'in (S. A. V) nebiyyen -3 defa-

Rab olarak Allahtan, din olarak islamdan, nebi olarak Muhammedden (S. A. V) razı oldum. (Nesai, Ahmed)

Ya Hayyu ya Kayyum bi rahmetike estağisu eslih li şe'ni kullehu ve la tekilni ila nefsi tarfete ayni

Ya Hayy ya Kayyum! Rahmetinle yardım dilerim. Tüm işlerimi ıslah et ve beni göz açıp kapayıncaya kadar- bile- nefsime bırakma. (Hakim)

Subhanallahi ve bi hamdihi -100 defa-

Allah'ı kendisine hamd ederek tüm noksanlıklardan tenzih ederim. (Muslim)

Allahumme inni es'eluke ılmen nafian ve rızgan dayyiben ve amelen mutegabbelen

Allah'ım! Senden faydalı bir ilim, temiz bir rızık ve makbul bir amel dilerim. (İbn Mace)

Estağfirullahe ve etubu ileyh -100 defa-

Allah'tan mağfiret diler ve O'na tövbe ederim. (Buhari, Muslim)

Euzu bikelimatillahit'tammati min şerri ma halak -3 defa-

Yarattıklarının şerrinden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım. (Nesai, Ahmed)

Allahumme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed'in -10 defa-

Allah'ım! Nebimiz Muhammede salat ve selam eyle. (Taberani)

Not: Arapça harfler ile Türkçe harfler aynı olmadığından birinden şifaen dinlemenizde fayda vardır.
Son Güncelleme : 21.01.2024 12:08:18
Sabah Namazı Duaları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Sabah Namazı Duaları Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Sabah Namazı Duaları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah'ın cevap vermesi ayrı, kabul et...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teâlâ mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. Malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (S. A. V.) dahi kabul olunmayaca...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kur'an'ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk iste...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece birçok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her şey d...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar ya da böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayac...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder.Kişi eğer A...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye birtakım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herke...
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların giderilmesi için Allah'a edilen dualardandır. Bolluk bereket duaları insanların yapmış olduğu işlerin...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Uzaklaştırma Duası
Popüler İçerik
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
İkna Etme Duası
İkna Etme Duası
İkna etme duası; Kişi bazı durumlarda karşısındaki muhatabını ikna etmekte zorluk ve sıkıntı çeker. Bu anlarda yaşadığı manevi sıkıntı anlatılamayacak...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024