Berat Kandili Duası

Berat Kandili Duası

Berat Kandili Duası; Allah Rasulunun (s.a.v.) ayı olan Şaban ayının 15. gecesidir. Berat gecesi, Efendimize (s.a.v.) ümmetinin affedileceğinin müjdelendiği gecedir. Bu mubarek gecede kulların bütün amelleri Allahu Tealaya arz olunur. Bu gece bütün mahlukatın bir senelik işleri takdir ve tayin olunur.

Bu gece; gelecek sene bu geceye kadar doğacak ve ölecek olanlar yazılır. Bu gece bütün canlıların erzakı tayin edilir. Bu gece Cenab-ı Hakkın rahmet kapıları açılır, yeryüzüne ilahi rahmeti, hayır ve bereketi yağar. Bu gece Cenab-ı Hak kullarından sayısız, hesapsız nice kimseler af ve mağfiret olunur. Allaha şirk koşmayan, faiz yemeyen, içki içmeyen, cimrilik etmeyen, kindar olmayan, büyü ve fal gibi lanetli işlere bulaşmayan, zinaya yaklaşamayan her kulun tövbesini kabul eder. Bu kötü amelleri işleyenlere tevbe edecekleri zamana kadar mühlet verir. Bu gece senelik kaderin belirlendiği gecedir. Edilecek dualar, ibadetler, verilecek sadakalar yazılacak olan sıkıntıların küçülmesine ya da bertaraf olmasına vesile olacaktır. Bu gecenin fazileti anlatmakla bitmez. Böylesi değerli ve kazançlı geceyi gaflette geçirmemek gerekir.

Hadis-i Şerifler İle Berat Kandili

Allah Rasulu (s.a.v.) şöyle buyuruyorlar;

"Cibril as. geli ; Kalk namaz kıl ve dua et. Bu gece Şaban ayının on beşinci gecesidir. Allahu Teala bu geceyi ihya edenleri af ve mağfiret eder. Sadece büyü yapan- yaptıran, fal bakan-baktıran, müşrik kişiyi, bidat ehlini, cimrilik eden, kin güden, içki içen, faiz yiyen, faiz veren, zina eden zaniyi affetmez."- Taberani-

"Şabanın on beşinci gecesini ibadetle, gündüzünü oruçla geçiriniz. O gece Allahu Teala şöyle buyurur ; " Af dileyen yok mu affedeyim, rızık isteyen yok mu rızıklandırayım, dertli olan yok mu sıhhat ve afiyet vereyim, ne haceti olursa isteğini vereyim, hacetini gidereyim. " Bu hal sabaha dek devam eder." -İbni Mace-

Berat Gecesi Duası ;

Bismillahirrahmanirrahim.

"Allahumme in kunte ketebte ismi şekıyyen fi divani'l- eşkıyai femhuhu vektubni fi divani's-suedai. Fe's-buhtu fe inneke gulte fi kitabike'l-kerim. Yemhullahu ma yeşau ve yusbitu ve ındehu ummul kitabi."

Beyhaki'nin rivayetine göre Aişe ra. validemiz şöyle anlatıyor;

Rasulullah Efendimiz (s.a.v.) Berat gecelerinden birinde buyurdular ki;
"Ya Aişe ra. bana bu gece ibadet etmem için müsade eder misin?"
"Anam baban Sana feda olsun, evet Ya Rasululullah (s.a.v.) " diye cevap verdim.
Bunun üzerine Allah Rasulu (s.a.v.) kalkıp namaz kılmaya başladı. Bir ara secdeye kapandı uzun müddet kalkmadı. Endişeye kapıldım kalkıp elimle yokladım. Benim elim Allah Rasulunun (s.a.v.) ayağına dokununca kımıldadı. Bende O'nun (s.a.v.) kımıldadığını görünce ferahladım.

Berat gecesi Allah Rasulunun (s.a.v.) secdede okuduğu dua ;

"Allahumme euzu bike min ıkabike ve euzu bike bi'r-ridake min sehatike ve euzu bike minke celle vechuke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsik."

"Allahım, azabından affına, gadabından rızana iltica ederim. Senden gene Sana sığınırım. Senin şanın pek yücedir. Sana yaptığım senayı, Senin zatına yaptığın senaya uygun yapamam. Sana layıkıyla hamd etmekten acizim."

Sabah olunca ben gece yaşadıklarımızı kendisine hatırlattım. Bana;
"Bu duayı öğrendin mi ya Aişe ra.? " diye buyurdular.
Bende cevaben;
"Evet öğrendim Ya Rasulullah (s.a.v.) dedim.
Allah Rasulu (s.a.v.) Efendimiz;
"Bu duayı kendin öğren, başkalarına da öğret. Bunları bana kardeşim Cibril as. öğretti ve secdede iken okumamı söyledi." buyurdular.

Berat Gecesi Duası Nasıl Okunur ;

Berat gecesi uzun ve hayırlı ömür için niyet ederek Yasin Suresi okunur. Yasin suresinden sonra Berat gecesi duası okunur.

Bela, kaza, musibetlerden korunmak için niyet ederek ikinci Yasin Suresi okunur. Yasin Suresinden sonra Berat gecesi duası okunur.

Allahu Tealadan başka hiç kimseye muhtaç olmamak için niyet ederek üçüncü Yasin Suresi okunur. Yasin Suresinden sonra Berat gecesi duası okunur.

Berat Gecesi Duası ;

Bismillahirrahmanirrahim

" Allahümme ya zel-menni vela yümennü aleyhi.Ya zel-celali vel-ikrami.Ya zet-tavli vel inami.La ilahe illa ente.Zahrel-laciine ve carel-müstecirine ve emanel -haifine.Allahümme in künte ketebteni indeke fi ümmil -kitabi şekıyyen ev mahrumen ev matruden ev mukatteren aleyye fir-rızkı.Femhullahümme bi fazlike şekaveti ve hirmani ve tardi ve iktare rızki ve esbitni indeke fi ümmil-kitabi seiden ve merzukan ve müveffekan lil-hayrati,feinneke kulte ve kavlukel-hakku fi kitabikel-munzeli ala lisanı nebiyyikel-mürseli.Yemhullahü ma yeşaü ve yüsbitü ve indehu ümmül-kitabı.ilahi bit-tecelliyyil-azami fi leyletin-nısfı min şabanel-mükerremilleti.Fiha yüfreku küllü emrin Hakim.ve yübremü en tekşife anna minel-belai manalemü ve ma la nalemü ve ma ente bihi alemü inneke entel-eazzül-ekremü.Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve selleme."
Son Güncelleme : 22.11.2020 03:31:04
Berat Kandili Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Berat Kandili Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Berat Kandili Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022