Berat Kandili Duası Okunuşu ve Anlamı
15 Mayıs 2024

Berat Kandili Duası Okunuşu ve Anlamı

Berat Kandili Duası; Allah Rasulunun (S. A. V.) ayı olan Şaban ayının 15. Gecesidir. Berat gecesi, Efendimize (S. A. V.) ümmetinin affedileceğinin müjdelendiği gecedir. Bu mubarek gecede kulların bütün amelleri Allahu Teâlâ'ya arz olunur. Bu gece bütün mahlukatın bir senelik işleri takdir ve tayin olunur.

Bu gece; gelecek sene bu geceye kadar doğacak ve ölecek olanlar yazılır. Bu gece bütün canlıların erzakı tayin edilir. Bu gece Cenab-ı Hakkın rahmet kapıları açılır, yeryüzüne ilahi rahmeti, hayır ve bereketi yağar. Bu gece Cenab-ı Hak kullarından sayısız, hesapsız nice kimseler af ve mağfiret olunur. Allaha şirk koşmayan, faiz yemeyen, içki içmeyen, cimrilik etmeyen, kindar olmayan, büyü ve fal gibi lanetli işlere bulaşmayan, zinaya yaklaşamayan her kulun tövbesini kabul eder. Bu kötü amelleri işleyenlere tövbe edecekleri zamana kadar mühlet verir. Bu gece senelik kaderin belirlendiği gecedir. Edilecek dualar, ibadetler, verilecek sadakalar yazılacak olan sıkıntıların küçülmesine ya da bertaraf olmasına vesile olacaktır. Bu gecenin fazileti anlatmakla bitmez. Böylesi değerli ve kazançlı geceyi gaflette geçirmemek gerekir.

Hadis-i Şerifler ile Berat Kandili

Allah Rasulu (S. A. V.) şöyle buyuruyorlar;

"Cibril as. Geli; Kalk namaz kıl ve dua et. Bu gece Şaban ayının on beşinci gecesidir. Allahu Teâlâ bu geceyi ihya edenleri af ve mağfiret eder. Sadece büyü yapan- yaptıran, fal bakan-baktıran, müşrik kişiyi, bidat ehlini, cimrilik eden, kin güden, içki içen, faiz yiyen, faiz veren, zina eden zaniyi affetmez. "- Taberani-

"Şabanın on beşinci gecesini ibadetle, gündüzünü oruçla geçiriniz. O gece Allahu Teâlâ şöyle buyurur; " Af dileyen yok mu affedeyim, rızık isteyen yok mu rızıklandırayım, dertli olan yok mu sıhhat ve afiyet vereyim ne haceti olursa isteğini vereyim, hacetini gidereyim. " bu hal sabaha dek devam eder. " -İbni Mace-

Berat Gecesi Duası

Bismillahirrahmanirrahim.

"Allahumme in kunte ketebte ismi şekıyyen fi divani'l- eşkıyai femhuhu vektubni fi divani's-suedai. Fe's-buhtu fe inneke gulte fi kitabike'l-kerim. Yemhullahu ma yeşau ve yusbitu ve ındehu ummul kitabi. "

Beyhaki'nin rivayetine göre Aişe ra. Validemiz şöyle anlatıyor;

Rasulullah Efendimiz (S. A. V.) Berat gecelerinden birinde buyurdular ki;
"Ya Aişe ra. Bana bu gece ibadet etmem için müsaade eder misin?"
"Anam baban Sana feda olsun, evet ya Rasululullah (S. A. V.) " diye cevap verdim.

Bunun üzerine Allah Rasulu (S. A. V.) kalkıp namaz kılmaya başladı. Bir ara secdeye kapandı uzun müddet kalkmadı. Endişeye kapıldım kalkıp elimle yokladım. Benim elim Allah Rasulunun (S. A. V.) ayağına dokununca kımıldadı. Ben de O'nun (S. A. V.) kımıldadığını görünce ferahladım.

Berat gecesi Allah Rasulunun (S. A. V.) secdede okuduğu dua

"Allahumme euzu bike min ıkabike ve euzu bike bi'r-ridake min sehatike ve euzu bike minke celle vechuke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsik. "

"Allah'ım, azabından affına, gadabından rızana iltica ederim. Senden gene Sana sığınırım. Senin şanın pek yücedir. Sana yaptığım senayı, Senin zatına yaptığın senaya uygun yapamam. Sana layıkıyla hamd etmekten acizim. "

Sabah olunca ben gece yaşadıklarımızı kendisine hatırlattım. Bana;
"Bu duayı öğrendin mi ya Aişe ra.? " diye buyurdular.

Bende cevaben;
"Evet öğrendim ya Rasulullah (S. A. V.) dedim.

Allah Rasulu (S. A. V.) Efendimiz;
"Bu duayı kendin öğren, başkalarına da öğret. Bunları bana kardeşim Cibril as. Öğretti ve secdede iken okumamı söyledi. " buyurdular.

Berat Gecesi Duası Nasıl Okunur

Berat gecesi uzun ve hayırlı ömür için niyet ederek Yasin Suresi okunur. Yasin suresinden sonra Berat gecesi duası okunur.

Bela, kaza, musibetlerden korunmak için niyet ederek ikinci Yasin Suresi okunur. Yasin Suresinden sonra Berat gecesi duası okunur.

Allahu Teâlâ'dan başka hiç kimseye muhtaç olmamak için niyet ederek üçüncü Yasin Suresi okunur. Yasin Suresinden sonra Berat gecesi duası okunur.

Berat Gecesi Duası

Bismillahirrahmanirrahim.

" Allahümme ya zel-menni vela yümennü aleyhi. Ya zel-celali vel-ikrami. Ya zet-tavli vel inami. La ilahe illa ente. Zahrel-laciine ve carel-müstecirine ve emanel -haifine. Allahümme in künte ketebteni indeke fi ümmil -kitabi şekıyyen ev mahrumen ev matruden ev mukatteren aleyye fir-rızkı. Femhullahümme bi fazlike şekaveti ve hirmani ve tardi ve iktare rızki ve esbitni indeke fi ümmil-kitabi seiden ve merzukan ve müveffekan lil-hayrati, feinneke kulte ve kavlukel-hakku fi kitabikel-munzeli ala lisanı nebiyyikel-mürseli. Yemhullahü ma yeşaü ve yüsbitü ve indehu ümmül-kitabı. İlahi bit-tecelliyyil-azami fi leyletin-nısfı min şabanel-mükerremilleti. Fiha yüfreku küllü emrin Hakim ve yübremü en tekşife anna minel-belai manalemü ve ma la nalemü ve ma ente bihi alemü inneke entel-eazzül-ekremü ve sallallahü ala seyyidina Muhammed'in ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve selleme. "

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Kavuşma Duası Okunuşu ve Anlamı

Kavuşma Duası Okunuşu ve Anlamı

Malın Satılması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Malın Satılması İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Rukiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Rukiye Duası Okunuşu ve Anlamı

Hac Duası Okunuşu ve Anlamı

Hac Duası Okunuşu ve Anlamı

Kandil Gecesi Okunacak Dualar Okunuşu ve Anlamı

Kandil Gecesi Okunacak Dualar Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Hızır Duası Okunuşu ve Anlamı

Hızır Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Aşık Etme Duası Okunuşu ve Anlamı

Aşık Etme Duası Okunuşu ve Anlamı

Güncel

Nasip Duası Okunuşu ve Anlamı

Nasip Duası Okunuşu ve Anlamı

Güzel Dualar Okunuşu ve Anlamı

Güzel Dualar Okunuşu ve Anlamı

Adetliyken Dua Okunurmu?

Adetliyken Dua Okunurmu?

Tahiyyat Duası Okunuşu ve Anlamı

Tahiyyat Duası Okunuşu ve Anlamı

4444 Duası Okunuşu ve Anlamı

4444 Duası Okunuşu ve Anlamı

Zor Durumda Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Zor Durumda Okunacak Dua Okunuşu ve Anlamı

Kısmet Açmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Kısmet Açmak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Zayıflamak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Zayıflamak İçin Dua Okunuşu ve Anlamı

Evlenme Duası Okunuşu ve Anlamı

Evlenme Duası Okunuşu ve Anlamı

Tebareke Duası Okunuşu ve Anlamı

Tebareke Duası Okunuşu ve Anlamı

Erkek Çoçuk Duaları Okunuşu ve Anlamı

Erkek Çoçuk Duaları Okunuşu ve Anlamı

21 Besmele Duası Okunuşu ve Anlamı

21 Besmele Duası Okunuşu ve Anlamı

Kayıp Eşya Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı

Kayıp Eşya Bulma Duası Okunuşu ve Anlamı