Amenerrasulü Duası

Amenerrasulü Duası

Amenerrasulu Duası; diye bilinen dua, Bakara Suresinin son iki ayetidir ve Miraç Gecesi Allah Rasulu (s.a.v.) 'ne ve ümmetine hediye edilmiştir. Allah Rasulu (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır;

Hadis-i Şerif'lerde Amenerrasulu

"Her kim gece Bakara Suresinin son iki ayetini okursa, o gece boyunca o kimseye kafi gelir. "

Alimler bu hadisi şöyle yorumlamışlardır ;
  • "Amener Rasulu duasında iman esasları tekrarlandığı için, bu ayetleri okuyanın imanı tazelenir.
  • Teheccüde kalkamasa dahi iman esaslarını zikrederek uyuduğu için, ibadet yerine geçer.
  • Cin ve şeytan şerrinden korunur. "
Amener Rasulu Rasul iman etti demektir. Allah Rasulu Miraç olayında gördüğü her şeye iman ettiği için, ayet bu cümle ile başlamaktadır. İnanan müslümanlar da Allah Rasulunun (s.a.v.) anlattığı her şeye iman ettiği için, ayetin devamında mü'minlerin de iman ettiği beyan edilmektedir.

Allah Rasulu (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır ;
"Bakara Suresinin sonunu okuyunuz. Rabbim onları bana, arşın altındaki bir hazineden verdi. Onlar benden evvel hiç bir peygambere verilmemiştir."

Amener Rasulu Duasının İçeriği

Bakara Suresinin başında, Allahu Tealanın iyi kullarının gayb alemine, hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e ve daha önce gönderilmiş olan ilahi kitaplara iman ettikleri, namaz kılıp, zekat verdikleri, Allahu Tealanın verdiklerinden, Allahu Tealanın rızasını kazanmak için harcama yaptıkları, iman ve amelleri sayesinde rıza-i ilahiye uygun hayat sürüp iki cihan saadetini kazanabilmek için çabaladıkları anlatılmaktadır. Daha sonra surede ; daha önce gönderilmiş kitaplar, peygamberler, ümmetler, Allahu Tealanın onlara verdiği nimetler, o ümmetlerin nankörlükleri, isyanları anlatılmış, bu kıssalardan ibret alarak İslamın getirdiği hidayetten sapılmaması uyarısında bulunulmaktadır. Allahu Teala Bakara Suresinin sonunda ise müslümanlara değer verdiğini göstererek, kul ile Rabbi arasındaki ilişkiyi kurmanın yolu hakkında bilgi vermiştir.

Rasul ve çevresindeki müslümanların imanlarının ve itaatlerinin Allahu Teala tarafından tasdik edilmesi, eşsiz bir iltifat vesilesidir. Bu tasdiki takip eden niyaz talimi ise, kulluk yolundaki iniş ve çıkışları göstermekte, imanlı kulların istemeden yaptığı kusurlarının bağışlanacağı müjdelenmiştir. İnanan kulların suresinin evvelinde öğrendiği isyankar ümmetlere benzememek için nasıl dua etmesi bildirilmektedir.

Esasen kulluğu zor olmadığı, Allahu Tealanın kullarına güçlerini aşan yükümlülükler yüklemediğini açıkça belirtilmektedir. İslamın getirdiği yükümlülükler insan fıtratına uygundur ve insanların zorlanmadan kolayca yaşayabilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Şeytan ve avanesi doğru yolun önünde engeller kurmuş, küfür ve nankörlük tuzağına bir çok kişiyi düşürmüştür. Sapıklığa düşenlerin çokluğu karşısında inananlar, kendi güç ve gayretleri yanında, her şeyin tek hakimi olan Allahu Tealaya sığınmak zorunda oldukları belirtilerek, dua ayetleri ile ayet sonlandırılmıştır ; " Sen bizim mevlamızsın, inkarcılara ve kafir topluluğuna karşı bize yardım et." Burada bahsedilen kafir topluluk ; kişinin nefsi, kötü düşünceleri, kötü niyetli insanlar, cinni ve insi şeytanların hepsidir.

Amener Rasulunun Anlamı;

"Rasul (s.a.v.) Rabbinden indirilenlere iman etti, mü'minler de iman etti ; Allahu Tealaya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. İlahi kitapların ve peygamberlerin hepsine iman ettiler. Hesap gününde isyankar ümmetler peygamberlerini inkar edip yalancılıkla suçladıkları zaman, hepsinin hak olduğuna ve görevlerini eksiksiz yerine getirdiklerine dair Muhammed Ümmeti şahitlik edecektir. Ayet-i kerimelerde Allahu Teala peygamberlerini bu ümmete anlatmış, bu ümmeti şahit tutmuştur. Dönüş sadece Allahu Tealayadır. Buna iman eden kişi bu esas üzerine hayatını düzenler, aşırılığa kaçmaz.

Allahu Teala herkese sadece kendi gücünün yettiği kadarını yükler. Herkesin kazandığı hayır da, fenalıklar da kendine aittir. Buna rağmen eğer unutma ve ya yanılma haliyle, gaflete düşülecek olursa, Allahu Tealanın affı çok yücedir. Yanılma durumunda nasıl dua etmemiz gerektiği merhameti çok yüce olan Allahu Teala tarafından kuluna öğretilmektedir;

"Rabbimiz, eğer unutursak, yahut kasıt olmaksızın hata etti isek, bizi sorumlu tutma, onlardan bizi hesaba çekme.
Rabbimiz, bizden önceki ümmetlere yüklediğin musibetler gibi bize ağır yükler yükleme.
Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme, bizden hasıl olan günahları affet, bizleri bağışla, bize merhamet buyur.
Sen mevlamızsın, dostumuz, yardımcımızsın. Kafir topluluğuna karşı bize zafer ve yardım ihsan buyur."
Son Güncelleme : 20.10.2020 04:39:24
Amenerrasulü Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Amenerrasulü Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Amenerrasulü Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022