Yasinden Sonra Okunacak Dua

Yasinden Sonra Okunacak Dua

Yasinden Sonra Okunacak Dua; Yasin Suresi Kur'an-ı Kerimin 36. suresidir, Mekkidir, 83 ayettir. Yasin Suresi Kur'an'ın kalbi diye isimlendirilmiştir.
Üç surenin nurunun Arş-ı Ala'da parladığı söylenilir; Yasin Suresi, İhlas Suresi,Ayete'l-Kursi. Bu üç sure hakkındaki hadis-i şerifler, alimlerin tecrübeleri ve tavsiyeleri bu surelerin ne denli ehemmiyetli olduklarını anlatmak için yeterlidir.

Yasin Süresini Okumanın Faydaları;

Allahu TealaTa-Ha ve Yasin Surelerini semavati ve yerleri yaratmadan bin sene evvel okudu. Melekler bu sureleri işittikleri vakit dediler ki; " Bu Sureler hangi ümmetin üzerine nazil olacaksa, o ümmete müjdeler olsun. Bu Sureleri okuyan dillere müjdeler olsun."

Rasulu Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır" Her gece Yasin Suresini okumayı vird edinen kimse muhakkak şehit olarak ruh teslim eder."

Geceleri Allahu Tealanın rızasını dileyerek okuan kimse affolunur."

Perşembe gecesini Cumaya bağlayan gece Yasin Suresini okumayı vird edinen kimse ilahi mağfirete ulaşmış olarak sabahlar."

"Perşembe gecesini cuma gecesine bağlayan gece iki rekat nafile namaz kılan kimse; ilk rekatta Yasin Suresini, ikinci rekatta Mülk Suresini okusa; o kimseye okuduğu her harf için bir nur verilir. O nur hesap günü o kimsenin önünden gider. Cehennemden uzak olduğuna dair o kimseye berat verilir. Ailesinden yetmiş kişiye şefaat etme hakkı verilir. "

"Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an-ın kalbi ise Yasin Suresidir.Yasin Suresini kim gündüzleri okursa, bütün sıkıntılarına kafi gelir. Yasin Suresini kim gece okursa, bütün günahları affolunur."

Hz. Aişeden r.a. demişlerdir ki" Kur'an'da bir sure vardır ; kendisini okuyana şefaat eder,dinleyen ise mağfiret olunur. Bu sure Yasin Suresidir.

Başka bir hadis-i şerifte ise; Kim her gece Yasin Suresini okursa, küçük günahları bağışlanır." buyurulmuştur.

Kur'an-ı Keim' de bir sure vardır ki Allah'u Tealanın katında Şerif diye anılır.O Sureyi okuyan kimseye hesap günü Mudar ve Rabia kabileleriden dafa fazla kimseye şeffat etmesi için izin verilir. İşte bu Sure ;Sure-i Yasindir."

Yasin Süresinde Okumanın Bereketi;

Rasulu Ekrem (s.a.v.) Efendimiz Hz.Aliye r.a. şöyle buyurmuştur. Yasin Suresini oku, zira Yasin Suresinde on bereket vardır;
  • Yitiği olan okusa yitiğini bulur,
  • Mahkum olan okusa hürriyetine kavuşur,
  • Çıplak olan okusa giydirilir,
  • Aç olan okusa doyurulur,
  • Bekar olan okusa evlenir,
  • Yolcu okusa yolculuğu kolaylaşır,
  • Susuz okusa susuzluğu giderilir,
  • Hasta okusa sıhhatine kavuşur,şifa bulur,
  • Korkan kimse okusa korkusundan emin olur,
  • Ölümcül hastanın yanında okunsa ızdırabı diner
Yasinden Sonra Okunacak Dua,

Dua kitaplarında Yasin Suresinin başında ve sonunda şu dua okunursa sevabının daha da yükseleceği ifade olunmaktadır. Yasin Duası şudur:

Allahumme inni es'eluke sabran cemilen ve kalben selimen. Ve lisanen zakiran ve duaen mustecabben ve kitaben yemiinen ve rızkan halalen ve naimen ve cenneten hariran ve nadraten ve surura. Ya kadiyel'hacat, ya mucibed'daavat, ya kaşife'd-durri vel'beliyyat, ya alime's-sırri ve'l-hafiyyat. Igdi haceti,bihazihi's-sa'ati'l-mubaraketi bi-hurmeti Yasin vel'kur'an'il-hakim. İnnema emruhu iza erade şey'en en yekule lehu kun, feyekun. Fe-subhanellezi bi-yedihi melekutu kulli şey'in ve ileyhi turceun.

Allahım ben Senden güzel bir sabır, selim bir kalp, zikreden bir dil ve kabul olunmuş dua, kitabın sağdan verilmesini, helal rızık ve nimetler, cennetler, sevinç ve sururlar dilerim.
Ey ihtiyaçları karşılayan, dualara cevap veren, bela ve sıkıntıları gideren, sırları ve gizli şeyleri bilen Allah! Bu mubarek saatin ve Yasin ve Kur'an-ı Hakimin hürmetine ihtiyacımı gider.

Allah bir şeyin olmasını murad ettiği zaman ona ol der, o olur. Her şeyi, melekutu kudret elinde bulunduran Allah, her türlü eksiklilerden ve noksanlıklardan münezzehtir ve dönüş ancak O 'nadır.

Yasin Suresinin başında ve sonunda okunacak olan bu dua, okuyan kimsenin dilek ve dualarını kabule vesile olur.

Not: Arapça harfler ile Türkçe harfler arasındaki bazı harflerde telaffuz farkı olması sebebi ile lütfen sureleri ve duaları Arapça metinlerden okuyunız.
Son Güncelleme : 11.03.2021 22:44:13
Yasinden Sonra Okunacak Dua ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Yasinden Sonra Okunacak Dua Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Yasinden Sonra Okunacak Dua"
her sey guzel de. su acik koca arayan veya ask siteleri reklamlari yokmu yanlarda. direk siteyi kapatiyorum. baska bir site bulmaya bakiyorum oyle acik sacik reklam olmayan. olmuyor oyle
Bayram . 05.10.2017
CEVAP YAZ
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022