Namazda Okunan Dualar

Namazda Okunan Dualar

Namazda okunan dualar; Namaz nübüvvetin ikici günü emredilecek kadar önemli, miraçta hediye edilecek kadar özel bir ibadettir. Kulun miracı olarak nitelendirilmesinin sebebi; Rabbi ile buluştuğu özel anlar olmasıdır. Rabbi ile arasındaki perdelerin kalktığı, Rabbine en yakın olduğu andır. Fısıltılarının duyulacağı kadar yakındır Rabbine. Tam bir huşu ve ihlasla kılınan namaz ise dünyanın içinde bulunan her şeyden daha efdaldir.

Namaz; islamın şartlarının ikincisidir. Şehadet getiren kişinin yapmakla yükümlü olduğu ilk ibadet namazdır. Bu denli ehemmiyetli olan namazın şartlarına riayet etmek, huşu ve ihlas kadar önemlidir. Kurallarına uymak namazın cesedini diri tutmak içindir, huşuya ihlasa dikkat etmek namazın ruhunu diri tutmak içindir. Ruhu ve cesedi diri ve aynı düzlemde olduğu zaman namaz diridir ve de diriltir.

Namaz sure ve dualarla harmanlanmış, insanın ruhunu olgunlaştıran bir ibadettir. Namazda surelerin okunmasının unutulması ya da geciktirilmesi halinde sehiv secdesi gerekir ama namazda duaların okunmasının unutulması halinde sevih secdesi gerekmez. Tahiyyat ve vitr-i vacipteki kunut duaları unutulduğu vakit sehiv secdesi gerekmektedir.

Namaz duaları;

Subhaneke duası ;

Namaz dua ile başlar. Subhaneke duası diye bildiğimiz bu dua; Allahu Tealanın huzuruna çıkma adabını öğretmektedir. Allah Rasulünün (s.a.v.) namaza başlama dualarından biridir.

"Subhaneke'llahumme ve bi hamdik ve tebara kesmuk ve teala cedduk ( ve celle senauk- bu kısım sadece cenaze namazında okunur-) ve la ilahe ğayruk."

Tahiyyat duası;

Namazlarda ilk ve son oturuşta okunan duadır. Unutulması halinde sevih secdesi gerekir. Miraçta Allahu Teala ile Allah Rasulünün (s.a.v.) selamlaşmasıdır.

"Ettehıyyatu lillahi ve's-selavatu ve't-tayyibat. Es'selamu aleyke eyyuhe'n-nebiyyu ve rahmetullahi ve berakatuhu. Es'selamu aleyna ve ala ıbadillahi's-salihin. Eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu."

Salli- barik duaları;
Her namazın son oturuşunda tahiyyattan sonra okunur, ikindi ve yatsı namazlarının ilk oturuşlarında da okunur. Unutulması halinde sevih secdesi gerekmez.

"Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid."

"Allahım Muhammede s.a.v. ve O'nun aline ehline salat et. İbrahim as.'a ve O'nun aline salat ettiğin gibi. Şüphesiz Sen övülmeye tek layık olan Hamid ve şan ve şerefin tek sahibi Mecidsin."

"Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakte ala İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid."

"Allahım Muhammed s.a.v.'i ve alini ehlini mubarek eyle. İbrahim as. ve O'nun alini mubarek eylediğin gibi. Şüphesiz Sen övülmeye tek layık olan Hamid ve şan ve şerefin tek sahibi Mecidsin."

Rabbena duaları ;

Rabbena duaları diye bildiğimiz iki dua ayet-i kerimedir. Rabbena atina duası diye bildiğimiz ayet-i kerime Bakara Suresi 201. ayet-i kerimedir. Rabbenağfirli duası diye bildiğimiz ayet-i kerime İbrahim Suresi 41. ayet-i kerimedir. Unutulması halinde sevih secdesi gerekmez.
Her namazın son oturuşunda selamdan önce okunur, vitr-i vacipte kunut duasını bilmeyenler öğrenene kadar okur, cenaze namazında üçüncü tekbirden sonra okunacak duayı bilmeyenler burada okunur.

"Rabbena atina fi'd-dunya haseneten ve fi'l-ahireti haseneten ve gına azabe'n-nar."
"Rabbenağfirli ve li valideyye veli'l-mu'minine yevme yegumu'l-hisab."
"Bi rahmetike ya erhame'r-rahimin."

Kunut duaları ;

Vitr-i vacibin üçüncü rekatında zammi sureden sonra alınan tekbirden sonra okunur.

"Allahumme inna nes'teınuke ve nes'teğfiruke ve nes'tehdik ve nu'minu bike ve netubu ileyke ve netevekkelu aleyke ve nus'ni aleyke'l-hayra kullehu neş'kuruke ve la nekfuruke ve nah'leu ve net'ruku men yef curuk"
" Allahumme iyyake nağbudu ve leke nusalli ve nes'cudu ve ileyke nes'a ve nah'fidu nar'cu rahmeteke ve nahşa azabeke inne azabeke bi'l-kuffari mulhık."
Son Güncelleme : 19.12.2020 19:26:28
Namazda Okunan Dualar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Namazda Okunan Dualar Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Namazda Okunan Dualar"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022