Namaz Duaları

Namaz Duaları

Namaz duaları; Namazın nübüvvetin ikinci günü emredilmesi ne denli önemli olduğunu, Miraçta vakitleri ile farz kılınması ne denli özel olduğunu göstermek için yeterli olsa gerek.Kur'an-ı Kerim'de Allah'u Teala doksan bir ayette namazı zikretmektedir. Hz. Peygamberimizde (s.a.v.) bir çok hadisinden namazın ehemmiyetine dikkat çekmiştir. Namazın nasıl kılınacağı ise mütevatir hadis olarak günümüze kadar ulaşmıştır.
Namazda Kur'an-ı Kerim'de bulunan sureler olduğu gibi,Hz.Peygamberin (s.a.v.) ashabına tavsiye ettiği dualarda vardır. Surelerle duaların bir arada bulunması "Ey iman edenler Allaha ve Peygambere itaat edin -Nisa Suresi 59- " ayetinin tefsiri gibidir. Namazda okunan Fatiha Suresini okumak farz,ardından gelen zammi sureyi okumak vaciptir. Zammi surenin gecikmesi halinde dahi sehic secdesi yapmak gerekmektedir. Sureleri mutlaka orjinal metinden ezberlemek gerekir çünkü tek bir harf hatası durumunda dahi anlam bozulacağından namazın sıhhati tehlikeye girebilir.
Duaları ise Hz. Peygamber(s.a.v.) tavsiye etmiştir; okunmaması,unutulması halinde sehiv secdesi gerektirmez - tahiyyat hariç-

Namazda okunan duaları sıralamak gerekirse;

Subhaneke duası ve anlamı,

İftitah tekbirinden sonra Subhaneke duasını okumak sünnettir, unutulduğu takdirde sehiv secdesi gerekmez. Her namaza Subhaneke duası okuyarak başlamak, kendini yoktan var eden Allah'u Tealanın huzuruna çıkılma adabını öğretmekte,ilahi huzura yakışan tavır ve tazimi arz etmektir.

Subhaneke; Allahım Seni tüm noksan sıfatlardan tenzih ederim.
Allahumme ve bi hamdike; Allahım Sana hamd ve senada bulunurum.
Ve teberakesmüke; Senin adın mubarektir.
Ve teala cedduke; Azamet ve celalin çok yüksektir.
Ve celle senauke; Seni öğmek ve Senin öğülüşün pek yücedir.
Ve la ilahe ğayruke; Senden gayri ibadete layık ilah yoktur.

Tahiyyat duası ve anlamı,

İlk oturuşta-kade-i ula- ve son oturuşta-kade-i ahir- Tahiyyat okumak vaciptir, unutulması halinde sevih secdesi gerekir. Tahiyyat Hz.Peygamberin (s.a.v.) Allahu Teala ile Miraç gecesi olan karşılıklı selamlaşmasıdır.

Ettehıyyatu lillahi ves'selavatu vet'tayyibat; Bütün dualar,senalar,-mali ve bedeni - ibadetler sadece Allahu Tealaya mahsustur.
Es'selamu aleyke eyyuhen'nebiyyu ve rahmetullahi ve berakatuhu; -Ey Peygamberim-Allahın rahmeti ve bereketi ile selam senin üzerine olsun.
Es'selamu aleyna ve ala ibadillahis'salihin; Selam ve selametlik bizim ve Allahın salih kullarının üzerine olsun.
Eşhedu en la ilahe illallah; Şehadet ederim ki Allahtan başka ilah yoktur.
Ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu; Ve yine şehadet ederim ki Muhammed O'nun kulu ve elçisidir.

Allahumme salli ve barik duaları ve anlamları,

Allahumme salli ve barik -selavatlar- son oturuşta ve ikindi namazının sünnetinin ve yatsı namazının sünnetinin ilk oturuşunda, tahiyyattan sonra okunur.Miraç gecesi Allahu Teala ile Hz. Peygamberin (s.a.v.) selamlaşmasına şahit olan melekler şehadet getirince, Hamele-i Arş ve Melaike-i Mukarrabin -Allahu Tealaya yakın olan melekler- bu selavatları okumuşlardır. Bu kutlu selavatları okumak sünnettir, unutulması halinde sevih secdesi gerekmez.

Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed; Allahım Muhammede ve O'nun aline salat et.
Kema sallayte ala İbrahime ve ala ali İbrahim; İbrahime ve aline salat etiiğin gibi.
İnneke hamidun mecid; Şüphe yok ki Sen Hamidsin -övülmeye tek layık olan- Mecidsin -şan ve şeref sahibisin-

Allahumme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed; Allahım Muhammede ve O'nun alini mubarek eyle.
Kema barakte ala İbrahime ve ala ali İbrahim; İbrahimi ve alini mubarek kıldığın gibi.
İnneke hamidun mecid; Şüphe yok ki Sen Hamidsin Mecidsin.

Kunut duaları ve anlamı,

Vitr-i Vacibin üçüncü rekatında,zammi sureden sonra okunur. Zammi sureden sonra tekbir alınır tekrar eller bağlanır ve Kunut Duaları okunduktan sonra rukuya gidilir. Kunut Duaları mana itibarı ile; akşama kadar dünya meşakkati ile uğraşan kulun,akşam olunca istirahata çekileceği anda kulluğunu yüce Rabbine arzedişini, kendine lazım olan gerçekleri yani yardım,günahlarının affı, hidayet istemesidir.

Allahumme inna nes'teınuke ve nes'tağfiruke ve nes'tehdik; Allahım biz ancak senden yardım isteriz. Senden mağfiret etmeni diler,hidayet etmeni isteriz.
Ve nü'minu bike ve netubu ileyke ve netevekkelu aleyke; Allahım sana iman eder,tevbe edip sana döneriz ve sana tevekkül ederiz.
Ve nusni aleykel hayra kullehu neş'kuruke ve la nekfuruke; İşlerimizde hayırla anar,sana daima verdiğin bunca nimetlerden dolayı şükrederiz,asla nankörlük etmeyiz.
Ve nah'leu ve net'ruku men yefcuruk; Sana karşı nankörlük eden günahlaı bırakır, onlardan ayrılırız.Onlarla olan bağlantımızı keseriz.

Allahumme iyyake na'budu ve leke nusalli ne nes'cudu; Allahım,biz ancak sana ibadet ve kulluk ederiz,ancak senin rızan için namaz kılar ve yalnız sana secde ederiz.
Ve ileyke nes'a ve nah'fidu nercu rahmeteke ve nahşa azabeke; Ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak, senin rızana kavuşturacak şeylere koşarız.İbadetlerini sevinçle yapar,rahmetinin ve ihsanının devamını dileriz. Yasak ettiğin şeyleri yapmayız ve azabından korkarız.
İnne azabeke bil'kuffari mulhık; Muhakkak senin aazabın kafirlere ulaşır.
Son Güncelleme : 22.03.2021 18:46:59
Namaz Duaları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Namaz Duaları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Namaz Duaları"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022