Şifa Duası

Şifa Duası

Şifa Duası; Dünyaya marifetullah gözü ile bakıldığında, her olayın Allah'u Tealaya ulaştığı, her olayda Allahu Tealanın Esmau'l-husnasının tecelli ettiği görülmektedir. Yaratılmış canlı mahlukat hasta olacak ki; Allahu Tealanın Şafi Esması tecelli etsin. Maddi ya da manevi hastalıklar; yaratılmış her canlı için bir imtihan, Allahu Tealanın Şafi esmasını idrak etme ve şahit olma imkanı, günahlarının dökülmesine vesiledir bi-iznillah. Kul isyan etmediği sürece hastalıktan dolayı ateşlenmesi, çektiği her sıkıntı günahlarına kefaret olduğu gibi, güzel bir sabır ile sabreder ve isyan etmezse derecesinin yükselmesine de vesiledir. Her hali şükür ile karşılamak, ardından gelecek güzellikleri bekleyerek her türlü maşakkate sabretmek başta Rıza'i-ilahi olmak üzere ardından bir çok ecrin gelmesine de vesiledir bi-iznillah.

Kişi hastalık imtihanına düştü ise üç şekilde tedavi olmalıdır. Doktor tedavisi, dua ile tedavi, her ikisini bir arada uygulayarak yapılacak tedavi.Unutmamak gerekir ki doktor da, ilaçlar da birer vesiledir. Şifa Allahu Tealanın o ilaca emretmesi ile ilacın şifaya vesile olması sonucu kula fayda verir. Eğer şifanın direk olarak doktordan ,ilaçtan, içilen çaylardan, bitkilerden geldiğine inanılırsa, bu düşünce kişiyi şirke bile düşürebilir.

Dua ile tedavi ise, Allah Rasulunun(s.a.v.) bizzat okuduğu, uyguladığı dualarla şifayı Şafi olan Allahu Tealadan istemekle olur.
Cibril as.ın Peygamber Efendimizi(s.a.v.) okuduğunu sahih hadislerden öğrenmekteyiz. Peygamber Efendimiz(s.a.v.) hastalandığı zaman, Cibril as. ziyarete gelir, Efendimizin(s.a.v.) şifa bulması için şifa duası okurdu. Aişe ra. validemiz şöyle demişlerdir;" Rasulullah(s.a.v.) hastalandığı zaman, O'nu Cibril as. okurdu." -Müslim-

Cibril (a.s.) Okuduğu Şifa Dualarından Biri Şudur;

Bismillahi yubriyke min kulli dain veşfike ve min şerri hasidin iza hasede ve min kulli zi aynin.

Allahın adıyla! Allah her türlü hastalıklardan; Hased eden kişinin hasedini ortaya çıkardığı andaki şerrinden, gözü değen kişinin baktığı zaman ortaya çıkan nazarının şerrinden seni şifaya eriştirsin.

Bu şifa duası sebebi bilinen ve bilinmeyen her hastalık için okunur. Duanın içeriğine dikkat edilirse; hastalık kıskanç kimsenin şerrinden, nazarından kaynaklı olabileceğinden, her türlü hastaya okunması tavsiye edilir. Hasta olan kişi kendi kendine bu duayı ve diğer şifa dualarını okuyabilir. Dua hasta kişiye moral verir, ümit verir,bu da hastalığının çabuk iyileşmesini sağlar.

Müslim ve Tirmiziden rivayet edilen bir hadis-i şerifte; Cibrilin as. Rasulullaha(s.a.v.) gelip şöyle dua ettiği bildirilmektedir.
Cibril as. Hz. Peygambere (s.a.v.) gelerek; " Ya Muhammed(s.a.v.) hastalandın mı?" diye sorar. Allah Rasulu(s.a.v.) cevaben;" Evet hastalandım" buyururlar. Cibril as. Hz. Peygamberi (s.a.v.) şu şifa duası ile okumuştur,

Şifa Duası

Bismillahi ergıke min kulli şey'in yu'zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin Allahu yeşfike bismillahi ergıke

Allahın ismiyle sana eziyet veren her şeyden, her nefsin şerrinden, yahut hased eden her gözün nazarından, okuyarak dua ile sana şifalar dilerim.

Müslim'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz Aişe ra. validemiz şöyle rivayet etmişlerdir; Allah Rasulu (s.a.v.) aile efradından bir kimse hasta olduğu zaman, şu şifa duasını okuyarak mubarek elleriyle mesh ederdi;

Paygamber Efendimizin Şifa Duası

Allahumme Rabbe'n-nasi izhibi'l-be'se veşfi ente'ş-şafi la şifae illa şifauke şifaen la yuğadiru segamen.

Allahım! Ey bütün insanların Rabbi olan Rabbim! Bu hastalığı gider ve ona şifa ver, çünkü şifa veren ancak Sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Allahım öyle bir şifa ver ki; hiç bir hastalık bırakmasın.

Rasulullah(s.a.v.) ashabından hasta olmuş birini ziyaret ettiği zaman bu şifa duasını okurlardı. -Hak dini Kur'an dili-
Aişe ra. validemiz şöyle demişlerdir; " Bir kimse gelerek hastalığından bahsettiği zaman Efendimiz (s.a.v.) o hastayı mubarek sağ elleriyle mesh eder, bu şifa duasını okurdu. Hepsi ağrı ve sıkıntılarından kurtulup, şifa bulmuşlardır bi-iznillah.

Son Güncelleme : 07.03.2021 16:41:33
Şifa Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Şifa Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Şifa Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022