Fetih Duası

Fetih Duası

Fetih duası; Hudeybiye antlaşmasından sonra Hicret'in altıncı yılında nazil olmuştur. " Biz sana apaçık bir fetih verdik." ayeti ile başlaması nedeni ile Fetih Suresi diye isimlenmiştir.

Sure, Hudeybiye anlaşmasında üzülen ve umrelerini yapamayan müslümanların geleceğine dair müjdeler içermektedir. Rasulullah (s.a.s.) ruyasında sahabeleriyle birlikte Mekke'ye gittiklerini ve orada umre yaptıklarını gördü. Peygamberlerin ruyaları bir çeşit vahiy hükmünde olması nedeni ile, Rasulullah ashabına umreye gitmek için hazırlık yapmalarını emretti. Muhâcir ve Ensâr büyük bir sevinç ile hazırlıklarını yaptılar.

Allah Rasulu (s.a.v.)ile birlikte yaklaşık 1400 sahabe yola koyuldu. Kurban edilmek üzere yanlarında yetmiş deve de götürmüşlerdi. Mıkat denilen bölgeye geldiklerinde ihramlarını giyerek yollarına devam ettiler. Harem sınırı yakınlarında bulunan Hudeybiye denilen bölgeye geldiklerinde ise Mekkelilerin pusuya yattıkları haberi duyuldu. Müslümanlar orada konaklamak zorunda kaldılar. Karşılıklı elçiler gönderildi. Görüşmeler sonucunda andlaşmaya varıldı. Andlaşma maddeleri görünürde müslümanların aleyhineydi. Bu sebeple müslümanlar oldukça üzgün ve huzursuz idiler. Hoşnutsuzluklarını Allah Rasulunun (s.a.v.) huzurunda dahi dile getiriyorlardı.

Umre yapamadan dönmek zorunda kaldıkları için gayet üzgün olan kafile, Medineye yol alırken Fetih Suresi nazil oldu.Bu sure çeşitli müjdeler içermekteydi.

Fetih Suresinin faziletine ile ilgili birkaç hadis:

Allah Rasulu ( s.a.v ) şöyle buyurmuştur:

"Bu gece bana öyle bir sure indirildi ki, bu sure benim için dünya ve içinde bulunan her şeyden daha hayırlıdır. (Buhari )

Bir diğer hadiste:

Fetih Suresini okuyan kimseye Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı ağacının altında Allah Rasulu Hz. Muhammed ( s.a.v )'e biat eden kimse gibi sevab vardır.( Ubey bin kab r.a dan rivayet edilmiştir.)

İbni Mesud r.a dan rivayet olunur ki :

Allah Rasulu ( s.a.v.) şöyle buyurdular:

"Ramazan ayının ilk gecesinde kim nafile namaz kılar, Fatiha Suresinden sonra Fetih Suresini okursa, Allah teala o kimseyi bütün sene koruması altına alır. (Ruhul Beyan tefsiri)

Fetih Suresi fazileti;

  • Her muradın kabulü için günde 7 defa okunursa biiznillah kişinin muradı gerçekleşir.
  • Günde en az 1 defa Fetih Suresini okuyan tüm kötülüklerden ve zararlardan korunur. Her işine hayır ve bereket verilir.
  • Çaresiz ve zor durumda olan kimse; cuma gecesi Allah rızası için iki rekat hacet namaz kılar, namazdan sonra 11 defa Fetih Suresi ile 41 defa Salaten Tuncinayı okuyarak durumunu Alahu Tealaya arz eder, kurtuluşu ve selamete ermesi için dua ederse o dertten kurtulur, refaha erer biiznillah.
  • Fetih suresinin "Muhammedun Rasullah vellezine mea hu "ayetinden sonuna kadar olan kısmı bereket, kuvvet, kötü ahlaktan korunmak maksadı ile her gün 14 defa okunur.
  • Ramazan ayının ilk hilali görüldüğünde Fetih Suresini okuyan kimseye Allahu Teala o sene rızık kapılarını geniş eyler.
  • Zayıf olan kimse bu sureyi çokca okursa güçlenir, sıkıntıda olan okursa Allahu Teala o kimsenin işlerini kolaylaştırır. Borçlu olan kimse bol bol okursa borcunu ödeme imkanına kavuşur.
  • Bu sure hacet için okunur. Okuma şekli şöyledir; " 3 gün içinde 21 veya 41 defa okunur."

Son Güncelleme : 09.11.2020 09:29:32
Fetih Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Fetih Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Fetih Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022