Hatim Duası

Hatim Duası

Hatim Duası; Kuran-ı Kerim'in ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu bilmeli, Allahu Tealanın emirleri doğrultusunda yaşantımıza yön vermeli, sevincimizin, sıkıntılarımızın, ihtiyaçlarımızın, maddi ve manevi hastalıklarımızın şifasını Kur'an-ı Kerim'de aramalıyız. Kur'an-ı Kerim her durum için şifadır. Sıkıntısı olan için, sıkıntısına çare olacak bir ayet mutlaka vardır ki o ayeti okudukça sıkıntısı hafifler, Allah'u Teala sıkıntısını selamete tebdil eder. Kur'an-ı Kerim'i okuyan kişiyi meleklerde sever o kişiyi alnından öperler.

Rasulullah (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde; "Nasıl bir insan olduğunuzu Kur'an-ı Kerim'den sorun. Eğer Kur'an'ı seviyor, onunla meşgul olmaktan keyif alıyorsanız,Allahu Tealada sizi seviyor demektir. Eğer Kur'an-ı Kerim' e bakmıyor, okumuyor ve onu çocuklarınıza öğretmiyorsanız biliniz ki Allahu Tealada sizi sevmiyor." buyurmuşlardır.

Kur'an-ı Kerim Okumaya Başlarken Okunacak Dua;

Neveytu kıraete'l -Kur'ani li rızai'r-rahman, ve tenviri kuburi ehli'l-imani ve ruhi şemsi seyyidi'l-enbiyai ve kameri'l-murselin. Seyyidina Muhammedin aleyhi salavatur-rahman ve tardi'ş-şeytani ve iskatizzunubi ve kabuluttevbeti ve ref'idderacati ve'n-necati minen-narani ve bekai'l-imani ve likai'r-rahmani bi rahmetike ya erhamer-rahimin vel-hamdulillahi rabbi'l-alemin.

Kur'an-ı Kerim Okurken Dikkat edilmesi Gerekenler;

Bu duada; Kur'an-ı Kerim okumak isteyen mü'minin tilavet esnasında nasıl bir duygu ve niyet içinde olması gerektiğinin ip uçları yatmaktadır. Kur'an-ı Azzimüşşan'ı alelade bir kitap okur gibi okunamaz; Kur'an'ı okumanın başlıca edepleri vardır;
  • Abdestli olmak
  • Euzu besmele ile başlamak
  • Tecvid kurallarına dikkat etmek
  • Hazin bir sesle okumak
  • ertil üzere okumak
  • Rahmet ayetlerini okuyunca Allahu Tealadan rahmet dilemek
  • Azap ayetlerini okuyunca Allahu Tealaya sığınmak
  • Günlük okumaları vird edinmek
  • En az kırk günde bir hatim etmek
Hatim ettikten sonra dua etmekte Kur'an-ı Kerim okumanın edeplerindendir. Rasulullah (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde; " Kur'an-ı Kerim'in her hatminde kabul olunur bir dua vardır." - Behaki- buyurmuştur. Beyhakinin diğer bir rivayetinde ise; " Kur'an-ı Kerim hatmolunduktan sonra edilen dua kabul olunduğundan, dua eden kimse için cennette bir ağaç dikilir." buyurulmuştur.

Hatim duasına başlarken; Kur'an'ı okumamızı nasip eden Allahu Tealaya hamd ederek başlamak, Rasulullah Efendimize (s.a.v.) salat ve selam getirmek te Kur'an-ı Kerim'i okumanın edeplerindendir.

Daha sonra duaya başlanılır,bu dua içinde dünya ve ahiret istekleri istenir, hasıl olan sevap evvela Rasulumüzün (s.a.v.) mubarek ruhu şerifleri olmak üzere tüm ölmüşlerin ruhuna bağışlanır. Mushafların arkasında yazılı olan hatim duası yapılabileceği gibi tamamen gönülden geçen şekilde de kul Rabbine yalvarabilir.

Hatim Duasıyla Rabb'imize Yalvaralım

Elhamdulillahi Rabbim Alemin ,vel akıbetu lil-muttakin, ve's-salatu ve's-selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain.
Ey Rabbimiz! Sen bütün mahlukatına merhametli, inanmış kullarına çok lütufkar ve çok merhametlisin. Bizleri af kapından eli boş çevirme, bizlere acı, bizleri ve neslimizi cehennem azabından koru Allahım. Bizleri ve neslimizi ibadet ve itaat yolundan ayırma, hidayetimizi daim eyle, ömrümüzü rızan doğrultusunda islama hadim olarak geçirmeyi nasip eyle. Senin sonsuz rahmetine sığınıyoruz affedilmeyen tek bir hata, tek bir günah kalmayacak şekilde bizleri affeyle Allahım.

Okunan Hatm-i Şerifi Dergah-ı İzzetinde en güzel surette kabul eyle, hasıl olan sevabı; iki cihan serveri sevgili Efendimiz Hz. Muhammedin (s.a.v.) temiz,pak, latif ruh-u şeriflerine hediye eyledik,haberdar eyle Allahım. Bütün peygamberlerin, Sahabe Efendilerimizin, Efendimizin (s.a.v.) ehl-i beytinin, İslam geldiği günden bugüne kadar gerek diliyle, gerek kılıçlarıyla, gerek bedenleriyle, gerek kalemleriyle cihad etmiş olan tüm kullarının, bütün geçmişlerimizin ve tüm ahirete göçmüş olan mevtaların ruhlarına hediye eyledik kabul eyle, vasıl eyle Allahım. Kabirlerini Kur'an'ın nuru ile nurlandır,makamlarını ali eyle, bizde onlar gibi hallendiğimiz vakit ardımızdan hayır dua edecek, hayır hasenatta bulunacak hayırlı evlat, hayırlı nesil, hayırlı komşu, hayırlı akraba,eş,,dost bırakmayı nasip eyle.

Ey Rabbimiz! Bize afiyet,sağlık, evlerimize bereket,huzur,selamet, işlerimizde kolaylıklar nasip eyle. Göz aydınlığımız olan islamın sancağını daim aziz eyle, bizleri islamla daim şerefli eyle, bizi ve neslimizi islama hadim eyle, razı olacağın bir hayat sürmeyi,imanla ölmeyi, hamd sancağı altında toplanıp Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) şefaatine erişebilmeyi, kevser şarabından içebilmeyi,cennetinde Cemalullah ile rızıklanmayı ve şereflenmeyi bizlere lutf eyle. Duamızı kabul olunan dualarla beraber kabul ve makbul eyle
.
Duaların özü; Rasulun (s.a.v.) Senden hayırlı ne istedi ise, o hayırlara bizlerde muhtacız bizlerede nasip eyle, Rasulun (s.a.v.) Sana nelerden sığındı ise o şerlere karşı bizler daha da güçsüzüz bizleri muhafaza eyle Ya Rabbi.

Kur'an-ı hayatımıza, beldemize, ülkemize,dünyamıza hakim eyle. Gözlerimizi,gönüllerimizi,ömrümüzü,neslimizi Kur'an'ın nuruyla nurlandır, neslimizden hafızlar çıkar Allahım.

Sen gönüllerde olan hacetleri bilensin sana ayandır, sen gönüllerimizin ilacını ver Allahım. Hakkı ile dua etmeyi bile beceremiyoruz Sen ihtiyaçlarımızı bizlere kolaylıkla ver Allahım. Sen imtihanlarımızı küçült bizi ve neslimizi kazananlardan eyle. Bizden Razı olduğun anda, razı olduğun amelleri işlerken, razı olduğun hal üzere şehit olarak can vermeyi nasip et Allahım.

Subhane Rabbike Rabbi'l-ızzeti amma yesıfun ve selamun ale'l- murselin ve'l-hamdulillahi Rabbi'l-alemin. El-Fatiha mea's-selavat.
Son Güncelleme : 10.03.2021 18:52:59
Hatim Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hatim Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Hatim Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022