Hz Alinin Duası

Hz Alinin Duası

Hz Alinin Duası; Allah Rasulünün (s.a.v.) himayesinde büyümüş, Nebevi ahlakla ahlaklanmış, küçük yaşında müslüman olmuş, Allah Rasulünün (s.a.v.); "Ben (s.a.v.) ilmin şehriyim Ali ra.ise kapısıdır." buyurduğu, ilmi, feraseti ile her zaman övülmüş olan büyük sahabelerdendir. Ayrıca Allah Rasulünün (s.a.v.) sevgili kızları Hz. Fatıma ra. annemizin muhterem eşi, torunları cennet seyyidleri olan Hz. Hasen ra. ve Hz. Huseyn ra. Efendilerimizin değerli babalarıdır. Allah Rasulünün (s.a.v.) bir gün mubarek abalarını Hz. Ali ra., Hz. Fatıma ra., Hz. Hasen ra., Hz. Huseyn ra. üzerlerine örterek ; " Allahım ! Onlar benim ehl-i beytimdir. Allahım ! Muhammed ve ailesini selamette eyle." buyurmuşlardır.

Hz. Ali Efendimizin ra. ilmi, feraseti, cesareti, savaşlardaki başarıları kelimelere sığmayacak kadar çoktur. Allah Rasulünün (s.a.v.) her daim yanında hazır olan Hz. Ali'den ra. Efendimiz (s.a.v.) hakkında bir çok hatıra ve dua nakledilmiştir.

Abdullah b. Cafer'in Hz. Alinin ra. şöyle anlattığını rivayet etmiştir ;

Allah Rasulü (s.a.v.) bana, bir keder, bir şiddet ve sıkıntı geldiği zaman şu duayı okumamı emir buyurdular ;

"La ilahe illallahu'l-kerimu'l-azim. Subhanehu tebarakallahu Rabbu'l-arşu'l-azim. Elhamdulillahi rabbi'l-alemin"

"Kerem sahibi yüce Allahtan başka ibadete layık hiç bir ilah yoktur. Allahu Tealayı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Büyük Arşın Rabbi olan Allahu Teala kerem sahibidir. Hamd sadece Alemlerin Rabbi olan Allaha aittir."

Hz. Aliden ra. sıkıntıları gidermek ve kötülükleri uzaklaştırmak için dua ;

"Allahumme inni e-teveccehu ileyke bi nebiyyike nebiyyi'r-rahmeti ve ehli beytihi ellezine ehtertehum ala ılmin ale'l-alemin. Allahumme fezellil li suutiha ve huzunetiha vekfini şerraha fe inneke'l-kafi'l-muafi ve'l-ğalibu'l-gadiru"

"Allahım ! Peygamberin ve O'nun ilim olarak alemlere üstün kıldığın ehl-i beytinin hürmetine Sana yöneliyorum. Allahım ! zorlukları ve engelleri benim için kolay eyle ve onların kötülüğünden beni muhafaza eyle. Şüphesiz Sen kuluna kafi gelen, belalardan ferahlığa eriştiren, her şeye galip olan, kötüleri kahreden ve her şeye galip olansın."

Hz Aliden ra. sefer duası ;

" Allahım ! Yolculuğun zorluğundan, dönüşün kederinden ve döndüğümüzde ailemizden, mal ve evlatlarımızdan kötü bir halle karşılaşmaktan Sana sığınırım.Allahım yolculukta yoldaşımız Sensin, ailemizi emanet ettiğimiz Sensin. Zira ailemizi emanet ettiğimiz bizimle yol arkadaşı olmaz, bizimle yoldaş olan ailemizle geride kalamaz. - Her yerde hazır olan sadece Allahu Tealadır.-

Hz. Alinin ra. sıkça okuduğu dua ;

Hz. Ali ra. Allahu Tealaya her daim şöyle dua ederdi;

"Allahım benim üzerimde ilmin var, benim Senin üzerinde ilmim yok. Ancak bana verdiğini almaya, beni koruduğunda korunmaya gücüm yetiyor. Allahım Senin zenginliğinin içinde muhtaç olmaktan, hidayetinden sapmaktan, hüküm Sana aitken mağdur olmaktan Sana sığınırım. Allahım, nefsimi verdiğin nimetlerin alacaklısı eyle, bana verdiğin hidayeti bırakıp nefsani arzularıma uymaktan, sapıtmaktan Sana sığınırım. Allahım hükmünden uzaklaşmaktan, dinden fitneye düşmekten, Senin katından gelen hidayet bırakıp heva ve heveslerimize uymaktan, doğru yoldan sapmaktan Sana sığınırım"

Hz. Aliden ra. yağmur duası ;

"Ey Allahım ! Çocuklarımız ve hayvanlarımız bağrışmaya başlamasından sonra, gölgeliklerimiz altında Senin rahmetini umarak, nimetlerinin artmasını dileyerek, azabından korkarak Sana geldik. Ey Allahım bereketli yağmurlarınla bizi sula. Bizleri ümitsizlerden etme. Kıtlıkla bizi helak etme. İçimizdeki beyinsizlerin yaptıklarından dolayı bizleri sorumlu tutma ey merhametlilerin en merhametlisi. Zorluklar ve sıkıntılar üzerimize çökünce, kıtlık dolu seneler bizi bu duruma geetirince, ihtiyaçlar bizleri usandırınca ve belalar üzerimize yağınca, Sana gizli olmayan ahvalimizi anlatmak için huzhruna toplandık. Ey Allahım, bizi ümitsizlikle, hüzünle geri çevirme, bize günahlarımızla hitap etme, bizi amellerimizle ölçme. Ey Allahım, üzerimize yağmurunun bereketini,bolluğunu, rahmetini,rızkını yağdır, üzerimize yay."
Son Güncelleme : 21.02.2021 03:22:50
Hz Alinin Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hz Alinin Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Hz Alinin Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022