Hacet Namazı Duası

Hacet Namazı Duası

Hacet Namazı Duası; Allahu Tealadan bir dileği, isteği olan, bir sıkıntıya, musibete uğrayan, dünya ya da ahiret için bir muradı olan kişi duasının makbuliyetini arttırmak için hacet namazı kılar, duasını eder, hacet duasını okur, dua dilekçesini en emin olan Rabbine iletir ve sonucunu hulus-u kalple bekler. Bilir ki duasına icabet edilmiştir. Bu icabet üç şekilde olur; -isteği kendisine verilecektir, eğer isteği hakkında hayırlı değilse daha hayırlısı verilecektir, - isteğine mukabil bir sıkıntı üzerinden kaldırılır.

Hacet Namazının Kılınışı

Haceti olan kul iki rekat hacet namazı kılar. Bu namazı gündüz kılınabilir ama gece kılınması daha efdaldir. Teşehhüdden sonra Allahu Tealaya hamd-u sena edilir, Rasulune (s.a.v.) salat-u selam edilir sonra secdeye varılır. Secdede 7 Fatiha Suresi, 7 Ayete'l-Kursi, 10 defa - La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehu'l-mulku ve lehu'l-hamdu ve huve ala kulli şey'in gadir - tehlili okunur ve haceti dile getirilir.

Hacet namazından sonra hacet duası okunur. Allah Rasulu (s.a.v.) "Kimin Allahu Tealadan bir dileği olursa güzel bir abdest alsın. Sonra ihlasla iki rekat namaz kılsın. Selamdan sonra bu duayı okusun" buyurmuşlardır.

Hacet Duası

La ilahe illallahu'l-halimu'l-kerim Subhanallahi rabbi'l-arşı'l-azim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Es'eluke mucibati rahmetike ve azamike mağfiratike ve'l-ğanimete min kulli birrin. Ve's-selamete min kulli ismin la tedağli zenben illa ğafartehu ve la hemmen illa ferractehu ve la haceten hiye leke rıdan illa gadayteha ya erhame'r-rahimin.

Hacet Duasının Anlamı

Kerim ve Halim olan Allahtan başka ibadet edilecek ilah yoktur, büyük Arşın Rabbi, tüm noksan sıfatlardan münezzeh olan Allahı tesbih ederim, Alemlerin Rabbine hamd-u senalar olsun. Allahım Senden; Senden rahmetinin enginliğini, mağfiretinin büyüklüğünü, bana her türlü iyilik ve güzellikleri ihsan eylemeni, her türlü hata ve günahtan uzak tutmanı istiyorum. Allahım benden affa uğramamış tek bir günah, refaha kavuşmamış tek bir sıkıntı, karşılanmamış tek bir ihtiyaç bırakma ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım.

Allahım; Senden isityorum - şu isteğimi vermeni, şu hacetimi gidermeni - ve habibin olan rahmet peygamberi olan iki cihan serveri Hz. Muhammed (s.a.v.) hürmetine O'nu vesile ederek Sana yalvarıyorum. O'nu bana şefaatçi eyle duamı hayırlara tebdil ederek kabul ve makbul eyle.

Gazali'nin Hacet Duası

Bir sıkıntıya düşen, din ve dünyasının selameti konusunda zorluklarla sıkıntıyla karşılaşan kişi on iki rekat hacet namazı kılsın. Her rekatta Fatiha Suresinden sonra Ayete'l-kursi ve İhlas Suresi okusun. Namazın ardından secdede muradını, hacetini dile getirerek dua etsin.

Arif Seyyid Kuraşi K.S. Okuduğu Hacet Duası

Bir gün şeyh Ebu'r-rebi Süleyman ks. bana; " Ey Seyyid Arif sana bir dua öğreteceğim ki Allahu Tealanın izni ile her maksadına ulaşırsın, her hacetin giderilir. Bu duayı ihtiyaç sahibi herkese öğret." dedi. Bana şu duayı öğretti;
Ya Allahu, Ya Vahıdu, Ya Ehadu enfıhni minke bi nefhatin hayrin inneke ala kulli şey'in gadir.

Muhiddin-i Arabi Hazretlerinin Okuduğu Hacet Duası

" Kimin bir dilek ve haceti varsa, akşam namazının farzı ile sünnetini kıldıktan sonra yerinden kalkmadan kırk defa Fatiha Suresini okusun ve hacetini Allahu Tealadan istesin. Şüphe yok ki Allahu Teala o kimsenin hacetine icabet eder. Ancak Fatiha Suresini kırk defa okuduktan sonra şu duayı okumalıdır;
Allahım Senin ilmin benim hacetime kafidir. Fatiha Suresi hürmetine dileklerimi ihsan eyle, Senin lütf-u ikramın bana kafidir. Kereminle bana muamele eyle Fatiha Suresi hürmetine gönlümde olanı nasip eyle. Amin."
Son Güncelleme : 25.02.2021 03:33:26
Hacet Namazı Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hacet Namazı Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Hacet Namazı Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022