Cuma Günü Duası

Cuma Günü Duası

Cuma günü duası; Cuma günü mü'minlerin bayramı olduğu herkesçe bilinen önemli ve müjdeli bir husustur. Cuma günü dua ve ibadetlerin ziyadeleştirilmesi kul için büyük bir fırsat ve kazançtır. Çünkü edilen dualar Allahu Tealanın katında makbul ve muteberdir. Fakat en güzeli, dualara icabet vakti cuma günü içine gizlenmiştir. İcabet vaktine rast gelmek için cuma gününü ibadet ve dua, yalvarma ve niyaz ile geçirmek en doğru ve isabetli davranıştır. Bu müjde sadece müslümanlar içindir.

Cuma günü özellikle sela ve ezan arası dünya işleri ile meşgul olmamak, zikir ve dua ile Allahu Tealaya iltica etmek, bu değerli zaman dilimini en verimli şekilde geçirmek gerekir. Tevbe -istiğfarı, selavatı dilden düşürmemek gerekir. Cuma namazına erken gitmeli, namaz bitene kadar dünyalık hiç bir şey konuşulmamalı, ihlas ve huşu ile hutbeyi dinlemelidir. Cuma gününü bir bayram sevinci ile geçirmeli, Allahu Tealaya yaklaşacak yollar aranmalıdır. En önemlisi de sadece cuma günü dua ve ibadet ile geçirip diğer günler gaflete düşmemek gerekir.

Allah Rasulu (s.a.v.) cuma günü hakkında şöyle buyurmuşlardır;

"Herhangi bir mü'min cuma günü şu sözlerle dua ederse, magrib ile maşrık arasındaki bir şeyin meydana gelmesi için dahi olsa, duası kabul olunur. Hem de belli bir saate mahsus olmayıp, herhangi saatte dua edilmiş olursa olsun."

Cuma günü okunacak dua şudur;

"La ilahe illa ente ya Hannanu ya Mennanu ya Bedia's-semavati ve'l-erdi ya Zel Celali ve'l İkram."

"Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, izzet ve azamet sahibi Allahım ! Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Ey rahmet ve merhameti bol olan Allahım ! Ey nimetleri ve ihsanı çok olan Allahım! "

Böyle dedikten sonra hangi dua ile dua edilirse edilsin, Allahu Teala katında makbul ve muteberdir.

Cuma günü okunacak dua şudur;

Rivayet edilmiştir ki; " Bir kimse cuma günü imam minber üzerine oturduğu zaman;

"La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehu'l-mulku ve lehu'l-hamdu yuhyi ve yumitu ve huve ala kulli şey'in gadirun."
derse günahları mağfiret olunur, affa mazhar olur."

Cuma günü selavat getirmek;

Bir kimse cuma gününde iki cihan serveri Efendimiz Hz. Muhammedin (s.a.v.) üzerine yüz defa selavat-ı şerife getirse, o kimse Efendimizin (s.a.v.) şefaatine nail olacağı beyan buyurulmuştur.

Cuma günü yüz defa;

"Subhanallahu ve'l-hamd- lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber."

dese, o kimsenin nail olacağı sevaba hudud ve nihayet yoktur." buyurulmuştur.

Cuma günü okunacak sureler ;

" Her kim cuma günü Kehf Suresini okursa, kıyamette yerden göğe kadar ulaşan bir nurla aydınlanır. İki cuma arası işlediği günahları affolunur."

" Cuma günü veya gecesi Duhan Suresini okuyan kişiye cennette bir köşk ihsan edilir."

" Cuma günü Yasin Suresini okuyanın günahları affedilir."

" Cuma Suresini okuyan kişiye, müslüman memleketlerde cuma namazına gelenlerin sayısınca sevap verilir."

Allah Rasulü (s.a.v.) cuma gecesi uyumadan evvel Musebbihat Surelerini -İsra Suresi, Hadid Suresi, Haşr Suresi, Cuma Suresi, Saff Suresi, Teğabun Suresi, A'la Suresi- okuduğu rivayet edilir.
Son Güncelleme : 01.12.2020 03:21:45
Cuma Günü Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Cuma Günü Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Cuma Günü Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022