Akşam Duası

Akşam Duası

Akşam duası; Gerek insi gerek cinni şeytanlar, gerekse kötülük emreden nefsin saldırıları insanı gaflete sürükler ve menzili şaşırtır. Oyalanma ve gurur dünyası denilmesi bundan dolayıdır. Bu ; gafletin bir başka adıdır. Gaflete düşen kişi için; Allahu Tealanın hoşnutluğunu kazanmaya vesile olacak sebeplere sarılmak ağır gelir ve kendini malayani işler ile meşgul etmeye, oyalamaya başlar.
Nefsi ve şeytani düşmanlarına karşı müslümanın kendini koruyacağı kalesi ; Rasulullahın (s.a.v.) hayatında inşa ettiği ve ehl-i sünnet hadis alimlerince günümüze dek ulaştırılan sabah ve akşam zikirleri ve dualarıdır. Bunlarla kalbi yumuşayan bir müslüman, Rabbini anarak kendini her türlü düşmanına karşı koruma altına alır ve Rabbinin hoşnutluğunu kazanabilecek işlere yönelir.

Akşam duası;

Akşam namazından sonra öncelikle Ayete'l-Kursi okunur. Her kim sabah namazından sonra Ayete'l- Kursi okursa, akşam oluncaya kadar, akşam namazından sonra okursa sabahlayıncaya kadar Allahın izniyle cinni şeytanların şerrinden emin olur.
Akşam namazından sonra İhlas Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi üçer defa okunur. Muavvizeteyn Sureleri denilen Felak Suresi ve Nas Suresi ; göz, nazar, cinni şeytanların şerrinden, insi şeytanların şerrinden, büyüden ve her türlü şerden muhafaza olunur biiznillah.

Akşam duası;

Emseyna ve emse'l-mulku lillahi ve'l-hamdulillahi, ve la ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu, lehu'l-mulku ve lehu'l-hamdu ve huve ala kulli şey'in gadir. Rabbi inni eseluke hayra ma fi hazihi'l-leyleti ve hayra ma beğdehu ve euzu bike min şerri ma fi hazihi'l-leyleti ve şerri ma beğdehu. Rabbi euzu bike mine'l-keseli ve sui'l-kiberi. Rabbi euzu bike min azabi fi'n-nari ve azabi fi'l-gabri

Mülk Allaha ait olduğu halde akşamladık. Hamd sadece Allahadır. Allahtan başka ibadete layık ilah yoktur. O tektir, şeksiz şüphesiz ortağı yoktur. Mülk O'nundur Hamd O'nadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Rabbim Senden bu gece olan ve bu geceden sonraki hayrı isterim, bu gecenin şerrinden ve bu geceden sonraki şerlerden Sana sığınırım. Rabbim tembellikten ve yaşlılığın kötülüğünden Sana sığınırım. Rabbim cehennem azabından ve kabir azabından Sana sığınırım.
Akşam duası;

Allahumme bike emseyna ve bike esbehna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileyke'n-nuşur

Allahım Senin yardımınla akşamlar ve yine Senin yardımınla sabahlarız. Senin yardımınla yaşar ve yine Senin yardımınla ölürüz. Ve dönüş sadece Sanadır. -Tirmizi -

Akşam duası ;

Allahumme inni emseytu uşhiduke ve uşhidu hamelete arşike, ve melaiketeke ve cemi'a halgıke, inneke ente'llahu la ilahe illa ente vahdeke la şerike leke, ve enne Muhammeden abduke ve rasuluke -4 sefer okunur-

Allahım Senden başka ibadete layık hak ilah olmadığına ve Muhammedin kulun ve Rasulun olduğuna, Seni ve Arşını taşıyanları meleklerini ve bütün yarattıklarını şahit tutarak akşamladım. -Buhari -

Akşam duası;

Bismillahillezi la yedurru mea ismihi şey'un fi'l-erdi ve la fi's-semai ve huve's-semiu'l-alim -3 defa okunur-

İsmiyle yerde gökte hiç bir şeyin zarar veremeyeceği Allahın adıyla. O hakkıyla işiten ve her şeyi bilendir. - Ebu Davud, Ahmed-

Akşam duası;

Emseyna ve emse'l-mulku lillahi Rabbi'l-alemin, Allahumme inni eseluke hayra hazihi'l-leylete fethahu, ve nasrahu ve nurahu, ve beraketuhu ve hudahu, ve euzu bike min şerri ma fihi ve şerri ma beğdehu

Mülk alemlerin Rabbi olan Allaha ait olduğu halde akşamladık. Allahım Senden bu gecenin hayrını, fethini, zaferini, nurunu, bereketini ve hidayetini isterim. Ondaki ve sonrasındaki şerden Sana sığınırım. -Ebu Davud-
Son Güncelleme : 17.02.2021 22:52:41
Akşam Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Akşam Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Akşam Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022