Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Korunma Duası

Korunma Duası

Korunma duası; İnsanoğlunu sırat-ı müstakimden çıkarmak isteyen; başta kendi nefsi olmak üzere birçok düşmanı olması sebebiyle, her an ve her daim Allahu Teâlâ'ya sığınması, korunma duasında bulunması en elzem ihtiyacıdır. Allah Rasulunun (S. A. V.) " Allah'ım beni göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsimle baş başa bırakma. "-İbni Hanbel- diye duada bulunması, kişinin kendi çabalarıyla kendi nefsini koruyamayacağının, muhakkak yardım alması gerektiğinin ve yardım edecek tek zatın Allahu Teâlâ olduğunun en net ve bariz göstergesidir. Korunma ve sığınmaya Allah Rasulu (S. A. V.) o denli önem vermiştir ki; sünnet ve nafile namazlarında selam vermeden önce korunma duaları okumuştur.

Namazda selamdan önce yapılacak korunma duaları


Allahumme inni euzu bike min azabi'l-kabri ve min azabi cehenneme ve min fitneti'l-mehya ve'l-memati ve min şerri fitneti'l-mesihi'd-deccal.-Müslim-

Allah'ım kabir azabından, cehennem azabından, ölüm ve hayat fitnesinden, Mesih Deccalin şerrinin fitnesinden sana sığınırım.

Allahumme inni euzu bike mine'l-buhli ve euzu bike mine'l-cunni ve euzu bike min en uradde ila erzeli'l-umri ve euzu bike min fitneti'd-dunya ve azabi'l-kubur.-Buhari-

Allah'ım cimrilikten Sana sığınırım, korkaklıktan Sana sığınırım, çok yaşlanmaktan- elden dermandan düşmekten- Sana sığınırım, dünya fitnesi ve kabir azabından Sana sığınırım.

Allahumme bi ılmike'l-ğaybi ve gudratike ala'l-halgı ehyini ma alimte'l-hayate hayranli ve teveffeni iza alemte'l-vefate hayranli, Allahumme inni es'eluke haşyeteke fi'l-ğaybi ve'ş-şehadeti ve es'eluke kelimete'l-hakkı fi'r- rıda ve'l-ğadabi ve es'eluke'l-gasde fi'l-ğına ve'l-fakri ve es'eluke neımen la yenfedu ve es'eluke gurrate aynin la tengatıu ve es'eluke'r-rıda beğde'l-gadai ve es'eluke berde'l-ayşi beğde'l-mevti ve es'eluke lezzete'n-nezari ila vechike ve'ş-şevga ila ligaike fi ğayri darrae mudırratin ve la fitnetin mudilletin, Allahumme zeyyinna bi zineti'l-imane ve cealna hudaten muhtedin. - Nesai, Ahmed-

Allah'ım ğayb ilminle ve yatarma kudretinle hayatın benim için hayırlı olduğun müddetçe beni yaşat, ölümün benim için daha hayırlı olduğunu bildiğinde de beni vefat ettir. Allah'ım gizli ve aşikâr Senden hakkıyla korkmayı dilerim, Senden rıza ve öfke anında hak sözü -söylemeyi- dilerim, bitmeyen bir nimet ve sonu gelmeyen bir göz aydınlığı dilerim, Senden kaza sonrası rıza göstermeyi ve ölümden sonra kolay bir hayatı dilerim. Vechine bakmanın lezzetini, zarar verici bir hastalık ve saptırıcı bir fitneye uğramaksızın Sana kavuşmanın özlemini dilerim. Allah'ım beni iman zineti ile süsle ve bizi hidayete ermiş, doğru yolun rehberleri kıl.

Sabah olunca yapılan korunma duası


Allahumme alime'l-ğaybi ve'ş-şehadeti fatira's-semavati ve'l-ardı rabbe kulli şey'in ve melikehu eşhedu en la ilahe illa ente euzu bike min şerri nefsi ve min şerri'ş-şeytani ve şirkihi. -Tirmizi-

Allah'ım, ey gaybı ve şehadeti bilen, ey gökleri ve yeri yaratan, ey her şeyin Rabbi ve sultanı olan, ben şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin şerrinden Sana sığınırım. Şeytanın şerrinden ve onun ortaklarından Sana sığınırım.

Sabah ve akşam okunan korunma duaları -3 defa-


Bismillahi'l-lezi la yedurru mea ismihi şey'un fi'l-ardi ve la fi's-semai ve huve's-semiu'l-alim. -Ebu Davud, Tirmizi-

İsmiyle yerde gökte hiçbir şeyin zarar vermeyeceği Allah'ın adı ile. O, hakkıyla işiten ve her şeyi bilendir.

Euzu bi kelimati'l-latillahi't-tammati min şerri ma halak. -Müslim-

Yarattıklarının şerrinden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım.
Son Güncelleme : 20.01.2024 08:20:55
Korunma Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Korunma Duası Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Korunma Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah'ın cevap vermesi ayrı, kabul et...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teâlâ mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. Malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (S. A. V.) dahi kabul olunmayaca...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kur'an'ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk iste...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece birçok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her şey d...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar ya da böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayac...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder.Kişi eğer A...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye birtakım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herke...
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların giderilmesi için Allah'a edilen dualardandır. Bolluk bereket duaları insanların yapmış olduğu işlerin...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Uzaklaştırma Duası
Popüler İçerik
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024