Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
52 Gece Duası

52 Gece Duası

52 Gece Duası; Kişi dünyasını değiştiği zaman yanında sadece ameli ile kabre girer. Ameller güzel şekilde hakkı ile yapılmış ise; bu güzel ameller kişiye güzel suretli kabir arkadaşı olurlar. Ameller baştan savma, sadece yapmak zorunda olunduğu için özensiz yapılmış ise; bu özensiz ameller kişiden şikâyetçi olarak çirkin suretli kabir arkadaşı olurlar. Kişiye kabrinde kendi amelinden başka fayda sağlayan tek şey vardır; o da ardından yapılacak hayır ve hasenatlar, yapılacak dualar ve istiğfarlardır.

Kabre göçen sevdiklerine fayda sağlamak için dünyada kalan hayırlı yakınları; mevtalarının günahlarının affı ve derecelerinin artması için daima hayır hasenatta bulunurlar. Bu iyi düşünce sonucu ortaya çıkan hasen bidatler vaz geçilmez gelenekler haline gelmiştir. Kişiler bu günleri kaçırmamak için gün saat saymakta, o gün o dua okunmaz, o adet yerine gelmezse bir şeyler eksik kalacakmış ya da günaha girilecekmiş gibi telaşlanmaktadırlar. Bu gibi adet haline gelmiş duaları yapmakta bir beis yoktur ama din-i İslam'da ve sünnette bunların olmadığını, yapılmadığı zaman bir zarar olmayacağını bilmek gerekmektedir. Dini bilgileri ve sünneti öğrenmenin en güzel yolu sahih eserleri baş ucu kitabı haline getirip daima okumakla mümkündür. Alimler dine sonradan sokulan bu hasen bidatlere karşı çıkmamışlardır ama bunları olmazsa olmaz kabul etmenin doğru olmadığı konusunda uyarmışlardır.

"Mevtanın mezardaki hali, imdat bekleyen denize düşmüş birine benzer. Boğulmak üzere olan kişinin kendisini kurtaracak birini beklediği gibi, mevta da anne babasından, kardeşlerinden ve arkadaşlarından gelecek duayı gözler. Kendisine bir dua ulaştırıldığı zaman bütün dünya kendisine verilmiş gibi hatta daha fazla sevinir. Allahu Teâlâ yaşayanların duaları karşılığında mevtalara dağlar kadar rahmet verir. Yaşayanların mevtalara hediyesi onlar için istiğfar ve dua etmektir. Ebu Mansur İbni Abbastan ra. -

Peygamber Efendimiz Kabir ziyaretinde Okuduğu Dua


Esselamu aleykum ehle'd-diyari mine'l-mu'minine ve'l-muslimine ve yerhamullahi!l-mustagdimine minkum ve'l-muste'hırin ve inna inşaallahu bikum lahigune es'elullahu lena ve lekumu'l-afiyete entum lena feratun ve nehnu lekum tebeun. Allahumme la tahrimna ecrahum ve la tudillena beğdehum. - Muslim, Nesei, ibn-i Mace, İbni Sunni rivayet etmiştir.

Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun Mü'min ve Müslüman yurdunun ehli. Allah sizden önce ve sizden sonra gidenlere rahmet eylesin. Şüphesiz bizde.

Allah'ın izniyle sizlere katılacağız. Bizim ve sizin için afiyet isterim. Siz bizden önce gittiniz, bizde arkanızdan geleceğiz. Allah'ım bizi onların ecrinden mahrum eyleme, onlardan sonra bizi saptırma.

Kabir Ziyaretinden Sonra Okunacak Dua


Allahumme rabbe hazihi'l-ecsadi'l-baliyeti ve'l-ızami't-tahiratilleti haracet mine'd-dunya ve hiye bike mu'mineten edhıl aleyha ravhan minke ve selamen minni. Allahumme la tahrimna ecrahum ve la teftinna beğdehum veğfir lena ve lehum bi rahmetike ya erhame'r-rahimin

Ey çürümüş bedenlerin, ufalanmış kemiklerin Rabbi olan Allah'ım. Sana iman ederek bu dünyadan çıkan mevtanın ruhuna Senden iyilik ve güzellik, benden de selam eyle. Allah'ım Bizi onların ecrinden mahrum eyleme, onlardan sonra bizi saptırma. Bizi ve onları rahmetine affeyle ey merhametlilerin merhametlisi.

52. Gecesi Duası


Allahumme inni eseluke bi hakkı hakkıke ve bi hakkı kibriyaike ve bi hakkı cemalike ve celalike ve bi hakkı cudike ve fedlike ve keramike ya kadime'l-ihsani ya sadıke'l-veğdi'l-emin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine'z-zalimin. Allahumme ecib değveti bi hurmeti ismike'l-azim ve bi hurmeti Muhammed'in sallallahu Teâlâ aleyhi ve selleme ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve'l-hamdulillahi rabbi'l-alemin ve la havle ve la guvvete illa billahi'l-aliyyi'l-azim

52. Gecesi Duası Anlamı

Allah'ım Şüphesiz ki; Senin hakkın için, kibriyanın hakkı için, cemalin ve celalin hakkı için, cömertliğin ve keremin hakkı için, ey ihsanı kadim olan ey vaadinde sadık ve emin olan. Senden başka ilah yoktur Seni bütün eksikliklerden tenzih ederim, ben kendi nefsime zulmettim. Allah'ım ism-i azam hurmetine duamı kabul eyle. Allah'ın salat'u-selamı Muhammed'in alinin ve ashabının üzerine olsun. Hamd sadece alemlerin rabbinedir. Güç ve kuvvet sadece yüce ve azim olan Allah'a aittir.

Not: Unutmamak gerekir ki 52. Gece duası bidatı hasenedir.
Son Güncelleme : 23.01.2024 03:33:43
52 Gece Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
52 Gece Duası Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "52 Gece Duası"
Allah razı olsun sizden böylesi bir kolaylık sağlıyor ve ōlmüslerimize dua larimizi göndermemize sebep oluyor sunuz
Mustafa Yılmaz . 15.04.2021 21:19:18
CEVAP YAZ
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah'ın cevap vermesi ayrı, kabul et...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teâlâ mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. Malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (S. A. V.) dahi kabul olunmayaca...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kur'an'ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk iste...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece birçok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her şey d...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar ya da böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayac...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder.Kişi eğer A...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye birtakım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herke...
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların giderilmesi için Allah'a edilen dualardandır. Bolluk bereket duaları insanların yapmış olduğu işlerin...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Uzaklaştırma Duası
Popüler İçerik
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
İkna Etme Duası
İkna Etme Duası
İkna etme duası; Kişi bazı durumlarda karşısındaki muhatabını ikna etmekte zorluk ve sıkıntı çeker. Bu anlarda yaşadığı manevi sıkıntı anlatılamayacak...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024