Nikah Duası

Nikah Duası

Nikah Duası; Nikah en önemli sünnetlerden biridir. Zira Allah Rasulu (s.a.v.) ümmetine evliliği tavsiye etmiş; " Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetime muhalefet ederse benden değildir. Evleniniz ; zira Ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı ümmetimin çokluğu ile övüneceğim. Kimin maddi gücü yetiyorsa derhal evlensin. Kim maddi imkan bulamazsa nafile oruç tutsun." buyurmuşlardır. Nikahın hudutları, şartları, usulü ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde belirtilmiştir. Nikahın sahih olması için bu şartlara mutlak şekilde uymak gerekir.
Nikahta tarafların ve ailelerinin rızası mutlaka alınmış olunmalı, kişiler ve şahitleri hazır bulunmalı, nikah mutlaka duyurulmalı, gizli saklı kıyılmamalıdır. Kişilerin şahitliği ile kıyılan nikahtan sonra hayır dualarda bulunulur.

Nikah Duasının Arapça Okunuşu

Allahummec'al hazel akde ve'n-nikahe meymunen mubareken vec'al beyne huma ulfeten ve mehabbeten ve garara ve la tec'al beyne huma nefreten ve fitneten ve firara. Allahumme ellif beyne huma kema ellefte beyne Ademe ve Havva. Ve kema ellefte beyne Muhammedin (s.a.v.) ve Hadice'tul-kubra ve Aişe'te ummi'l-mu'minine ra. Ve beyne Aliyyin ra. ve Fatıma' tüz-zehra ra. Allahumme ati le huma evladen salihan ve ömran davilen ve rızgan vasian. Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina gurrete aynun vec'alna li'l-mutttekıne imama. Rabbena atina fi'd-dunya haseneten ve fi'l-ahirati haseneten ve gına azaben-nar. Subhane rabbike rabbi'l-ızzeti amma yesifun ve selamun alel murselin ve'l-hamdulillahi rabbi'l-alemin.

Nikah Duasının Türkçe Anlamı

Allahım bu evliliği mubarek eyle. Aralarında saygı,sevgi, geçim, sabır, sebat nasip et,bunları nefret,huzursuzluk ve ayrılıktan muhafaza eyle. Allahım Adem as. ile Havva annemiz, Muhammed (s.a.v.) ile Hatice-i Kubra annemiz ve mü'minlerin annesi Aişe ra.annemiz, Hz.Ali ra. ile Hz. Fatıma'tüz-zehra annelerimiz arasında var olan anlayışı bunlarada nasip et. Kendilerine salih çocuklar, uzun hayırlı ömür, geniz rızık nasip eyle. Rabbimiz, eşlerimizi ve zürriyetimizi bize göz aydınlığı eyle ve bizi takva sahiplerine önder eyle.Rabbimiz bize dünyada ve ahirette hasene ver, bizi ateş azabından koru. Kudret ve şeref sahibi olan Rabbim tüm eksikliklerden münezzehtir, selam bütün peygamberlerin üzerine olsun,Alemlerin rabbi olan Allaha hamd ve senalar olsun

Nikahtan Sonra Damadın Okuyacağı Dua

Allah Rasulu (s.a.v.) bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuşlardır; "Bir kimse bir kadın nikahladığı zaman alnına elini koyarak;
Allahumme inni es'eluke hayraha ve hayra ma habelteha aleyhi ve euzu bike min şerriha ve şerri ma habelteha aleyhi. -Ebu Davud, Nesei, Hz Aişeden ra. rivayet edilmiştir. Allah'ım, onun ahlakının güzelliklerinin hayrını Senden istiyorum, onun ahlakındaki kötülüklerden sana sığınırım. diye dua etsin" buyurmuşlardır.

Gelin ve Damat İki Rekat Namaz Kıldıktan sonra Okuyacakları Dua

Allahumme barik li fi ehli ve barik li ehli fiyye. Allahumme'r-zugni ve'r-zugha minni. Allahumme cemmiğ beynena ma cemağte fi hayrin ve ferrik beynena iza ferragte fi hayrin.

Allah'ım, ailemde, eşimde bana bereket nasip eyle ve beni de ailem ve eşim için bereketli eyle. Allah'ım, ailemden bana ve benden de aileme rızık nasip eyle. Allah'ım birleşmelerimizden hayırlı olanlarında bizi bir araya getir, hayırlı olmayanlarda da bizi uzaklaştır.
Son Güncelleme : 02.03.2021 00:31:29
Nikah Duası ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Nikah Duası Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Nikah Duası"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah’ın cevap vermesi ayrı, kabu...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (s.a.v.) dahi kabul olunmayacak ...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kuran-ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk istem...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece bir çok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her ş...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar yada böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayaca...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder. Kişi eğer ...
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Rüyada istediğini görmek için dua, kişinin yatmadan önce yapacağı dualar ile rüyasında görmek istediği şeyleri göreceği belirtilmektedir. Dinimizde istihare olarak belirtilen bu uygulamanın yapılması halinde kişinin hakkında hayırlı olan şeyi veya ha...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye bir takım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herk...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Rüyada İstediğini Görmek İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Popüler İçerik
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların g...
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022