Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Dua

Dua

Dua; kısaca kulun Rabbine halini arz etmesi, Rabb'i ile samimi bir kalple dertleşmesi, tek gerçek sığınağı olan Rabb'ine iltica etmesidir. Dua her dilde her an, dille ya da gönülle yapılabilir. Siyah taşın üzerindeki siyah karıncadan simsiyah gecede haberi olan yüceler yücesi olan Allahu Teala; kulun kalbiyle de ettiği duayı duyar, hal diliyle ettiği duayı da Yeter ki kul duasında bıkkınlık göstermesin, duasının kabul olmadığı şeklinde vesveseye kapılmasın.

Dua Etmenin Adabları


Niyet Etmek; Bütün ibadetlerde olduğu gibi duada da niyet etmek en önemli kaidedir. Niyetsiz yapılan işten, kasıtsız söylenilen boş sözden, hiçbir fayda görülmez. İnsanlar niyetlerine göre ya mükafatlandırılır ya da cezalandırılır. Selef-i Salihine göre niyet ile cennet ve cehennem bile elde edilir. Mesela bir mü'min; "Ben bütün ömrümü hiç durmadan Allahu Teâlâ'ya ibadetle razı olacağı şekilde geçirsem. " niyetiyle dua ederken vefat etse, Allahu Teâlâ o kulun halisane niyetle yaptığı duasına mukabil onu cennetiyle mükafatlandırır

Kalben İnanmak; Kabul olunur mu? Düşüncesi taşıyan kul tam bir ihlasla, samimiyetle, inanarak dua edemez. Ayet-i Kerimede Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur; Ved'uhu havfen ve tame'an inneke rahmetallahi garibun mine'l-muhsinin.- A'raf Suresi 56. Ayet-"Allaha azabından korkarak ve kabul olmasını umarak dua ediniz. Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti muhsin kullarına yakındır. " "

Tevbe Etmek; Tevbe-istiğfar sadece dua etmeye başlamadan önce değil, her daim kulun dilinde ve gönlünde olmalıdır. Zira tövbe müminler için nefsin ve şeytanın vereceği zararları engelleyen, günahları temizleyen en önemli duadır. Bir hadis-i şerifte Allah Rasulu (S. A. V.) şöyle buyurmuştur;
" Duanın hayırlısı tövbe istiğfar etmektir. " -Ramuzu'l-ehadis-

Euzu Besmele ile Başlamak; Euzu; her türlü şerden Allaha sığınmaktır. Duaya başlarken euzu besmele çekince kalp tertemiz olarak Allahu Teâlâ ile baş başa kalır. Edilen dua makbul ve muteber dualardan olur biiznillah.

Hamd Etmek; Bir hads-i şerifte Allah Rasulu (S. A. V.) şöyle buyurmuşlardır; " Hamd ile başlamayan her iş eksiktir, kesiktir. " - Camiu's-sağir -
Hamd-u sena Allahu Teâlâ'nın kulları üzerinde mevcut bir haktır. Zira ayet-i kerimede "Le in şekertum le ezidennekum" - İbrahim Suresi 7. Ayet.

Salavat-ı Şerife Okumak; duaya başlarken ve bitirirken Allah Rasulune salat ve selam getirmektir.

Abdestli Olmak; Gerçi her zaman, her yerde dua edilebilir. Kişi nerede olursa olsun önemli olan kalbindeki düşünceleri boşaltıp şeksiz şüphesiz bir inançla dua etmelidir. Lakin kul abdestli olarak diz üstü tenha bir yerde Rabbine içten yalvarışta bulunursa, kalbi huşu dolar, huşusunu bozacak etkenler azalır, Rabbine yaklaşır.

Elleri Semaya Kaldırmak; dua bittikten sonra "Amin " diyerek elleri yüze sürmektir. Ellerin iç kısmı semaya doğru açarak hafif yüze meyil verdirmek sünnettir. Rasulullah Efendimiz (S. A. V.) böyle dua ederdi. Bir hadis-i şerifte; "Allaha dua ettiğin zaman ellerin içini yüzüne, arkasını yere yönelterek dua et, sırtıyla dua etme. Duayı bitirdikten sonra iki elini yüzüne sür. " buyurmuşlardır. - İbni Mace, İbni Abbastan ra. Rivayet etmiştir.-.

Ümit Var Olmak; Günahım çok benim duam kabul olmaz şeklinde düşünülmemelidir. Allahu Teâlâ'nın Rahmeti kulun günahlarından ve hatalarından ziyadesiyle büyüktür. Duanın kabul olunacağı hayırlı zaman gelmedikçe duanın kabulü geciktirilir ya da kulun isteği onun için hayırlı değildir; Allahu Teâlâ bu durumda kulun istediğinden daha hayırlısını verir ya da bir belayı, musibeti üzerinden kaldırır. Bazen de Allahu Teâlâ kulun huzurunda biraz daha uzun kalmasını istediği için duanın kabulünü geciktirmiştir. Bu da Cilve-i Rabbanidir.

Duayı Üçlemek; kişi dua ettiği zaman muradı hemen hasıl olmazsa tekrar dua etmeli, şayet yine olmazsa dua üçüncü defa tekrarlanmalıdır. Allah Rasulu (S. A. V.) şöyle buyurmuştur "Herhangi biriniz acele etmezse duası kabul olunur. Yani dua ettim kabul olunmadı demeyin. Ey Allah'ın kulu; dua ettiğiniz zaman çokça isteyin. Çünkü siz kerim ve cömert olan bir Zattan istiyorsunuz. " Buhari, Muslim, Ebu Hureyreden ra. Rivayet edilmiştir.-

Haram Şey İçin Dua Etmemek; Böyle şeyler için dua etmek Allahu Teâlâ'ya karşı münasebetsizlik olur. İstenilecek şeylerin hayırlısını istemek en uygun davranış şeklidir.

Tane Tane Okumak; Rabbiyle konuşmanın şuuru ile vakarlı, sakin, acele etmeden, dilden ve gönülden gafleti malayaniyi uzaklaştırarak ne çok yüksek ne de çok gizli sesle; ancak kendi işiteceği kadar hafif perdeden dua etmelidir.

Duaya Sadaka ile Başlamak; Zira Allah Rasulu (S. A. V.) şöyle buyurmuştur. "Rahman olan Allah, merhamet edene merhamet eyler. " -

Bütün Müslümanlara Dua Etmek; ümmet-i Muhammede yer vermek, onlar içinde dua etmektir.

Dua kabul olunsa da kabul olunmasa da dua etmekten vazgeçilmez. Duaların kabulüne mâni olan sebepleri ortadan kaldırmaya çalışılmalıdır. Bu sebeplerin en başında haram yemek gelir. Haram yemek; isyankarlık, günahkarlıktır. Bu sebeple duanın kabulu geciktirilir. "Allahtan bir şey istemeyen kimseye Allahu Teâlâ gazab eder. " - Buhari, Muslim-

Bir Ayet-i Kerimede ise;

"Rabbiniz şöyle buyurdu; Bana dua edin size icabet edeyim. Kibirlerine yediremeyerek ibadetimden yüz çevirenler, yakında zelil olarak cehenneme gireceklerdir." - Mü'min Suresi 60. Ayet-"
Son Güncelleme : 23.01.2024 04:01:25
Dua ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Dua Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Dua"
KIZ ARKADAŞIMLA GÜZEL GİDEN ARKADAŞLIGIMIZ BİRDEN BİRE BENDEN NEFRET EDER DURUUNA GELDİ
Ahmet . 02.12.2017
CEVAP YAZ
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua
Anında Kabul Olan Dua: Dua ile ilgili olarak alimlerin bildirdiği iki husus vardır Bunlardan birinin duaya mutlaka cevap verildiği, diğerinin ise kabul edildiği şeklindedir. Buradan anlaşıldığı üzere duaya Cenabı Allah'ın cevap vermesi ayrı, kabul et...
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Haksızlığa uğrayanın duası, Allahu Teâlâ mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri hekal edeceğini buyurmuştur. Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa u...
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası
Cüzdan Duası; Helalinden çalışan her kişinin arzusu, bereketli kazanç elde etmek, kazancının bereketini görebilmektir. Bereketi olmayan mal, para ya da her türlü rızık bir elden diğer ele geçene kadar uçup giden tüy gibidir. Malın ya da paranın ne ka...
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası
İsmi Azam Duası; Kulun en çok ettiği dua; ettiği duaların kabul olunmasıdır. Duanın kabul olunması en büyük mutluluktur ve kul duasının kabulü için gerekli her şartı öğrenip uygulamak için çok titizlenir. Allah Rasulu (S. A. V.) dahi kabul olunmayaca...
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası
Müşteri Çekme Duası; Müşteri çekme duasının amacı; iş yerimizdeki bolluk ve bereketi arttırmak kazancımızı yükseltmek amacı ile olur. Şunu belirtmek isteriz ki; her insanın tayin edilmiş belli bir rızkı vardır. Öncelikle bir insan işinin bollaşmasını...
Rabbi Yessir Duası
Rabbi Yessir Duası
Rabbi yessir duası, Kur'an'ı Kerim'de geçen bir ayet değildir. Bir duadır. Rabbi Yessir duası işleri kolaylaştırmak için okunan, okunduğu zaman insana bir ferahlık ve rahatlık veren bir duadır. Allah bütün mümin kullar için kolaylık diler zorluk iste...
Sevgiliye Dua
Sevgiliye Dua
Sevgiliye dua, insanoğlu yaşadığı sürece birçok şey için dua etmektedirler. Bu duaların içerisinde en çok sevgiliye dualar edilmektedir. Yaşanılan sorunlardan kaynaklı edilen dualar, kavuşmak için edilen dualar, evlenmek için edilen dualar, her şey d...
Hayırlı İş Duası
Hayırlı İş Duası
Hayırlı iş duası; günümüzde insanlar geçimlerini para ile sağlamaktadır. Tabii ki para kazanmak için bir işte çalışmak gerekir. Herkes kendi yeteneğine ve eğitimine göre iş arar ya da böyle bir işte çalışır. Müslüman bir insanın çalıştığı işte arayac...
Kendini Sevdirme Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kendini sevdirme duası; İnsanoğlu doğası gereği sevgi görmek, sayılmak ister. İnsanoğlunun sadece maddi değil manevi ve ruhi ihtiyaçları da vardır. Bu ihtiyaçların hepsini karşılayabildiği zaman mutlu olur ve etrafındakileri de mutlu eder.Kişi eğer A...
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua, her kişiye karşı iyi olmak ve bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmek acaba mümkün mü? Çünkü şeytan bitkiler ve hayvanlar üzerinde değil, insanların üzerinde kötülüğü yürütmeye devam etmektedir. İnsan ne ka...
Şans Açma Duası
Şans Açma Duası
Şans açma duası, günlük yaşantısında kişiler işlerinin yolunda gitmesi ve şanslarının önü açık olsun diye birtakım dualar ederler. Bu durum iş, para, aşk veya sağlık gibi her konuda olabilir. İnsan her konuda şansının iyi gitmesini ister. Fakat herke...
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası
Bolluk Bereket Duası, aile içerisinde yaşanabilecek maddi ve manevi sıkıntılara karşı okunulan, işyerlerinde oluşacak veya oluşmuş olan sıkıntıların giderilmesi için Allah'a edilen dualardandır. Bolluk bereket duaları insanların yapmış olduğu işlerin...

 

Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Rabbi Yessir Duası
Sevgiliye Dua
Hayırlı İş Duası
Kendini Sevdirme Duası
Kötülerin Şerrinden Korunmak İçin Dua
Şans Açma Duası
Bolluk Bereket Duası
İsrafu Umar Duası
Beddua Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
İçkiyi Bıraktırma Duası
Elhamdülillah Duası
Vakıa Suresi Duası
İkna Etme Duası
Güçlü Olmak İçin Dua
Yüz Güzelliği İçin Okunacak Dua
Para Duası
Bağışlama Duası
Koruma Duası
Mahkeme Duası
Besmele Duası
Rukye Duası
Mübin Duası
21 Besmele Duası
Uzaklaştırma Duası
Popüler İçerik
İsrafu Umar Duası
İsrafu Umar Duası
israfu umar duası sahih kaynaklarda olmayan bir duadır. Kesinlikle ayet ya da hadis kaynaklı değildir. Rızık için okunması tavsiye edilen, bir kaç gün...
Beddua Duası
Beddua Duası
Beddua duası; Kafirlerin, zalimlerin, fasıkların ve isyankar kimselerin ıslah olmaları için dua etmek gerektiği gibi, mü'minlerin daima iyiliği için d...
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yağmur yağarken okunacak dua, Özellikle yağmur yağdığı zaman Allah'a şükür edilmesi ile birlikte Peygamber Efendimize Salat getirilmesi oldukça önemli...
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası
İçkiyi Bıraktırma Duası; İnsanın bedenine ve aklına zafiyet veren, yaptığı işi ve söylediği sözü bilmez duruma getiren her şey haramdır. Beden ve akıl...
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası
Elhamdülillah Duası: Hamd ve şükür Allahü tealaya mahsustur, bütün nimetler O'ndandır. Elhamdülillah demek şükürlerin en başı muhakkak ki en hayırlısı...
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası
Vakıa Suresi Duası, 96 ayetten meydana gelen ve Kuranın 56. suresi olan Vakıa Suresi Duası Mekke'de indirilmiş olan bir duadır. Adını bu duanın ilk ay...
İkna Etme Duası
İkna Etme Duası
İkna etme duası; Kişi bazı durumlarda karşısındaki muhatabını ikna etmekte zorluk ve sıkıntı çeker. Bu anlarda yaşadığı manevi sıkıntı anlatılamayacak...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Anında Kabul Olan Dua
Haksızlığa Uğrayanın Duası
Cüzdan Duası
İsmi Azam Duası
Müşteri Çekme Duası
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Çocuğum Sürekli Olarak Ağlıyor Rahatsız Kendini Tokatlayan Kafasını Duvara Vuruyor
Dualarımın Hemen Gercekleşmesi İcin
İstiharede Boyabdesti
Benim çok istediyim bir hayalim var
Kul Hakkı
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024